Про бібліотеку


Електронні ресурси


Бази даних

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2018 Рік

Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м.Харкова

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

Фармацевтичні журнали світу

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Виставки та конференції з медицини та фармації

МОЗ країн світу

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Спеціалізовані ресурси з медицини та фармації

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

Статистика



Графік видачі навчальної літератури  здобувачам вищої освіти 

денної форми навчання


Доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science можливий в бібліотеках ВНЗ м. Харкова 

(проект "Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова")



 

 

Електронні послуги


 
 


 

   

ТОП - 10 кафедр за кількістю розміщених публікацій в eaNUPh

 

Наукова бібліотека НФаУ інформує !

    

"Бібліометрика української науки" являє собою систему, головною метою якої є моніторинг поточного стану розвитку наукового середовища української наукової спільноти.

Система формує базу даних шляхом аналізу інформації з:

  • бібліометричних профілів вчених, які створено на платформі Google Scholar, в яких міститься достовірна інформація про результати публікаційної активності (ця платформа є публічною та загально доступною та має найбільший об’єм проіндексованих наукових доробків);
  • бібліометричних показників систем Scopus, Web of Science, Ranking Web of Research Centers, РІНЦ.          


Наукова бібліотека НФаУ інформує !

З 1 вересня 2013 року у вузівських бібліотеках м. Харкова діє проект «Єдина картка читача».

Проект передбачає доступ  до фондів і електронних ресурсів шляхом безкоштовного обслуговування у читальних залах бібліотек вищих навчальних закладів, які приєдналися до проекту  (список учасників)Список бібліотек постійно доповнюється.

Наш університет приєднався до Міжнародного проекту ElibUkr «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України». Метою проекту є забезпечення доступу до світової наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція української науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію.Адреса доступу:   http://www.elibukr.org/

Наукова бібліотека НФаУ надає допомогу науковцямвикладачамаспірантам та студентам НФаУ у визначенні індексів УДК (Універсальної Десяткової Класифікації) на видання та статті.
Консультації надають співробітники інформаційно-бібліографічного відділу НБ НФаУ (к. 208).