Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Виставки та конференції з медицини та фармації

МОЗ країн світу

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Спеціалізовані ресурси з медицини та фармації

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаВидання на СD та DVD

Електронна бібліотека навчальних видань Національного Фармацевтичного Університету = Electronic library of textbooks of National University of Pharmacy = Электронная библиотека учебных изданий Национального Фармацевтического Университета [Електронний ресурс]. - Електронні дані. У 2-х ч. Ч. 1 : Гуманітарні та фундаментальні дисципліни. - Х. : Золоті сторінки, 2006. - 2 електронних оптич. диска (CD-ROM). - Систем. вимоги : Pentium 400 МГц ; ОП 128 Мб ; Windows 2000/XP ; Відеосистем. 1024х768 ; 16К кольорів. - Заголовок з контейнера.

Зміст :

1). Українське ділове мовлення : підруч. - 2-ге вид. / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, А. Є. Прийомко та ін. — Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2002. - 320 с.

2). Практикум зі стилістики української мови : науковий та офіційно-діловий стилі : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, Ю. О. Цвяшко, Н. В. Піддубна, Л. Г. Жук. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2002. – 256 с.

3). Берестова, А. А. Методичні вказівки та контрольні завдання з ділового українського мовлення (для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів) / А. А. Берестова. - Х. : Вид-во НФАУ, 2000. – 37 с.

4). Програма з дисципліни “Українська мова”.

5). Програма з дисципліни “Англійська мова”.

6). Григор`єва, М. В. Англійська мова : підруч. для вищ. навч. закл. / М. В. Григор`єва, О. Ю. Гурко. - Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 528 с.

7). Англійська мова. Розмовні теми для розвитку навичок усного мовлення : метод. рек. для студ. I-III курсів фармац. вузів та ф-тів / М. В. Григор`єва, О. Ю. Гурко, С. В. Журкіна та ін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 40 с.

8). Григор`єва, М. В. Англійська мова : метод. рек. і контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання фармац. вузів та ф-тів / М. В. Григор`єва, О. Ю. Гурко. - Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 92 с.

9). Програма з дисципліни “Німецька мова”.

10). Німецька мова : підруч. / М. В. Григор’єва, В. Д. Володіна, В. І. Жаренков, Л. М. Протасенко. - Х. : Основа : Вид-во НФАУ, 2001.- 408 с. - (Навчальна література для студентів фармацевтичних вищих закладів освіти).

11). Григор`єва, М. В. Німецька мова : метод. рек. і контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання фармац. вузів та ф-тів / М. В. Григор`єва, Л. М. Протасенко. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 108 с.

12). Німецька мова. Розмовні теми для розвитку навичок усного мовлення : метод. рек. / М. В. Григор’єва, О. М. Внуков, В. І. Жаренков та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 60 с.

13). Тестування та комп`ютерне тестування лексико-граматичного матеріалу з німецької мови.

14). Григор`єва, М. В. Французька мова : підруч. для студ. вищ. фармац. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М. В. Григор`єва, Л. М. Назарова, Т. О. Данченко. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2002. – 464 с.

15). Французька мова. Розмовні теми для розвитку навичок усного мовлення : метод. рек. / М. В. Григор’єва, В. В. Кураксіна, Н. В. Плотнікова та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 48 с.

16). Григор`єва, М. В. Методичні рекомендації і контрольні завдання з французької мови / М. В. Григор`єва, В. В. Кураксіна. - Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 50 с.

17). Програма з дисципліни “Французька мова”.

18). Програма з дисципліни “Латинська мова”.

19). Світлична, Є. І. Латинська мова : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. І. Світлична, І. О. Толок. — Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2004. – 404 с.

20). Светличная, Е. И. Этимологический словарь латинских ботанических названий лекарственных растений / Е. И. Светличная, И. А. Толок. – Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 288 с.

21). Светличная, Е. И. Фармацевтическая латынь в вопросах и заданиях : учеб. пособие для самостоятельной роботы студентов / Е. И. Светличная, И. А. Толок. - Х. : УкрФА, 1998. – 70 с.

22). Марюхніч, Л. Г. Методичні вказівки та контрольні завдання з латинської мови (для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вузів та факультетів) / Л. Г. Марюхніч, Є. І. Світлична. - Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 27 с.

23). Світлична, Є. І. Методичні вказівки та контрольні завдання з латинської мови для студентів заочної форми навчання фармацевтичних вищих навчальних закладів та факультетів (спеціальності „Фармація”, термін навчання 4,5 років) / Є. І. Світлична, В. І. Базарова. - Х. : НФаУ, 2004. – 50 с.

24). Програма з дисципліни “Правознавство”.

25). Погорілий, Д. Є. Правознавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. Є. Погорілий. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. – 380 с.

26). Погорілий, Д. Є. Практикум з правознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Д. Є. Погорілий. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. – 160 с.

27). Погорілий, Д. Є. Правознавство : метод. рек. до практ. занять для студ. заочної форми навчання / Д. Є. Погорілий. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2002. - 112 с.

28). Модульна підсумкова тестова робота з курсу “Правознавство”.

29). Модульная итоговая тестовая работа по курсу «Правоведение».

30). Програма з дисципліни “Культорологія”.

31). Подольська, Є. А. Культурологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. – 248 с.

32). Подольская, Е. А. Культурология : учеб. пособие для студентов вузов / Е. А. Подольская, К. А. Иванова, В. Д. Лихвар. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 160 с.

33). Програма з дисципліни “Історія України”.

34). Савченко, Н. М. Історія України : соціально-політичний аспект : навч. посіб. / Н. М. Савченко. - Х. : НФАУ : Золоті сторінки, 2003. -380 с.

35). Савченко, Н. Н. История Украины : конспект лекций : учеб. пособие для студентов / Н. Н. Савченко, Р. И. Филиппенко. - Х. : Изд-во НФАУ, 2002. – 170 с.

36). Савченко, Н. М. Практикум з історії України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н. М. Савченко. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2004. – 228 с.

37). Савченко, Н. М. Методичні рекомендації для студентів з курсу історії України / Н. М. Савченко, Р. І. Філіппенко. - Х. : Вид-во НФаУ, 2002. – 50 с.

38). Подольська, Є. А. Релігієзнавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. А. Подольська, О. К. Садовніков. - Х. :Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2002. – 176 с.

39). Програма з дисципліни “Філософія”.

40). Подольская, Е. А. Философия : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Е. А. Подольская. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2002. – 364 с.

41). Подольская, Е. А. Практикум по философии : учеб. пособие для студентов вузов / Е. А. Подольская, В. Д. Лихвар, О. К. Садовников. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 136 с.

42). Методичні вказівки до написання контрольних робіт по філософії. - Х. – 4 с.

43). Програма з дисципліни “Економічна теорія”.

