Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Електронні підручники

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Перелік наукових фахових видань України

РЕЄСТР наукових фахових видань України (за галузями знань)

Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Наукометрія


Web of Science

Scopus

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Провідні медичні та Фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2019 рік

Події 2019 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ В ФОНДІ БІБЛІОТЕКИ НФаУ

 

  №п/п                ЖУРНАЛИ Рік видання
1 Acta Pharmacevtica Hungarica - Hungary (угорська) з 1956 р. по 1987 р.
2 Acta Poloniae Pharmaceutica- Poland (англійська) з 1958 р. по 1964 р., 1973 р., 2005 р., 2007 р.
3 Biomedical and biosocial anthropology (українська, російська) з 2010 р. по 2011 р. 
4 Ceskoslovenska Farmacie - Praha (чешська) з 1956 р. по 1957 р., з 1974 р. по 1990 р.
5 Consilium medicum (українська, російська) з 2007 р. по 2009 р.
6 Die Pharmazie - Germany (англійська, німецька) з 1956 р. по 1990 р., з 2002 р. по 2003 р., 2005 р., з 2007 р. по 2008 р., 2010 р. - 2015 р.
7 Doctor (російська) з 2002 р. по 2004 р.
8 Environmental Health Perspectives. – USA (англійська) з 1995 р. по 2008 р.
9 Environmental Health Perspectives. Suppl.– USA (англійська) з 1994 р. по 2000 р., з 2006 р. по 2007 р.
10 Fitoterapia.– Italy (англійська) з 1999 р. по 2003 р., з 2007 р. по 2008 р., 2010 р. - 2017 р.
11 Georgian medical news (Грузия) (англійська, російська) з 2006 р. по 2007 р.
12 J. of Pharmacy Teaching.– USA (англійська) 1995 р., з 1997 р. по 1998 р., з 2000 р. по  2002 р.
13 Medical Market.– USA (російська) з 1990 р. по 2000 р.
14 Pharmazie in Unserer Zeit.– Germany (німецька) 2002 р., з 2004 р. по 2006 р.
15 Pharmedicum.– Germany (російська) з 1993 р. по 1996 р.
16 ScienceRise: фармацевтичні науки (українська, російська, англійська) з 2016 по 2017 р.
17 The New England J. of Medicine.– USA (англійська) 1989 р., з 1992 р. по 1996 р., з 2002 р. по 2004 р.
18 Therapia (українська, російська) з 2006 р. по 2009 р.
19 Ukrainica bioorganica acta (українська, англійська) 2004 р.,2008 р.
20 VITA (російська) з 2002 р. по 2003 р.
21 Актуальні питання фармацевт.і мед.науки 2011-2018 р.р.
22 Актуальные проблемы транспортной медицины 2005-2007р, 2009р.
23 Алергія у дитини 2008р.-2009р., 2015р., 2017р.
24 Антибиотики и химиотерапия 2000р.-2008р., 2012р.-2015р.
25 Аптека Галицька 2002р.-2004р., 2008р.
26 Аптечное дело  1952р.-1966р.
27 Аптечный аудит 2007р., 2009р.-2018р., 
28 Артериальная гипертензия 2009р.-2010р.
29 Библиотеки учебных заведений 2005р.-2013р.
30 Бібліотечна планета 2003р.-2014р.
31 Бібліотечний форум УкраЇни 2003р.-2005р.,2007р-2015р.
32 Бібліотечний форум УкраЇни: історія,теорія і пр-ка 2017р.-2018р.
33 Биологическая терапия 2007р., 2009р.
34 Биомедицинская химия 2005р.
35 Биоорганическая химия 2000р.-2004р.
36 Біополімери і клітина 1998р, 2002р.-2004р.
37 Биотехнология 2001р.-2015р.
38 Біотехнологія 2008р., 2011р.-2014р.
39 Биохимия 2003р.-2004р.
40 Буковинський мед. вісник 1998р, 2001р.,2004р.,2010р.-2016р.,2018р. 
41 Бюлетень ВАК України 2007р.-2011р.
42 В мире лекарств 1999р.-2001р.
43 Вестник Московского ун-та 2002р.-2006р.
