Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Електронні підручники

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2019 рік

Події 2019 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаUntitled Document

Шаповал, М.І. Менеджмент якості: підруч. / М.І. Шаповал.- 3-тє вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2007.- 471с.


ЗМІСТ
ВСТУП

ЧАСТИНА I. Етапи розвитку і сучасний стан вітчизняного та зарубіжного менеджменту якості
Розділ 1. Загальні відомості про якість і методи її забезпечення
Розділ 2. Основні відомості про етапи розвитку та сучасний стан теорії і практики менеджменту якості
Розділ 3. Стандарти як нормативна база менеджменту якості
Розділ 4. Метрологічне забезпечення якості продукції

ЧАСТИНА II. Системи управління якістю продукції, послуг та навколішнього середовища
Розділ 5. Організаційно-методичні основи сучасних систем управління якістю та навколішнім середовищем
Розділ 6. Системи управління якістю продукції
Розділ 7. Системи управління якістю послуг
Розділ 8. Створення, впровадження та управління системою якості
Розділ 9. Системи управління навколишнім середовищем
Розділ 10. Персонал у системі управління якістю

ЧАСТИНА III. Прогнозування, планування та оцінювання рівня якості
Розділ 11. Показники якості продукції
Розділ 12. Методи прогнозування, планування і оцінювання рівня якості продукції та праці

ЧАСТИНА IV. Підтвердження відповідності продукції і систем якості та їх розвиток в умовах глобалізації ринку
Розділ 13. Підтвердження відповідності продукції в державній системі сертифікації УкрСЕПРО
Розділ 14. Акредитація органів із сертифікації та випробувальних лабораторій в Україні
Розділ 15. Аудит у сфері якості в Україні
Розділ 16. Розвиток систем менеджменту якості та управління безпекою праці в умовах глобалізації ринку

ПІСЛЯМОВА

ЛІТЕРАТУРА