44). Федоренко, И. А. Экономическая теория : метод. рек. для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы / И. А. Федоренко.– Х. : АОЗТ «Саммит - Харьков», 2004. – 64 с.

45). Філатов, В. М. Економічна теорія : метод. рек. до самостійної аудиторної та позааудиторної роботи / В. М. Філатов, О. С. Ковтун. - Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 28 с.

46). Федоренко, І. А. Економічна теорія : тестові завд. для студ. спец. “Фармація”, “Технологія парфумерно-косметичних засобів”, “Промислова біотехнологія”, “Лабораторна діагностика”, “Технологія фармацевтичних препаратів”, “Клінічна фармація” денної. та заоч. форм навчання / І. А. Федоренко. - Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 108 с.

47). Програма з дисципліни “Політологія”.

48). Мелентьева, Т. Н. Политология. Учебное пособие для иностранных студентов / Т. Н. Мелентьева, Д. Е. Погорелый. – Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2002. – 68 с.

49). Погорілий, Д. Є. Практикум з політології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. Є. Погорілий. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. – 216 с.

50). Програма з дисципліни “Соціологія”.

51). Социология : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е. А. Подольская, О. А. Филиппова, Т. Н. Мелентьева, Д. Е. Погорелый. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2004. – 248 с.

52). Подольская, Е. А. Практикум по социологии : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Е. А. Подольская, О. А. Филиппова, Н. В. Шевченко. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2004. – 120 с.

53). Тестовые задания по социологии для заочного отделения.

54). Мєлєнтьєва, Т. М. Психологія : навч.-метод. посіб. / Т. М. Мєлєнтьєва, Є. А. Подольська. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2002. – 48 с.

55). Мелентьева, Т. Н. Психология : учеб.-метод. пособие для студентов иностранного фак. и заочной формы обучения / Т. Н. Мелентьева, Е. А. Подольская. - Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2002. – 52 с.

56). Левітін, Є. Я. Демонстраційний експеримент на лекціях із загальної та неорганічної хімії : навч. посіб. / Є. Я. Левітін, Н. В. Турченко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2002. – 44 с.

57). Левітін, Є. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студ. вищ. фармац. закл. освіти та фармац. ф-тів вищ. мед. закл. освіти III—IV рівнів акредитації / Є. Левітін, А. Бризицька, Р. Клюєва. - Х. : Прапор, Вид-во НФАУ, 2000. – 464 с.

58). Малоштан, Л. Н. Биология : конспект лекций / Л. Н. Малоштан, И. Г. Петренко, Г. П. Жегунова ; под ред. Л. Н. Малоштан. - Х. : Вид-во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 72 с.

59). Програма з дисципліни “Анатомія і фізіологія”.

60). Физиология с основами анатомии человека : учеб. для студентов высш. учеб. заведений /Л. Н. Малоштан, Е. К. Рядных, Г. П. Жегунова и др. ; под ред. Л. Н. Малоштан. - Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2002. – 454 с.

61). Фізіологія з основами анатомії людини : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Малоштан, О. К. Рядних, Г. П. Жегунова та ін. ; за ред. Л. М. Малоштан. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. – 432 с.

62). Малоштан, Л. Н. Биология и физиология с основами анатомии человека : программа, метод. рек. и задания для контрольных работ для студентов заочной формы обучения по спец. «Фармация» (5,5 лет обучения) / Л. Н. Малоштан, Г. П. Жегунова, Е. К. Рядных. - Х. : Изд-во НФАУ, 2002. – 24 с.

63). Малоштан, Л. Н. Биология и физиология с основами анатомии человека : метод. рек. для студентов заочной формы обучения спец. 7.110201 „Фармация” (второе высшее образование) / Л. Н. Малоштан, Е. К. Рядных, Г. П. Жегунова. - Х. : Изд-во НФАУ, 2002. – 24 с.

64). Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини : навч. посіб. / Л. М. Малоштан, О. К. Рядних, О. М. Дика, Г. П. Жегунова, О. Г. Ситник, В. М. Маркова, І. Г. Петренко, В. А. Волковий, Н. І. Філімонова. - Х. : Вид-во НФАУ, 2000. – 244 с.

65). Руководство к практическим занятиям по физиологии с основами анатомии человека / Л. Н. Малоштан, Е. К. Рядных, Е. М. Дикая, Г. П. Жегунова, А. Г. Сытник, В. М. Маркова, И. Г. Петренко, В. А. Волковий, Н. И. Филимонова. - Х. : Основа, 1999.

66). Волковой, В. А. Анатомия человека : учеб. пособие / В. А. Волковой, Л. Н. Малоштан. – Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2005. – 240 с.

67). Теоретичні питання з дисципліни “Нормальна фізіологія”.

68). Вища математика : навч. посіб. / Ф. Г. Дягілева, Г. В. Жиронкіна, В.О.Тіманюк, Б. Ф. Горбуненко. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2001. – 84 с.

69). Горбуненко, Б. Ф. Методичні вказівки і завдання для контрольної роботи з вищої математики (для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.110201 „Фармація”) / Б. Ф. Горбуненко, Ф. Г. Дягілева, В. О. Тіманюк. - Х. : Вид-во НФАУ, 2000. – 20 с.

70). Тиманюк, В.А. Биофизика : учеб. для студ. вузов / В. А. Тиманюк, Е. Н. Животова. - Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2003. - 704 с.: ил.

71). Тіманюк, В. О. Біофізика : навч. посіб. для студ. фармац. вищ. навч. закл. / В. О. Тіманюк, О. М. Животова. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2001. – 204 с.

72). Біофізика : прогр., метод. рек. та контрольні завдання для студ. заоч. та дистан. форм навчання / В. О. Тіманюк, Е. О. Ромоданова, О. М. Животова, М. Б. Тюкін, О. В. Стрижаченко, В. М. Свєтлов. - Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – 44 с.

73). Програма з дисципліни “Органічна хімія”.

74). Общий практикум по органической химии : учеб. пособие для студентов вузов III—IV уровней аккредитации / В. П. Черных, И. С. Гриценко, М. О. Лозинский, З. И. Коваленко ; под общ. ред. В. П. Черных. - Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2002. – 592 с.

75). Загальний практикум з органічної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III—IV рівнів акредитації / В. П. Черних, I. С. Гриценко, М. О. Лозинський, З. I. Коваленко ; за ред. В. П. Черних. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. -592 с.

76).Черных, В. П. Лекции по органической химии : учеб. пособие для студ. вузов / В. П. Черных. -Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2005. – 480 с.

77). Сборник тестов по органической химии : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. В. П. Черных. - Х. : Изд-во НФаУ : Оригинал, 2005. – 376 с.

78). Методичні вказівки з органічної хімії (для студентів факультету заочної освіти із спеціальностей „Фармація”, „Технологія парфумерно-косметичних засобів”, „Технологія фармацевтичних препаратів”) / В. П. Черних, I. С. Гриценко, Л. А. Шемчук та ін. - Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 86 с.