44 Вестник неотложной и восстановит.мед. 2003р.-2014р.
45 Вестник фармации 2017р.-2018р.
46 Вища школа 2006р.-2018р.
47 Вісник Вінницького Нац.МУ 2010р.-2012р.
48 Вісник морфології 2009р-2012р.
49 Вісник НАН України 2003р.-2011р.
50 Вісник проблем біології і медицини 2010р.
51 Вісник соц. гігієни та орг. охорони здоров’я 2002р.
52 Вісник фармакології і фармації 2001р.-2009р.
53 Вісник фармації 1993р.-2018р.
54 Внутрішня медицина 2007р.-2009р.
55 Вопросы биол., медицины и фарм. химии 1998р.-2016р.
56 Вопросы медицинской химии 2001р.-2002р.
57 Вопросы психологии 2001р-2004р.
58 Вопросы  химии и  хим.технологии 2001р.
59 Врачебное дело 2016р.-2017р.
60 Генетика 2003р.-2004р.
61 Гепатологія 2008р-2014р.
62 Дерматологія та венерологія 2005р.,2012р-2016р.,2018р.
63 Дистрибуция и логистика 2007р., 2009р.-2014р. 
64 Доказательная кардиология 2003р.
65 Економічна теорія 2005р.-2014р.
66 Експериментальна і клінічна медицина 2006р.-2018р.
67 Експерементальна та клінічна стоматологія 2017р.-2018р.
68 Експерим. та клін.фізіологія і біохімія 2002р.-2007р.
69 ЕндокринологІя 2003р.
70 Епідеміологія. Гігієна. Інфекційні хвороби 2013р.-2014р.
71 Журнал органічної та фарм. хімії 2003р-2018р.
72 Журнал физической химии 1984р.-1996р.
73 Запорожский медицинский журнал 2002р.-2018р.
74 Збірник нормативн.-директ.док-в з охорони здор. 2007р.-2009р.
75 Збірник рефератів фахових видань МОН України 2006р.
76 Здоровье женщины 2006р.-2018р.
77 Здоровье и питание  2000р.-2001р.
78 Здоровье мужчины   2004р., 2012р.-2018р.
79 Здоров’я суспільства 2013р.-2016р.
80 Зубное протезирование 2007р.-2008р.
81 Известия НАН Грузии (серия химическая) 2007р.
82 Инновации в образовании 2005р.
83 Інновації в медицині 2011р.-2012р.
84 Інноваційні технології 2003р.
85 Інформаційний збірник Мінестерства освіти України 2011р.-2018р.
86 Кардиология 2003р.-2005р.
87 Квіти України 2012р.-2018р.
88 Клеточные технологии в биологии и медицине 2008р.
89 Клиническая антибиотикотерапия 1999р.-2006р.
90 Клинич. информатика и телемедицина 2004р., 2008р.
91 Клиническая лаб. диагностика 2005р.-2007р.
92 Клиническая медицина 2003р.-2009р.
93 Клиническая фармакология и терапия 2005р.-2018р.
94 Клінічна анатомія та оперативна хірургія 2010р.-2017р.
95 Клінічна та експериментальна патологія 2010р.-2018р.
96 Клінічна фармація 1997р.-2018р.
97 Клітинна та органна трансплантологія 2014р.
98 Косметика и медицина 2003р.-2014р.
99 Косметология и Аромология 2006р.-2008р.
100 Кровообіг та гемостаз 2006р.-2007р., 2009р.
101 Лабораторна діагностика 2010р.-2016р.
102 Лікарська справа 2002р.-2006р., 2010р.-2015р., 2018р.
103 Ліки 1996р.-2007р.
104 Ліки України 1998р.-2013р., 2016р.-2018р.
105 Лікування та діагностика 2003р.-2006р.
106 Літопис авторефератів - дисертацій 2005р.-2009р.
107 Логистика: проблемы и решения 2007р.-2018р.
108 Логистика и управления цепями поставок 2012р.-2014р.
109 Львівський медичний часопис 1997р., 2000р., 2004р.-2018р.
110 Маркетинг 1998р.-2007р.
111 Маркетинг в Україні 2005р.-2018р.
112 Маркетинг и маркетинговые исследования 2005р.
113 Маркетинг і менеджмент інновацій 2015р.
114 Маркетинг и реклама 2005р.,2008р.-2010р., 2016р.
115 Маркетинговые исследования в Украине 2005р.-2018р.
