Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Виставки та конференції з медицини та фармації

МОЗ країн світу

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Спеціалізовані ресурси з медицини та фармації

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2019 рік

Події 2019 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА ВИСТАВКА

 " Менеджмент та маркетинг на службі фармації "

"Маркетинг — це вміння дивитися на весь бізнес очами споживача / Пітер Друкер"

 

ІНТЕРНЕТ ПОСИЛАННЯ

Административно-управленческий портал. Менеджмент и маркетинг в бизнесе. http://www.aup.ru/
Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua/
Украинская ассоциация менеджмент-консультантов http://www.uamc.com.ua/
Журнал «Новый маркетинг» http://marketing.web-standart.net/
Интернет-издание о маркетинге «Marketing MIX» http://mm.com.ua/russian/
Маркетинг журнал http://www.4p.ru/

ЛІТЕРАТУРА ПО ТЕМІ " Менеджмент та маркетинг на службі фармації "

(в фонді бібліотеки)

Азарян, Е.М. Международный маркетинг: учеб.-практ. пособие для вузов / Е.М. Азарян.- К., 1998.- 199с.

Каминская, Т.М. Маркетинг в здравоохранении: учеб. пособие / Т. М. Каминская.- Х.: Крок, 2000.- 178с.
Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент : Экспресс-курс / Ф. Котлер; пер. с англ. Т. Виноградова, Д. Раевская. - СПб. : Питер , 2004. - 495 с.

Кудрявцев, А.А. Менеджмент в здравоохранении: Медико-економические стандарты и методы их анализа / А.А. Кудрявцев.- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004.- 171с.

Менеджмент та маркетинг у фармацiї та парфумерно-косметичнiй галузi: програма навч. дисциплiни спец. 7.110202 "Технологiя парфумерно-косметичних засобiв" для ВНЗ 3-4 рiвнiв акредитацiї / уклад.: З.М. Мнушко, Н.М. Дихтярьова.- Х.: НФаУ, 2006.- 31с.

Менеджмент у фармацiї : пiдручник для ВНЗ / О.Є. Кузьмін, Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька, О.Г. Мельник.- Вiнниця: Нова Книга, 2005.- 441с.

Мнушко, З.Н. Международный маркетинг в фармации: метод. рек. к практ. занятиям / З.Н. Мнушко, Н.М. Мусиенко, Н.В. Чмыхало.- Х.: НФаУ, 2001.- 18с.

Могилко, В.О. Мiжнародний менеджмент: метод. рек. до викон. самост. роботи для студ. спец. 8.050107 "Економiка пiдприємства" / В.О. Могилко, С.О. Бриксін, I.О. Кононов. - Х.: НФаУ, 2005.- 19 с.

Музыкант, В.Л. Теория и практика современной рекламы. В 2 ч. Ч. 1. Эффективные рекламные технологии. Паблик Рилейшнз. Промоушн. Маркетинг: учеб. пособие для вузов / В.Л. Музыкант.- М.: Евразийский регион, 1998.- 399с.

Новiтнiй маркетинг : навч. посiб. / за ред. Є.В. Савельєва.- К.: Знання, 2008.- 420с.

Обрытько, Б.А. Рекламный менеджмент: конспект лекций / Б.А. Обрытько.- Х.: МАУП, 2000.- 118с.


Посилкiна, О.В. Iнновацiйний менеджмент [Текст]+[Електронний ресурс]: метод. рек. до викон. практ. робiт для студентiв-магiстрiв спец. "Клiнiчна фармацiя" / О.В. Посилкiна, З.I. Магамедемінова.- Х.: НФаУ, 2008.- 60с.

Чухно, А.А. Здравоохранение : экономика, маркетинг, менеджмент : учеб. пособие / А.А. Чухно, В.И. Крамаренко, Л.К. Дембский. - Симферополь: Таврида , 2001. - 339 с.

Mnushko, Z.N. Management and marketing in pharmacy. Part 1. Management in pharmacy [Текст] + [Електронний ресурс]: texts of lectures / Z.N. Mnushko, I.V. Sofronova, I.V. Pestun. - Kharkiv: NUPh, 2008.- 146с.

Mnushko, Z.N. Management and marketing in pharmacy. Part 2. Marketing in pharmacy [Текст] + [Електронний ресурс]: texts of lectures / Z.N. Mnushko, I.V. Pestun.I.V. Sofronova, - Kharkiv: NUPh, 2008.- 95с.