79). Методические указания по органической химии (для студентов факультета заочного образования по специальностям «Фармация», «Технология парфюмерно-косметических средств», «Технология фармацевтических препаратов» / В. П. Черных, И. С. Гриценко, Л. А. Шемчук и др. - Х. : Изд-во НФаУ, 2003. – 85 с.

80). Схемы химических превращений.

81). Аналітична хімія : навч. посіб. для фармац. вузів та ф-тів III—IV рівня акредитації / В. В. Болотов, О. М. Свєчнікова, С. В. Колісник, Т. В. Жукова та ін. - Х. : Вид-во НФаУ : Оригінал, 2004. – 480 с.

82). Аналитическая химия : учеб. пособие для студ. фармац. вузов и фак. III-IV уровня аккредитации / В. В. Болотов, А. Н. Гайдукевич, Е. Н. Свечникова и др. - Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2001. – 456 с.

83). Аналитическая химия в схемах и таблицах : справ. для студентов фармацевтических вузов / В. В. Болотов, Т. В. Жукова, Е. Е. Микитенко и др. - Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2002. – 172 с.

84). Конспект лекций по аналитической химии (качественный анализ) для студентов II курса / В. В.Болотов, Е. В.Дынник, Т. В.Жукова и др. ; под общ. ред. В. В. Болотова. – Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2002. – 164 с.

85). Конспект лекций по аналитической химии. Количественный анализ : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Болотов, Е. Н. Свечникова, Т. А. Костина и др. - Х. : Изд-во НФаУ : Оригинал, 2005. – 200 с.

86). Программа, методические указания к самостоятельной работе и контрольные задания по курсу аналитической химии (для студентов заочной формы обучения) / В. В. Болотов, С. В. Колесник, Е. В. Дынник и др. ; под общ. ред. В. В. Болотова. - Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2002. – 64 с.

87). Практикум з аналітичної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Болотов, Ю. В. Сич, О. М. Свєчнікова та ін. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. – 240 с.

88). Березнякова, А. И. Патологическая физиология : учеб. / А. И. Березнякова. - Х. : Изд-во НФАУ, 2000. – 448 с.

89). Патологічна фізіологія : підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. – 424 с.

90). Патологическая физиология. Ч. І. Общая нозология. Типические патологические процессы : метод. рек. к лабораторным занятиям для студентов заочной формы обучения / А. И. Березнякова, В. М. Кузнецова, И. Ю. Тищенко и др. - Х. : Изд-во НФаУ, 2002. – 64 с.

91). Патологическая физиология. Ч. ІІ. Типические патологические процессы : метод. рек. к лабораторным занятиям для студентов заочной формы обучения / А. И. Березнякова, В. М. Кузнецова, И. Ю. Тищенко и др. - Х. : Изд-во НФаУ, 2002. – 60 с.

92). Біологічна хімія : підруч. / Л. М. Вороніна, В. Ф. Десенко, Н. М. Мадієвська та ін. - Х. : Основа : Вид-во НФАУ, 2000. – 608 с.

93). Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Вороніна,В. Ф. Десенко, А. Л. Загайко та ін. - Х. : Вид-во НФаУ : Оригінал, 2004. – 384 с.

94). Биологическая химия : метод. рек. и контрольные задания / Л. Н. Воронина, А. Л. Загайко, В. Н. Кравченко и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Изд-во НФаУ : Оригинал, 2004. – 32 с.

95). Тестовые задания к экзамену по биологической химии для студентов 3 курса.

96). Информационные технологии в фармации : метод. рек. для выполнения практ. и самостоятельных работ для студентов заочной (дистанционной) формы обучения спец. 7.110201 «Фармация». - Х. : Изд-во НФаУ, 2005. – 132 с.

97). Компьютерные технологии исследования лекарственных средств / Н. И. Лазарев, О. С. Островский, С. В. Вельма, Т. Д. Нессонова. - Х. : Изд-во НФАУ, 2002. – 108 с.

98). Програма з дисципліни “Медична ботаніка” для факультету заочної форми навчання; 5,5 років навчання.

99). Програма з дисципліни “Медична ботаніка” для факультету заочної форми навчання; 4,5 років навчання.

100). Медицинская ботаника = Botanique medicale = Medical botany : учеб. для студентов вузов / А. Г. Сербин, Л. М. Серая, Н. М. Ткаченко, Т. А. Слободянюк ; под общ. ред. Л. М. Серой. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 364 с.

101). Ботаника. Учебно-полевая практика : учеб. пособие для студентов фармац. вузов и фак. / В. П. Руденко, А. Г. Сербин, Л. М. Городнянская и др. ; под общ. ред. А. Г. Сербина, В. П. Руденко. - Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2001. – 340 с.

102). Мікробіологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Дикий, І. Ю. Холупяк, Н. Ю. Шевельова та ін. - Х. : Вид-во НФаУ : Оригінал, 2006. – 432 с.

103). Микробиология. Руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / И. Л. Дикий, И. И. Сидорчук, И. Ю. Холупяк и др. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2002. – 444 с.

104). Микробиология : метод. рек. к выполнению контрольных работ для студ. заочной (дистанционной) формы обучения / И. Л. Дикий, Н. И. Филимонова, И. Ю. Холупяк и др. - Х. : Изд-во НФаУ, 2006. – 52 с.

105). Програма з дисципліни “Гігієна у фармації”.

106). Дикий, І. Л. Основи загальної та фармацевтичної гігієни : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. / І. Л. Дикий, В. Є. Літаров, Л. Ф. Сілаєва. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. – 180 с.

107). Гигиена в фармации : метод. рек. по выполнению контрольных работ для студ. заочной (дистанционной) формы обучения специальности «Фармация». - Х., 2005. – 50 с.

108). Програма з дисципліни “Перша долікарська допомога”.

109). Первая доврачебная помощь : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Б. А. Самура, В. Ф. Черных, И. В. Киреев, Б. Б. Самура. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2004. – 340 с.

110). Програма з дисципліни “Фізична та колоїдна хімія”.

111). Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / В. I. Кабачний, В. П. Колєснік, Л. Д. Грицан та ін.; за ред. В. I. Кабачного. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2004. – 200 с.

112). Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. закл. освіти / В. І. Кабачний, Л. К. Осіпенко, Л. Д. Грицан та ін.; за ред. В. І. Кабачного. – Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2001. – 208 с.

113). Банк тестових завдань “Крок-1”.

Електронна бібліотека навчальних видань Національного Фармацевтичного Університету = Electronic library of textbooks of National University of Pharmacy = Электронная библиотека учебных изданий Национального Фармацевтического Университета [Електронний ресурс]. - Електронні дані. У 2-х ч. Ч. 2 : Професійно орієнтовані дисципліни. - Х. : Золоті сторінки, 2006. - 2 електронних оптич. диска (CD-ROM). - Систем. вимоги : Pentium 400 МГц ; ОП 128 Мб ; Windows 2000/XP ; Відеосистем. 1024х768 ; 16К кольорів. - Заголовок з контейнера.