116 Мед. аспекты здоровья женщины 2007р.-2008р.
117 Медицина неотложных состояний 2007р.-2015р.
118 Медицина.Сегодня и завтра 2007р-2012р.
119 Медицина.Сьогодні і завтра 2013р.-2017р.
120 Мед. паразитология и паразитарные болезни 2007р.
121 Мед.психология 2008р.-2017р.
122 Медична та клінічна хімія 2015р.-2018р.
123 Медична освіта 2000р.-2002р., 2006р.
124 Медична хімія 2000р.-2001р., 2003р.-2014р., 2018р.
125 Медичний індекс 2004р., 2007р.-2008р.
126 Медичні перспективи 2016
127 Медицинские аспекты здоровья мужчины 2016
128 Менеджер по персоналу 2016р.-2018р.
129 Менеджмент и кадры: психология,упр-ние…. 2016р.-2018р.
130 Методы и объекты химического анализа 2006р.-2008р., 2015р.
131 Міжнародний медичний журнал 2007р.-2018р.
132 Міжнародний неврологічний журнал 2006р.-2007р.
133 Мікробіологічний журнал 2001р., 2003р.-2018р.
134 Мистер Блистер 2001р., 2003р.
135 Мистецтво лікування 2003р., 2005р., 2009р.
136 Науковий світ 1999р.-2011р.
137 Научные и технические библиотеки 1993р., 2005р., 2007р.-2014р., 2017р.
138 Новий колегіум 2005р.-2007р., 2010р.-2012р.
139 Новости в мире косметики 1999р.-2005р.
140 Новые медицинские технологии 2001р.
141 Одеський мед.журнал 1998р., 2002р.-2004р., 2010р.-2012р.
142 Онкология 2000р., 2002р., 2007р.-2014р.
143 Освіта в Україні 2011р.
144 Освіта і управління 2000р., 2003р.-2004р., 2007р.-2009р.
145 Острые и неотлож. состояния в пр. врача 2007р.
146 Офіційний вісник України 2007р.-2011р.
147 Охорона здоров’я України 2001р., 2006р.
148 Патологическая физиология и эксперем. терапия 1987р-1991р.
149 Патологія 2011р.-2018р.
150 Перинатология и педиатрия 2006р.-2008р.
151 Персонал 2008р-2014р.
152 Перспективи медицини та біології 2009р.-2010р.
153 Пожежна безпека 2010р.
154 Практична ангіологія 2007р.
155 Практична медицина 1996р.-1999р., 2001р.-2002р.,2006р.-2012р.
156 Проблеми безперервної мед.освіти та науки 2011р-2016р., 2018р.
157 Проблемы клинической медицины 2005р.-2009р.
158 Проблеми суч.мед.науки та освіти (хмапо)  2007р-2010р.
159 Проблеми харчування 2006р.-2017р.
160 Проблеми екології та медицини 1998р.
161 Проблеми ендокринної патології 2014р., 2016р.-2017р.
162 Провизор 1998р.-2012р.
163 Психология в ВУЗе 2005р.-2006р.
164 Пчеловодство 2003р.-2005р.
165 Растительные ресурсы 1968р.-2018р.
166 Раціональна фармакотерапія 2009р., 2011р.-2018р.
167 Реабілітація та паліативна медицина 2015р.
168 Ремедиум 1999р.-2014р.
169 Репродуктивна эндокринологія 2012р.-2018р.
170 Репродуктивное здоровье женщины 2004р.
171 Рецепт 2017р.
172 Российские аптеки 2004р.
173 Світогляд 2007р., 2009р.
174 Синергія 2003
175 Сімейна медицина 2014р-2018р.
176 Советское здравоохранение 1987р.-1991р.
177 Современная педиатрия 2006р.-2008р., 2015р.
178 Современная стоматология 2006р.-2008р.
179 Современная фармация 2012р.-2018р.
180 Cовременные проблемы токсикологии 2000р., 2006р.-2007р., 2009р.-2012р.
181 СОТА 2004р.-2005р.
182 Соціальна фармація в охороні здоров'я 2015р.-2018р.
183 СПИД СНІД AIDS 1999р.-2001р.
184 Стандартизація, сертифікація, якість 2005р.-2018р.
185 Стоматолог 1999р.-2002р.
186 Судебно-медицинская экспертиза 2003р.-2005р., 2007р.
187 Судинні захворювання головного мозку 2007р.
188 Сучасна гастроентерологія 2002р.-2018р.
189 Сучасні медичні технології 2009р.-2016р.
