Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Виставки та конференції з медицини та фармації

МОЗ країн світу

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Спеціалізовані ресурси з медицини та фармації

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2019 рік

Події 2019 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаЖиття, присвячене науці

До 100-річчя від дня народження доктора хімічних наук П. О. Петюніна

Павло Олексійович Петюнін народився 22 лютого 1914 р. у с. Єршово Єршовського району Саратовської області. У 1936 р. закінчив фармацевтичний факультет Пермського медичного інституту, отримав спеціальність хіміка-фармацевта. У 1939 р. закінчив аспірантуру й захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследования в области галогенозамещенных резорцина». З 1940 р. Павло Олексійович працював доцентом, завідувачем кафедри органічної хімії Пермського фармацевтичного інституту і проректором із науково-навчальної роботи. Після закінчення в 1943 р. інженерного факультету Московської військової академії хімічного захисту (за спеціальністю «Інженер-технолог») П. О. Петюнін обіймав посаду військового представника Головного військово-санітарного управління Червоної Армії із забезпечення фронтів і тилу вакцинами, сироватками, вітамінами, антибіотиками й гіпсом.

Демобілізувавшись у званні старшого лейтенанта-інженера, він до 1962 р. очолював кафедру органічної хімії Пермського фармацевтичного інституту, в 1952-1962 рр. був деканом інституту.

У 1950 р. П. О. Петюнін захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук на тему «Ариламиды оксикарбоновых кислот и превращения их в гетероциклические соединения». Наступного року йому було присвоєно вчене звання професора.

З 1962 р. почався новий етап науково-педагогічної діяльності професора П. О. Петюніна, коли він очолив кафедру органічної хімії Харківського фармацевтичного інституту (ХФІ). На цій посаді П. О. Петюнін плідно працював до 1985 р., з 1971 по 1975 рік виконуючи обов'язки проректора з науково-навчальної роботи.

У ці роки кафедра органічної хімії ХФІ стає опорною у викладанні дисципліни для медичних і фармацевтичних вузів країни (уся навчальна і методична література рецензувалася кафедрою органічної хімії ХФІ). Протягом усієї педагогічної діяльності Павло Олексійович постійно спрямовував свій багатий творчий потенціал на удосконалення методики викладання органічної хімії, активізацію ролі лектора та викладача в навчальному процесі. Високозмістовні й захоплюючі лекції професора П. О. Петюніна залишилися в пам'яті ряду поколінь студентів і викладачів вузу.

Із приходом П. О. Петюніна в Харківському фармацевтичному інституті зароджується принципово нова сфера наукових досліджень - синтез біологічно активних речовин (БАР).

Ученим створено новий науковий напрямок — синтез біологічно активних сполук у ряді дикарбонових кислот і продуктів їхнього перетворення, розробка теоретичних основ для цілеспрямованого пошуку лікарських препаратів.

Професор П. О. Петюнін — автор понад 380 друкованих праць, за розробку нових способів одержання БАР і нові реакції синтезу органічних сполук ним отримано 49 авторських свідоцтв і 2 патенти. Ученим розроблено також оригінальні препарати широкого спектра дії («Ортонал», «Нікофезон», «Антроксамат», «Фенокридин», «Глісульфазид», «Оксаглюкамін»).

Він створив наукові школи у Пермському та Харківському фармацевтичних інститутах, які нараховують 10 докторів і 31 кандидата наук, серед яких 5 кандидатів наук, котрі працюють у Єгипті, Бангладеш, Судані, Лівані та на Мадагаскарі.

Професор П. О. Петюнін нагороджений двома орденами Трудового Червоного Прапора, орденом «Знак пошани», медалями «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні», «30 років перемоги у Великій Вітчизняній війні», «За трудову доблесть», «Ветеран праці», а також відзнаками «Відмінник охорони здоров'я», «За відмінні успіхи в роботі», «50 років визволення України».

Понад 60 років Павло Олексійович працював на ниві охорони здоров'я. Помер 13 червня 2003 р.