Зміст :

1). Виробнича практика з аптечної технології ліків : метод. рек. для студ. заочної та дистанційної форми навчання фармац. ВНЗ та ф-тів / уклад. О. І. Тихонов, В. О. Соболєва, Н. Ф. Орловецька, Т. Г. Ярних, Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФАУ, 2002. – 8 с.

2). Методические рекомендации и задания к контрольным работам по аптечной технологии лекарств / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Е. Е. Богуцкая и др. ; под ред. А. И. Тихонова. - Х. : Изд-во НФАУ, 2000.

3). Тихонов, А. И. Технология лекарств : учеб. для фармац. вузов и фак. / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных ; под ред. А. И. Тихонова. - Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2002. – 704 с.

4). Биофармация : учеб. для студ. фармац. вузов и фак. / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, И. А. Зупанец, О. С. Данькевич, Е. Е. Богуцкая, Н. В. Бездетко, Ю. Н. Азаренко ; под ред. А. И. Тихонова. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 240 с.

5) Практикум по биофармации : учеб. пособие для студентов вузов / А. И. Тихонов, Е. Е. Богуцкая, Т. Г. Ярных и др. ; под ред. А. И. Тихонова. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 96 с.

6) Учебное пособие по аптечной технологии лекарств : для студ. фармац. вузов и фак. / А. И. Тихонов, Т. Г. Ярных, Е. Е. Богуцкая и др. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2002. -240 с.

7). Практикум з аптечної технології ліків : для студ. фармац. вищ. навч. закл. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, В. О. Соболєва та ін. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2002. – 256 с.

8). Самостоятельная работа студентов по фармакологии : учеб.-метод. пособие. Ч. I / С. М. Дроговоз, С. Ю. Штрыголь, И. М. Рыженко и др. - Х. : Изд-во НФаУ, 2002. – 76 с.

9). Фармакология : рук. для внеаудитор. и аудитор. работы студентов / С. М. Дроговоз, И. М. Рыженко, В. П. Вереитинова и др. ; под ред. С. М. Дроговоз. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2002. – 272 с.

10). Самостійна робота студентів із фармакології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Дроговоз, І. М. Риженко, С. Ю. Штриголь та ін. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2004. – 112 с.

11). Методические рекомендации, программа и контрольные задания по фармацевтической химии : для студентов заоч. отд. фармац. фак. / П. А. Безуглый, С. Г. Таран, И. В. Украинец и др. - Х. : Изд-во НФаУ, 2003. -96 с.

12). Фармацевтична хімія : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П. О. Безуглий, І. В. Українець, С. Г. Таран та ін. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2002. – 448 с.

13). Фармацевтичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. III-V рівнів акредитації / П. О. Безуглий, В. О. Грудько, С. Г. Леонова та ін. ; за ред. П. О. Безуглого. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2001. – 240 с.

14). Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин : метод. рек. для студ. спец. “Фармація”, “Технологія фармацевтичних препаратів”, “Технологія парфумерно-косметичних засобів” заоч. та дистан. форм навчання / Н. М. Солодовниченко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, Л. В. Упир. - Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 192 с.

15). Навчальна практика з фармакогнозіі : метод. рек. для студ. заочної та дистанційної форми навчання зі спец. “Фармація” / В. М. Ковальов, В. В. Бойнік, Л. В. Упир, С. І. Степанова, Н. В. Попова. - Х., 2002. – 12 с.

16). Ковальов, В. М. Фармакогнозія з основами біохімії рослин : підруч. для студ. вищ. фармац. установ освіти та фармац. ф-тів вищ. мед. установ освіти III–IV рівнів акредитації / В. М. Ковальов, О. І. Павлій, Т. І. Iсакова ; за ред. В. М. Ковальова. - Х. : Вид-во НФАУ, 2000. – 704 с.

17). Практикум по фармакогнозии : учеб. пособие для студентов вузов / В. Н. Ковалев, Н. В. Попова, В. С. Кисличенко и др. ; под общ. ред. В. Н. Ковалева. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 512 с.

18). Солодовниченко, Н. М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати : посіб. з фармакогнозії з основами біохімії лікар. рослин / Н. М. Солодовниченко, М. С. Журавльов, В. М. Ковальов. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2001. – 408 с.

19). Задачи на экзамен по дисциплине «Технологія ліків промислового виробництва».

20). Промышленная технология лекарств : учеб. В 2-х т. Т. 1 / В. И. Чуешов, О. И. Зайцев, С. Т. Шебанова, М. Ю. Чернов ; под ред. В. И. Чуешова. - Х. : Основа : Изд-во УкрФА, 1999. – 560 с.

21). Промышленная технология лекарств : учеб. В 2-х т. Т. 2 / В. И. Чуешов, М. Ю. Чернов, Л. М. Хохлова и др. ; под ред. В. И. Чуешова. - Х. : Основа : Изд-во УкрФА, 1999. – 704 с.

22). Технологія ліків промислового виробництва : підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III—IV рівнів акредитації / В. І. Чуєшов, Л. М. Хохлова, О. О. Ляпунова та ін. ; за ред. В. І. Чуєшова. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. – 720 с.

23). Токсикологічна хімія. Конспект лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. III—IV рівнів акредитації / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина та ін. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2002. – 160 с.

24). Токсикологічна хімія в схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Бондар, С. А. Карпушина, О. Г. Погосян та ін. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2005. – 128 с.

25). Сборник тестовых и ситуационных заданий по токсикологической химии для самоподготовки студентов IV-V курсов по специальности «Фармация» : учеб. пособие / В. С. Бондарь, Е. А. Мамина, В. И. Степаненко и др. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 104 с.

26). Токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій : програма, контрольні завдання та метод. рек. : навч. посіб. для студ. заочної (дистанційної) форми навчання за спец. «Фармація» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина та ін. - Х. : Вид-во НФаУ : Оригінал, 2004. – 80 с.

27). Мнушко, З. М. Менеджмент та маркетинг у фармації : програма, метод. рек. і завдання до контрольних робіт для студ. заочної (дистанційної) форми навчання спец. “Фармація” / З. М. Мнушко, Н. М. Діхтярьова, Н. О. Пузак. - Х. : Вид-во НФАУ, 2002. – 50 с.

28). Мнушко, З. М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. I. Менеджмент у фармації : підруч. для фармац. вузів і ф-тів / З. М. Мнушко, Н. М. Діхтярьова. - Х. : Основа, 1998. – 255 с.