190 Сучасні проблеми токсикології,харчової та хім. 2013р.-2018р.
191 Сырьё и упаковка 2004р.-2005р., 2013р.-2015р.
192 Тара и упаковка 2008р.-2017р.
193 Теоретическая и эксперим. химия 2011р.-2014р.
194 Теория и практика физической культуры 2004р.-2005р., 2014р.
195 Теорія і методика фізичного виховання і спорту 2008р.-2009р.,2011р., 2014р.
196 Токсикологический вестник 2000р.
197 Травма 2016р.-2017р.
198 Therapia 2006р.-2009р.
199 Український біофармацевтичний  журнал 2008р.-2018р.
200 Український біохімічний журнал 1999р., 2005р.-2014р.
201 Український ботанічний журнал 2001р.-2004р.
202 Український вісник психоневрології 2006р., 2008-2010р.
203 Укр. журнал дерматології, венерології, косметології 2002р., 2007р.-2018р.
204 Укр. ж-л екстримальної медицини (УЖЕМ) 2002р., 2011р.-2012р.
205 Укр. журнал клінічної та лабор. медицини 2007р.-2013р.
206 Укр. медичний альманах 2000р.-2014р.
207 Укр. медичний часопис 1998р.-2000р., 2002р.-2008р., 2011р.-2018р.
208 Укр. морфологічний альманах 2003р.-2013р.
209 Укр. ревматологічний журнал 2001р., 2007р.-2010р.
210 Укр. терапевтичний журнал 2000 р.-2002р., 2007р., 2009р.-2012р., 2015р.-2016р.
211 Укр. хіміотерапевтичний журнал 2000р.-2001р.
212 Укр. химический журнал 1994р., 1996р., 2002р.-2009р., 2011р.-2018р.
213 Университеты 2000р.-2006р.
214 Управління,економіка та забезпечення якості в фармації 2008р.-2018р.
215 Фармакологічний вісник 1997р.-2000р.
216 Фармакология и токсикология 1984р.-1991р.
217 Фармакологія та лікарська токсикологія 2008р.-2018р.
218 Фармаком 1992р.-1996р., 1998р.-2018р.
219 Фарматека 1999р.-2015р.
220 Фармацевт-практик 2003р.-2018р.
221 Фармацевт-практик review 2006р.-2007р., 2010р.
222 Фармацевтическая отрасль (пром.обозрение) 2009р.-2010р., 2012р., 2014р.-2018р.
223 Фармацевтическая промышленность 2007р., 2009р.-2018р., 
224 Фармацевтические технологии и упаковка 2006р.-2013р., 2015р.-2018
225 Фармацевтический журнал. Узбекистан 2004р.-2015р.
226 Фарм.менеджмент. Фарм. дело и технология л-в 2011р.
227 Фармацевтична Україна 2004р.
228 Фармацевтичний журнал 1959р.-2018р.
229 Фармацевтичний часопис 2008р.-2018р.
230 Фармация 1967р.-1994р., 1997р.-2018р.
231 Фармация Казахстана 2013р.-2014р.
232 Фармация.Болгария 1956р.-2005р.
233 Фізіологічний журнал 2004р.-2009р.
234 Фізіологічно активні речовини 1999р.-2002р.
235 Физиология человека 2003р.-2004р.
236 Філософія освіти 2006р.-2011р.
237 Фінанси України 2003р.-2014р.
238 Финансовый директор 2008р.
239 Фітотерапія в Україні 1998р.-2001р.
240 Фітотерапія часопис 2002р.-2018р.
241 Химико-фармацевтический журнал 1967р.-2018р.
242 Химия гетероциклических соединений 1965р.-1994р., 2000р., 2002р.-2008р., 2010р.
243 Химия природных соединений 1965р.-2000р., 2004р.-2016р.
244 Химия растительного сырья 2007р.-2017р.
245 Цитология и генетика 2002р.-2004р.
246 Экология -ХХI век 2001р.-2005р.
247 Экология и жизнь 2003р.-2005р.
248 Економіка АПК 2017 р.
249 Экономика Украины 2004р.-2018р.
250 Экономическая теория 2005р.-2006р.,2009р.
251 Экспериментальная и клин.дерматокосметология 2004р.-2009р.
252 Экспериментальная и клиническая фармакология 1992р.-2006р., 2008р.-2018р.
253 Экспериментальная онкология 2000р.-2001р.
254 Эпидемиология и инфекционные болезни 2000р.