Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2018 Рік

Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м.Харкова

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Платформа ЛІГА:ЗАКОН

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаНФаУ на сторінках преси
(2000-2005 рр.)


1. 60-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Черниха // Вісник НАН України.– 2000.– № 1.– С. 68-69.
2. Авдеев И. "Монополия" в фармации: новая настольная игра или "старые" реалии / И. Авдеев // Провизор.-2000. -№8.
3. Авдеев И., Буньковская О., Бенюх Н. Торговать или лечить: современная этимология аптечного бизнеса / И. Авдеев, О. Буньковская, Н. Бенюх // Провизор.-2000. -№2.
4. Аржанов, Н. П. Новые учебники для нового поколения / Н. П. Аржанов // Провизор.-2000. -№24.
5. Батрак А. Наука - обществу, общество - науке / А. Батрак // Провизор.-2003. -№12.
6. Бронникова О. "Панацея - 2005" /О. Бронникова // Провизор.-2005. -№18.
7. Буряковская, Т. Черных В.П.: “Жить, опережая время” / Т. Буряковская // Время.– 2001.– № 22.– С. 2.
8. Вигдорович Ш. Клиническая фармация в Украине: состояние и перспектива развития / Ш. Вигдорович // Провизор.-2000. -№13.
9. Закотей М. Фармация - гуманная и вечная / М. Закотей // Провизор.-2004. -№17.
10. Закотей М.Семинар по контролю качества / М. Закотей // Провизор.-2002.-№4.
11. Зупанець, І.А. Валентин Петрович Черних – учений, педагог, організатор (60 років з дня народження, 35 років науково-педагогічной діяльності) / І.А. Зупанець // Вісник фармації.– 2000.– № 1.– С. 3-4.
12. Зупанець, І.А. Валентин Петрович Черних / І.А. Зупанець // Клінічна фармація.– 2000.– № 1.– С. 3-4.
13. Косий, М. Якщо я хочу вчитися, хто може мені заборонити? / М. Косий // Голос України.– 2003.– № 104.– С. 9. (В.П. Черних про фармац. освіту).
14. Костив, С. Праздник фармацевтов, или кому улыбнулась фармация / С. Костив // Провизор.-2000. -№18.
15. Костив, С. Событие года в фармации / С. Костив // Провизор.-2000. -№17.
16. Лещенко, Т. Теория и практика фармацевтического маркетинга / Т. Лещенко // Провизор.-2003. -№8.
17. Львова Л .В. Творить добро- не заслуга, а необходимость.../ Л.В. Львова// Провизор.– 2003.– № 14. (О докторе хим. наук, профессоре П.А. Петюнине).
18. Масленникова, Ю. Новоселье в храме науки / Ю. Масленникова // Комсомольская правда.– 2003.– 12 дек.– С. 15.
19. Махринский, Т. Клинический провизор. Рождение специальности / Т. Махринский // Аптека.- 2000.- № 24.
20. Основні віхи розвитку НФАУ за період 1991-2001 рр. // Вісник фармації.– 2001.– № 3.– С. 3-14.
21. От образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь //.Фармац. вестник.- 2000.- № 36.- 2 окт. (Об НфаУ и фармации)
22.
Павлович, С. Украине есть чем гордиться: В 2001 г. ВОЗ планирует провести в Украине международный форум, посвященный фармацевтическому образованию / С. Павлович // Аптека.– 2000.– № 40.– С. 11.
23. Перцев И. М. Готовится к изданию "Фармацевтическая энциклопедия" / И. М. Перцев // Провизор.-2005. -№7.
24. Пиминов, А. Ф., Печенежская, Л. А., Дроздова, Е. А., Островский, О. С. Институт повышения квалификации специалистов фармации сегодня / А. Ф. Пиминов, Л. А. Печенежская, Е. А. Дроздова, О. С. Островский // Провизор.-2003. -№21.
25.
Плошенко, М. Актуальные проблемы клинической фармации / М. Плошенко // Аптека.– 2003.– № 14.– С. 81.
26. Ракоед, А. Грамотность – залог успешного лечения / А. Ракоед // Здоров’я України.– 2003.– № 21.– С. 31. (Интервью с ректором).
27. Сазонова А. Гепатопротекторы - в центре внимания // А. Сазонова // Провизор.-2003. -№19.
28. Сухинин, Д. НФаУ - новая звезда на фармацевтическом небосклоне / Д. Сухинин // Аптека.- 2002.- № 44.
29. Тихонова, С. А. Перспективы развития гомеопатии в ХХІ веке / С. А. Тихонова // Провизор.-2001. -№9.
30. Толочко, В. Анализ и перспективы последипломной подготовки специалистов на базе института повышения квалификации специалистов фармации Национальной Фармацевтической Академии Украины / В. Толочко, Д. Великий // Провизор.– 2000.– № 1.– С. 20-22.
31. Трофимова Т. День фармацевтического работника в Харькове / Т. Трофимова // Провизор.-2005. -№18.
32. Трофимова Т. Задачи организационно-экономическо й науки и образования в развитии фармацевтической отрасли / Т. Трофимова // Провизор.-2005. -№6.
33. Трофимова Т. Международная выставка "Фармация - 2005" / Т. Трофимова // Провизор.-2005. -№19.
34. Трофимова Т. Состояние, проблемы и перспективы фармацевтической отрасли Украины / Т. Трофимова // Провизор.-2005. -№23.
35. Трофимова Т. Харьковская ассоциация фармацевтических работников: первые шаги практической деятельности / Т. Трофимова // Провизор.-2005. -№13.
36. Трофимова Т. Фармацевтическая наука и производство лекарственных средств в Украине / Т. Трофимова // Провизор.-2005. -№10.
37. Холоденко, Н. Фармацевтическое образование: не на всю жизнь, а через всю жизнь / Н. Холоденко // Еженед. Аптека.– 2005.– № 19.– С. 4. (Беседа с ректором).
38. Черних, В.П. Єднання освіти, науки, практики – стратегічна лінія розвитку фармації України / В.П. Черних // Фармац. журнал.– 2000.– № 1.– С. 13-23. (В.П. Черних про розвиток фармації в Україні).
39. Черних, В.П. Клиническая фармация - три взгляда на одну проблему / В. П. Черных // Провизор.-2000. -№13.
40. Черних, В.П. Фармацевтична галузь за роки незалежності України / В.П. Черних // Вісник фармації.– 2002.– № 3.– С. 3-12. (В.П. Черних про фармацевтичну галузь в Україні).