29). Мнушко З. М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. II. Маркетинг у фармації : підруч. для фармац. вузів і ф-тів / З. М. Мнушко, Н. М. Діхтярьова. - Х. : Основа, 1999. – 288 с.

30). Мнушко, З. М. Практикум з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. М. Мнушко, О. М. Євтушенко, Л. П. Дорохова. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2002. – 178 с.

31). Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації. Ч. I. Менеджмент у фармації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. М. Мнушко, Н. М. Мусієнко, А. Б. Ольховська. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2002. – 144 с.

32). Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации. Ч. IІ. Маркетинг в фармации : учеб. пособие для студентов вузов / З. Н. Мнушко, Н. М. Мусиенко, И. В. Пестун, О. Ю. Рогуля. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2004. – 140 с.

33). Клінічна фармація : посіб. для позааудиторної роботи студ. заочної форми навчання / І. А. Зупанець, С. Б. Попов, Н. В. Бездітко, Г. В. Зайченко, Є. Ф. Грінцов ; під ред. І. А. Зупанець. - Х. : Вид-во НФАУ, 2000.

34). Клиническая фармакология : учеб. для студентов высш. учеб. заведений : в 2 т. Т. 1 / С. В. Налетов, И. А. Зупанец, Т. Д. Бахтеева и др. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2005. – 448 с.

35). Клиническая фармакология : учеб. для студентов высш. учеб. заведений : в 2 т. Т. 2 / С. В. Налетов, И. А. Зупанец, Т. Д. Бахтеева и др. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2005. – 400 с.

36). Фармацевтическая опека : курс лекций для провизоров и семейных врачей / И. А. Зупанец, В. П. Черных, С. Б. Попов и др. - Х. : Мегаполис, 2003. – 608 с.

37). Фармацевтическая опека : практ. рук. для провизоров и семейных врачей / И. А. Зупанец, В. П. Черных, В. Ф. Москаленко и др. ; под ред. В. П. Черных, И. А. Зупанца, В. А. Усенко. - Х. : Золотые страницы, 2002. – 264 с.

38). Клиническая лабораторная диагностика : методы исследования : учеб. пособие для студентов спец. «Фармация», «Клиническая фармация», «Лабораторная диагностика» вузов / И. А. Зупанец, С. В. Мисюрева, В. В. Прописнова и др. ; под ред. И. А. Зупанца. - 3-е изд., перераб. и доп. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2005. – 200 с.

39). Фармакотерапия : учеб. В 2 т. Т 1. / Б. А. Самура, Л. Т. Малая, А. Д. Визир и др. - Х. : Прапор : Изд-во НФАУ, 2000.

40). Фармакотерапия : учеб. В 2 т. Т 2. / Б. А. Самура, Л. Т. Малая, А. Д. Визир и др. - Х. : Прапор : Изд-во НФАУ, 2000.

41). Фармакотерапія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. А. Самура, Л. Т. Мала, В. В. Дунаєв та ін. ; За ред. Б. А. Самури. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. – 264 с.

42). Фармакотерапия : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Б. А. Самура, Л. Т. Малая, В. В. Дунаев и др. ; под ред. Б. А. Самуры. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2003. – 272 с.

43). Лекции по фармакотерапии / Б. А. Самура, Л. Т. Малая, В. Ф. Черных и др. ; под ред. Б. А. Самуры. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2004. – 544 с.

44). Фармакотерапия с фармакокинетикой : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Б. А. Самура, В. Ф. Черных, В. К. Лепахин и др. ; под ред. Б. А. Самуры. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2006. – 472 с.

45). Медицина катастроф (організація медичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій) : підруч. для студ. вищ. мед. і фармац. навч. закл. III—IV рівнів акредитації / В. І. Гридасов, В. М. Ковальов, М. В. Катрич та ін. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2002. – 304 с.

46). Практикум для семінарських і практичних занять з дисципліни «Медицина катастроф» : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Гридасов, В. М. Ковальов, В. П. Татарніков, Д. А. Борщов, В. А. Білуха, Г. Я. Подгайний, М. В. Катрич, А. Ю. Ладняк. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2003. – 96 с.

47). Практикум по дисциплине «Медицина катастроф» : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. И. Гридасов, В. Н. Ковалев, В. М. Кузнецов и др. - Х. : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2004. – 88 с.

48). Фармацевтичне і медичне товарознавство : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Гридасов, Л. М. Оридорога, О. В. Винник. - Х. : Вид-во НФАУ : Золоті сторінки, 2002. – 160 с.

49). Башура, О. Г. Технологія лікарських косметичних засобів : метод. рек., прогр. та завд. до контр. робіт для студ. спец. 7.110201 “Фармація” заоч. форми навч. / О. Г. Башура, Н. П. Половко, Т. М. Ковальова. - Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 56 с.

50). Башура, О. Г. Технологія парфумерно-косметичних засобів : метод. рек., програма та завдання до контр. робіт для студ. заоч. від-ня фармац. ф-ту спец. 7.110202 “Технологія парфумерно-косметичних засобів” / О. Г. Башура, Н. П. Половко, І. І. Баранова. - Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 56 с.

51). Технология косметических и парфюмерных средств : учеб. пособие для студентов фармац. спец. высш. учеб. заведений / А. Г. Башура, Н. П. Половко, Е. В. Гладух и др. - Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2002. – 272 с.

52). Жуковина, О. В. Основы охраны труда : пособие / О. В. Жуковина. - Х. : Изд-во НФАУ, 2001. – 92 с.

53). Виробнича практика з управління та економіки у фармації : метод. рек. / Д. І. Дмитрієвський, З. М. Мнушко, С. Г. Калайчева, Н. В. Чмихало. - Х., 2002

54). Основи економіки та системи обліку у фармації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, Г. Л. Панфілова, В. М. Чернуха та ін. ; за ред. А. С. Немченко. - Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2005. – 504 с.

55). Фармацевтическая этика и деонтология : тексты лекций / З. Н. Мнушко, Н. М. Дихтярева, Н. В. Чернобровая, С. В. Хименко. - Х. : Изд-во НФАУ : Золотые страницы, 2002. – 88 с.

56). Забезпечення якості лікарських засобів : робоча програма.

57). Банк тестових завдань “Крок-2”.

MediaPhys [Electronic resource] : an introduction to human physiol.- Dubuque: McGraw-Hill, 2002.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Антологiя iсторiї України [Електронний ресурс]. - К.: Мастер диск, 2004.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Библиотека GMP [Электронный ресурс].- М.: Мед. бизнес, 2006.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Библиотека доктора [Электронный ресурс].- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Большая Художественная Энциклопедия [Электронный ресурс].- К : Фортресс Паблiшинг, 2003.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. - 8-е изд. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2004. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM).

