Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2018 Рік

Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м.Харкова

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Платформа ЛІГА:ЗАКОН

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

Статистика 

Валяшко Микола Овксентійович – перший ректор НФаУ

 (до 140-річчя з Дня народження)

 

       Микола Овксентійович Валяшко народився 20 березня 1871 р. у Куп'янську (нині Харківської області) у родині провізора. З 1882 по 1886 рік навчався в бєлгородській гімназії, був учнем у аптеці Сартиссона в Харкові. У 1889 р. Микола Овксентійович склав іспит на звання помічника аптекаря і перейшов на службу до аптеки І. Лапіна, у той час найбільшої в Харкові. У 1893 р. М. О. Валяшко вступив на службу до університетської аптеки і став слухачем фармацевтичних курсів медичного факультету. У 1895 р. він успішно склав університетські іспити на звання провізора і вступив на посаду лаборанта фармацевтичної лабораторії Харківського університету. У 1899 р. Микола Овксентійович склав іспити на ступінь магістра фармації, а 1902 року витримав іспит у Бєлгородській гімназії і перейшов на третій курс природничого відділення фізико-математичного факультету Харківського університету. Наступного року захистив там дисертацію на здобуття ступеня магістра фармації.

У 1904 р. він одержав диплом І ступеня. Через три роки Миколу Овксентійовича затвердили приват-доцентом кафедри фармації Харківського університету. У 1906 р. він витримав іспит на одержання ступеня магістра хімії й у 1907 р. був затверджений приват-доцентом на кафедрі хімії, у 1906-1908 рр. читав лекції з органічної хімії, дослідження лікарських речовин і стереохімії.

У 1909 р. М. О. Валяшка обрано професором кафедри фармації і фармакогнозії медичного факультету Харківського університету, а в 1910 р., у знову відкритому Жіночому інституті — професором аналітичної хімії з дорученням організувати лабораторію. Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора хімічних наук Микола Овксентійович захистив восени 1919 р., а в 1937 р. одержав вчений ступінь доктора фармацевтичних наук.

Доктора фармацевтичних і хімічних наук, засновника наукової школи, з 1930 р. постійного голову Харківського товариства фізико-хімічних наук, почесного члена Всесоюзного хімічного товариства ім. Д. І. Менделєєва, заслуженого діяча науки УРСР М. О. Валяшка було нагороджено орденами Леніна, Трудового Червоного Прапора і медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.».

А в далекі 20-ті роки XX століття разом з іншими великими вченими-фармацевтами Микола Овксентійович був у числі «батьків-засновників», організаторів Харківського фармацевтичного (у той час хіміко-фармацевтичного) інституту і став його першим директором, а також водночас і першим завідувачем кафедри фармацевтичної хімії і фармакогнозії. Цей перший в Україні фармацевтичний вуз було створено на базі фармацевтичної лабораторії медичного факультету Харківського університету, яку й очолював у той час професор М. О. Валяшко. Разом із професорами Н. П. Красовським, А. Д. Розенфельдом й іншими вченими університету і Технологічного інституту (згодом Політехнічного інституту) Микола Овксентійович виконав величезну організаційну і науково-методичну роботу, що поклала початок становленню самостійної вищої фармацевтичної освіти в Україні.

А було це становлення нелегким. Складність полягала в тому, що інститут не мав власної бази, за винятком чотирьох невеликих кімнат загальною площею 89 кв. м у будинку на вул. Пушкінській, 19. Для навчального процесу орендувалися аудиторії колишнього фізико-математичного та хімічного факультетів Харківського університету і медичного інституту. У вересні 1922 р. інститут одержав два невеликих приміщення загальною корисною площею 596 кв.м і вже мав у своєму розпорядженні три власні аудиторії (на 80 - 100 місць кожна).

Під керівництвом професора М. О. Валяшка була розроблена структура вузу, підготовлена програма навчання майбутніх провізорів. Із самого початку свого існування інститут розвивався як самостійна навчальна і науково-дослідна установа. Цей принцип ректор зберіг і при створенні кафедр. Саме у 1921 р. в інституті були організовані кафедри іноземних мов, ботаніки, фізики і вищої математики, неорганічної хімії, аналітичної хімії, фармацевтичної практики (зараз — кафедра аптечної технології ліків), фармацевтичної хімії. Під керівництвом ректора розроблялися нові навчальні курси фізичної і колоїдної хімії, технології галенових препаратів, фармацевтичного законодавства, створювалася власна бібліотека з унікальним фондом спеціальної літератури.

Миколою Овксентійовичем був покладений початок науковому напрямку вивчення зв'язку будови речовин із їх біологічною дією. За його клопотанням у 1924 р. Головнаукою була затверджена науково-дослідна кафедра фармацевтичної хімії як самостійна установа.І

Професор М. О. Валяшко — автор понад 90 наукових праць, у тому числі монографії «Развитие взглядов на внутренее строение бензольного кольца», він першим у Росії ввів у хімічну науку метод спектрографічного дослідження органічних сполук. Науковець підготував 3 докторів і 93 кандидатів наук. Ім'я видатного вченого в 1951 р. було занесено до Великої радянської енциклопедії.

 

 

Наукові праці

 

Публікації про М. О. Валяшко