Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Електронні підручники

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2019 рік

Події 2019 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаUntitled Document

Гавкалова, Н.Л. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / Н.Л. Гавкалова.- Х.: ІНЖЕК, 2004.- 276с.


ЗМІСТ
Вступ
Тематичний план і програма курсу “Менеджмент персоналу”.
Тема 1. Персонал організації як об’єкт менеджменту.
Тема 2. Методологія менеджменту персоналу.
Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу.
Тема 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.
Тема 5. Кадрова служба та кадрове діловодство.
Тема 6. Планування та формування персоналу.
Тема 7. Розвиток персоналу.
Тема 8. Рух персоналу.
Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу.
Тема 10. Управління робочим часом працівників.
Тема 11. Створення сприятливих умов праці.
Тема 12. Оцінка персоналу.
Тема 13. Мотивація та стимулювання персоналу.
Тема 14. Соціальне партнерство в організації.
Тема 15. Ефективність менеджменту персоналу.
Завдання до практичних занять.
Тестовий контроль.
Теми рефератів.
Індивідуальні завдання.
Література.