Большая энциклопедия лекарственных растений [Электронный ресурс].- К.: Фортресс Паблiшинг, 2004– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Большой анатомический атлас [Электронный ресурс].– К.: Фортресс Паблiшинг, 2004.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Виртуальная аптека: энцикл. [Электронный ресурс].- М.: Триада, 2004. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - На CD розміщено інформацію про 240 лікарських препаратів.

Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит [Електронний ресурс]. - К.: АВТ, 2004 .- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Клиническая биохимия: учеб. для мед. вузов [Электронный ресурс] / А. Я. Цыганенко и др.- Х.: Факт, 2005.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Медицинская энциклопедия [Электронный ресурс].- 2-е изд.- М.: Медицинская энциклопедия, 2005. - 2 электрон. опт. диска (CD-ROM)

Менеджмент-комплект [Электронный ресурс ].-2008.- № 1.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Менеджмент-комплект [Электронный ресурс ].-2008.- № 2.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Основи охорони праці: навч. посіб. [Електронний ресурс ] / за ред. В. В. Березуцького.- Х.: Факт, 2005.- 1 електр.опт. диск (CD-ROM).

Планування, облік, звітні сть, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі [Електронний ресурс].- К.: АВТ, 2004. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Принятие решений. Инструменты руководителя: экспресс-курс [Электронный ресурс]. - 2-е изд. - М.: Равновесие-медиа , 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Проблемы клинической медицины: науч.-практ. рецензируемый журнал [Электронный ресурс ].-2005. - № 1, № 2, № 3, № 4.- 1 електр. опт. диск (CD-ROM).

Проблемы клинической медицины: науч.-практ. рецензируемый журнал [Электронный ресурс].-2006.-№1, №2, №3, №4.- 1 електр. опт. диск (CD-ROM).

Проект ЄС "Фiнансування та управлiння у сферi охорони здоров`я в Українi" [Електронний ресурс ]. - К.: Європейська Комiсiя, 2006.- 1 електр.опт. диск (CD-ROM).

Промышленная технология лекарств [Электронный ресурс].- Х.: НФАУ, 2003.- 1 электр. опт. диск (CD-ROM).

Рациональная фитотерапия. Помощь врачу в лечении травами [Электронный ресурс].- К.: Биомедицинское обеспечение, 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Словники України - Iнтегрована лексикографiчна система [Електронний ресурс]/ В.А. Широков, I.В. Шевченко, О.Г. Рабулець, О.М. Костишин, М.Н. Пещак.- К.: Український мовно-iнформацiйний фонд, 2001. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Сорокiна, I. В. Патологiчна анатомiя = Pathological anatomy [Електронний ресурс ] / І. В. Сорокіна, А. Ф. Яковцов.- Х.: Факт, 2004.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Справочник лекарственных средств. 5000 наименований лекарственных препаратов и их форм [Электронный ресурс]. - М.: Равновесие, 2004.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Справочник семейного доктора [Электронный ресурс].- М.: Равновесие; Саратов: Научная книга, 2004. - 1 електрон. опт.диск (CD-ROM).

Тагаев, Н. Н. Судебная медицина [Электронный ресурс] / Н. Н.Тагаев.- Х.: Факт, 2005. - 1 електр. опт. диск (CD-ROM).

Тематична бiблiотека електронних видань МАУП. Серія «Менеджент організацій» [Електронний ресурс]. - Львiв : МАУП, 2006.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).- Зміст:

 

1). Щукін, Б. М. Аналіз інвестиційних проектів : конспект лекцій / Б. М. Щукін. — К. : МАУП, 2002. — 128 с.

        2). Чернявский, А. Д. Антикризисное управление : учеб. пособие / А. Д. Чернявский. - К. : МАУП, 2000. — 208 с.

        3). Пахомов, В. І. Грошi та кредит : навч.- метод. посіб. / В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук. - К. : МАУП, 2004. – 56 с.

4). Стеченко, Д. М. Державне регулювання економiки : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. - К. : МАУП, 2000. – 176 с.

5). Екологiчний менеджмент : зб. наук. пр. / за ред. В. А. Гайченка. - К. : МАУП, 2006. – 266 с.

6). Лещинський, О. Л. Економетрiя : навч. посіб. / О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова. - К. : МАУП, 2003. – 208 с.

7). Макаровська, Т. П. Економiка пiдприємства : навч. посіб. / Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар. - К. : МАУП, 2003. – 204 с.

8). Калина, А. В. Економiка працi : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : МАУП, 2004. – 272 с.

9). Храмов, В. О. Зовнiшньоекономiчна полiтика : навч. посіб. / В. О. Храмов, Ю. А. Бовтрук. - К. : МАУП, 2002. – 264 с.

10). Гринев, В. Ф. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / В. Ф. Гринев. – 2-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2001. – 152 с.

11). Щукін, Б. М. Iнвестування : курс лекцій / Б. М. Щукін. - К. : МАУП, 2004. – 216 с.

12). Мартинюк-Гресь, С. Д. Iнформацiйнi технологiї та аспекти управлiння в охоронi здоров'я : метод. рек. / С. Д. Мартинюк-Гресь, В. Г. Сердюк. - К. : МАУП, 2005. – Ч. 1. - 288 с.

13). Малиш, Н. А. Макроекономiка : навч. посіб. / Н. А. Малиш. – 2-ге вид., випр. - К. : МАУП, 2004. – 184 с.

14). Жильцов, О. Б. Математичне програмування (з елементами інформаційних технологій) : навч. посіб. / О. Б. Жильцов, В. Р. Кулян, О. О. Юнькова. - К. : МАУП, 2006. – 184 с.

15). Калина, А. В. Менеджмент продуктивностi : навч. посіб. / А. В. Калина, С. П. Калініна, Н. Д. Лук’янченко. - К. : МАУП, 2005. – 232 с.

16). Бабицький, А. Ф. Методологiя аналiзу економiчних процесiв i управлiння : навч. посіб. / А. Ф. Бабицький. - К. : МАУП, 2003. – 128 с.

17). Тигова, Т. Н. Микроэкономика : краткий курс лекций / Т. Н. Тигова. – 3-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2003. – 68 с.

18). Дахно, І. І. Мiжнародна економiка : навч. посіб. / І. І. Дахно, Ю. А. Бовтрук. - К. : МАУП, 2002. – 216 с.

19). Дахно, І. І. Мiжнародна економiка : навч. посіб. / І. І. Дахно. – 2-ге вид., випр. і допов. - К. : МАУП, 2006. – 248 с.

20). Мiкроекономiка : навч. посіб. / Н. О. Гончарова, А. І. Ігнатюк, Н. А. Малиш та ін. - К. : МАУП, 2005. – 304 с.

21). Сладкевич, В. П. Мотивационный менеджмент : курс лекций / В. П. Сдадкевич. - К. : МАУП, 2001. – 168 с.

22). Налоговая система Украины : учеб. пособие / М. В. Гридчина, В. Б. Тропина, Н. И. Вдовиченко, А. В. Калина. – 3-изд., испр. и доп. - К. : МАУП, 2003. – 144 с.

23). Курочкин, А. С. Операционный менеджмент : учеб. пособие / А. С. Курочкин. - К. : МАУП, 2000. – 144 с.

24). Щёкин, Г. Организация и психология управления персоналом : учеб.-метод. пособие / Г. Щёкин. - К. : МАУП, 2002. – 832 с.

25). Чернявський, А. Д. Органiзацiйне проектування : навч. посіб. / А. Д. Чернявський. - К. : МАУП, 2005. – 160 с.

26). Уразов, А. У. Основи економiчної теорiї : навч. посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух. - К. : МАУП, 2005. – 328 с.

27). Фомичев, С. К. Основы управления качеством : учеб. пособие / С. К. Фомичев, А. А. Старостина, Н. И. Скрябина. – 2-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2002. – 192 с.

28). Пашута, Н. Т. Основы прогнозирования и программирования макроэкономики : конспект лекций / Н. Т. Пашута. - К. : МАУП, 2005. – 96 с.

29). Росовецкий, С. К. Очерки истории отечественного менеджмента (Х – начало ХVІІ в.) / С. К. Росовецкий. - К. : МАУП, 2002. – 160 с.

30). Дахно, И. И. Патентование и лицензирование : учеб. пособие / И. И. Дахно. - К. : МАУП, 2004. – 216 с.

31). Політична економія : навч. посіб. / Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та ін.; за заг. ред. Г. А. Оганяна. — К. : МАУП, 2003. — 520 с

32). Практикум з вищої математики : навч. посіб. / І. І. Юртин, О. Ю. Дюженкова, О. Б. Жильцов. - К. : МАУП, 2003. – 248 с.

33). Пашута, М. Т. Прогнозування та макроекономiчне планування : навч. посіб. / М. Т. Пашута, А. В. Калина. - К. : МАУП, 1998. – 192 с.

34). Мельник, Л. П. Психологiя управлiння : курс лекцій / Л. П. Мельник. – 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2002. – 176 с.

35). Шпак, В. І. Розвиток малого пiдприємництва в Українi / В. І. Шпак. – 3-тє вид., стереотип. - К. : МАУП, 2004. – 128 с.

36). Коростелёв, В. А. Роль консалтинга в управлении бизнесом : учеб. пособие / В. А. Коростелёв. - К. : МАУП, 2004. – 252 с.

37). Калина, А. В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни) : учеб.-метод. Пособие / А. В. Калина, М. И. Конева, В. А. Ященко - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2003. - 416 с.

38). Сладкевич, В. П. Современный менеджмент (в схемах) : опорный конспект лекций / В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявский. – 3-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2003. - 152 с.

39). Чубукова, О. Ю. Спiльне пiдприємництво: економiко-iнформацiйна парадигма : навч. посіб. / О. Ю. Чубукова. - К. : МАУП, 2005. - 232 с.

40). Дмитренко, Г. А. Стратегiчний менеджмент : целевое управление персоналом организаций : учеб. пособие / Г. А. Дмитренко. – 2-е изд., испр. - К. : МАУП, 2002. - 192 с.

41). Колпаков, В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. пособие / В. М. Колпаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — К. : МАУП, 2004. - 504 с.

42). Лукашевич, Н. П. Теория и практика самоменеджмента : учеб. пособие / Н. П. Лукашевич. — 2-е изд., испр. — К. : МАУП, 2002. — 360 с.

43). Теория и практика управления персоналом : учеб.-метод. пособие / сост. Г. В. Щёкин. – 2-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2003. - 280 с.

44). Сурмин, Ю. П. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / Ю. П. Сурмин. — К. : МАУП, 2003. — 368 с.

45). Чорней, Н. Б. Теорiя систем i системний аналiз : навч. посіб. / Н. Б. Чорней, Р. К. Чорней. - К. : МАУП, 2005. - 256 с.

46). Грузінова, Л. П. Трудове право України : навч посіб. / Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін. — К. : МАУП, 2003. — Ч. 1. — 128 с.

47). Грузінова, Л. П. Трудове право України : навч посіб. / Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін. — К. : МАУП, 2003. — Ч. 2. — 136 с.

48). Грузінова, Л. П. Трудове право України : навч посіб. / Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін. — К. : МАУП, 2003. — Ч. 3. — 104 с.

49). Грузінова, Л. П. Трудове право України : навч посіб. / Л. П. Грузінова, В. Г. Короткін. — К. : МАУП, 2003. — Ч. 4. — 152 с.

50). Кононенко, П. П. Українознавство : конспект лекцій / П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. - К. : МАУП, 2005. - 292 с.

51). Управление бизнесом : экспресс-курс для деловых людей / авт.- сост. Г. В. Щёкин. – 4-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2004. - 232 с.

52). Кобиляцький, Л. С. Управління проектами : навч. посіб. / Л. С. Кобиляцький. - К. : МАУП, 2002. - 200 с.

53). Коростельов, В. А. Управлінське консультування : навч. посіб. / В. А. Коростельов. - К. : МАУП, 2003. - 104 с.

54). Гридчина, М. В. Финансовый менеджмент : курс лекций / М. В. Гридчина. — 3-е изд., стереотип. — К. : МАУП, 2004. — 160 с.

55). Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність з рукопашного бою : робоча прогр. / підгот. : О. Г. Гартвич та ін. — К. : МАУП, 2005. — 76 с.

56). Фінанси (теоретичні основи) : підруч. / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін. – 2-ге вид., випр. і допов. - К. : МАУП, 2004. - 312 с.

57). Бедь, В. В. Фінанси : навч. – метод. посіб. / В. В. Бедь, Ю. М. Когут. - К. : МАУП ; Ужгород : ЗІ ім. А. Волошина, 2004. - 168 с.

58). Філімоненков, О. С. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. С. Філімоненков. – 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : МАУП, 2004. - 328 с.

59). Доліненко, Л. О. Цивільне право України : навч. посіб. / Л. О. Доліненко, С. О. Сарновська. - К. : МАУП, 2005. - 384 с.

 

Тематична бiблiотека електронних видань МАУП. Серія «Менеджмент ЗЕД» [Електронний ресурс]. - Львiв: МАУП, 2006.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).- Зміст:

 

1). Щукін, Б. М. Аналіз інвестиційних проектів : конспект лекцій / Б. М. Щукін. — К. : МАУП, 2002. — 128 с.

2). Пахомов, В. І. Грошi та кредит : навч.- метод. посіб. / В. І. Пахомов, Л. В. Стрільчук. - К. : МАУП, 2004. – 56 с.

3). Іванов, В. М. Грошово-кредитнi системи зарубiжних країн : курс лекцій / В. М. Іванов, І. Я. Софіщенко. - К. : МАУП, 2001. – 232 с.

4). Лещинський, О. Л. Економетрiя : навч. посіб. / О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова. - К. : МАУП, 2003. – 208 с.

5). Макаровська, Т. П. Економiка пiдприємства : навч. посіб. / Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар. - К. : МАУП, 2003. – 204 с.

6). Калина, А. В. Економiка працi : навч. посіб. / А. В. Калина. - К. : МАУП, 2004. – 272 с.

7). Храмов, В. О. Зовнiшньоекономiчна полiтика : навч. посіб. / В. О. Храмов, Ю. А. Бовтрук. - К. : МАУП, 2002. – 264 с.

8). Щукін, Б. М. Iнвестування : курс лекцій / Б. М. Щукін. - К. : МАУП, 2004. – 216 с. Зовнiшньоекономiчна полiтика

9). Грідчіна, М. В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика) : навч. посіб. / М. В. Грідчіна. — 2-ге вид., стереотип. — К. : МАУП, 2002. — 232 с.

10). Малиш, Н. А. Макроекономiка : навч. посіб. / Н. А. Малиш. – 2-ге вид., випр. - К. : МАУП, 2004. – 184 с.

11). Жильцов, О. Б. Математичне програмування (з елементами інформаційних технологій) : навч. посіб. / О. Б. Жильцов, В. Р. Кулян, О. О. Юнькова. - К. : МАУП, 2006. – 184 с.

12). Родченко, В. В. Международный менеджмент : учеб. пособие / В. В. Родченко. – 2-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2002. – 240 с.

13). Золотов, А. Ф. Международные валютно-кредитные отношения : курс лекций. — К. : МАУП, 2001. — 112 с.

14). Калина, А. В. Менеджмент продуктивностi : навч. посіб. / А. В. Калина, С. П. Калініна, Н. Д. Лук’янченко. - К. : МАУП, 2005. – 232 с.

15). Тигова, Т. Н. Микроэкономика : краткий курс лекций / Т. Н. Тигова. – 3-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2003. – 68 с.

16). Дахно, І. І. Мiжнародна економiка : навч. посіб. / І. І. Дахно, Ю. А. Бовтрук. - К. : МАУП, 2002. – 216 с.

17). Дахно, І. І. Мiжнародна економiка : навч. посіб. / І. І. Дахно. – 2-ге вид., випр. і допов. - К. : МАУП, 2006. – 248 с.

18). Дахно, І. І. Міжнародна торгівля : навч. посіб. — К. : МАУП, 2003. —296 с.

19). Дахно, І. І. Мiжнародне економiчне право : курс лекцій / І. І. Дахно. – 2-ге вид., стереотип. - К. : МАУП, 2003. – 160 с.

20). Мацко, А. С. Міжнародне право : навч. посіб. / А. С. Мацко. — 2-ге вид., стереотип. — К. : МАУП, 2003. — 216 с.

21). Дахно, І. І. Міжнародне приватне право : навч. посіб. / І. І. Дахно. — 2-ге вид., стереотип. — К. : МАУП, 2004. — 312 с.

22). Юлдашев, О. Х. Міжнародне приватне право : Теоретичні та прикладні аспекти / О. Х. Юлдашев. — К. : МАУП, 2004. — 576 с.

23). Мiкроекономiка : навч. посіб. / Н. О. Гончарова, А. І. Ігнатюк, Н. А. Малиш та ін. - К. : МАУП, 2005. – 304 с.

24). Курочкин, А. С. Организация производства : учеб. пособие / А. С. Курочкин. - К. : МАУП, 2001. – 216 с.

25). Уразов, А. У. Основи економiчної теорiї : навч. посіб. / А. У. Уразов, П. В. Маслак, І. В. Саух. - К. : МАУП, 2005. – 328 с.

26). Храмов, В. О. Основи управлiння персоналом : навч.-метод. посіб. / В. О. Храмов, А. П. Бовтрук. - К. : МАУП, 2001. – 112 с.

27). Дахно, И. И. Патентование и лицензирование : учеб. пособие / И. И. Дахно. - К. : МАУП, 2004. – 216 с.

28). Практикум з вищої математики : навч. посіб. / І. І. Юртин, О. Ю. Дюженкова, О. Б. Жильцов. - К. : МАУП, 2003. – 248 с.

29). Лукашевич, Н. П. Теория и практика самоменеджмента : учеб. пособие / Н. П. Лукашевич. — 2-е изд., испр. — К. : МАУП, 2002. — 360 с.

30). Сурмин, Ю. П. Теория систем и системный анализ : учеб. пособие / Ю. П. Сурмин. — К. : МАУП, 2003. — 368 с.

31). Управление бизнесом : экспресс-курс для деловых людей / авт.- сост. Г. В. Щёкин. – 4-е изд., стереотип. - К. : МАУП, 2004. - 232 с.

32). Гаевская, О. Б. Управление международным сотрудничеством : моногр. / О. Б. Гаевская. - К. : МАУП, 1999. - 168 с.

33). Фінанси (теоретичні основи) : підруч. / М. В. Грідчіна, В. Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін. – 2-ге вид., випр. і допов. - К. : МАУП, 2004. - 312 с.

34). Бедь, В. В. Фінанси : навч. – метод. посіб. / В. В. Бедь, Ю. М. Когут. - К. : МАУП ; Ужгород : ЗІ ім. А. Волошина, 2004. - 168 с.

35). Філімоненков, О. С. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. С. Філімоненков. – 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : МАУП, 2004. - 328 с.

Универсальный медицинский справочник: Семейный доктор [Электронный ресурс ]. - На CD-ROM розміщено інформацію про 240 лікарських препаратів, 260 захворювань, 160 найменувань лікарських препаратів.

Фармаком: науч.-практ. журн. [Электронный ресурс].-2005. - №1. - 1 електр. опт. диск (CD-ROM).

Фармаком: науч.-практ. журн. [Электронный ресурс].-2005.-№2, №3. - 1 електр. опт. диск (CD-ROM).

Фтизiатрiя [Електронний ресурс ].- Х.: Факт, 2004. - 1 електр. опт. диск (CD-ROM).

Хворостінка, В. М. Факультетська терапія: підруч. [Електронний ресурс ] / В. М. Хворостінка, Т. А. Моїсеєнко, Л. В. Журавльова.- Х.: Факт, 2000.- 1 електр. опт. диск (CD-ROM).

Школа лечебного питания [Электронный ресурс].- М.: Интеллект Мульмедиа, 2005. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Эксперт-юрист: информационно-правовая библиотека [Электронный ресурс].- К.: Эксперт-Софт, 2008.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Энциклопедия лекарственных растений [Электронный ресурс]. - Х. : Одиссей, 2002 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 

За довідками звертайтесь до читального залу періодичних та електронних інформаційних ресурсів (к. 316 ).