Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2018 Рік

Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м.Харкова

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Платформа ЛІГА:ЗАКОН

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаНФаУ на сторінках преси
(2010-2011 рр.)

 
1.Гавриш, Н. Б. Библиотеки Украины на пути к обществу знаний / Н. Б. Гавриш // Время.– 2011.– № 101 (9 июня).– С. 3. (О междунар. науч.-практ конф. на базе НФаУ).
2.Генкин, А. НФаУ - бренд фармацевтического образования / А. Генкин // Время.- 2010.- № 68.- С. 1-3. (Интервью с В.П. Черных о НФаУ и фармац. образовании).
3.День фармацевтического работника на Харьковщине: гордость профессии //Еженед.Аптека.– 2011.– № 36.– С. 13. (Поздравительное слово ректора НФаУ Черных В. П.).  
4.До VII Національного з’їзду фармацевтів України //Фармацевтическая отрасль.– 2010.– № 4.– С. 26-27. (Історія НФаУ).
 
5.Друга вища освіта у сфері якості від Національного фармацевтичного університету. Спеціальність "Якість, стандартизація та сертифікація"// Провизор.- 2010.- № 14.- С. 14-16.
6. Колесник, М. Управление качеством в фармации/ М. Колесник // Еженед. Аптека.– 2011.– № 24.– С. 17. (Науч.-практ. конф. на базе НфаУ)
7. Колесник, М. Последипломная подготовка специалистов фармации по организационно-экономическому направлению / М. Колесник // Еженед. Аптека.– 2010.– № 25.– С. 12-13. (Науч.-практ. конф. на базе НфаУ)
8. Колесник, М. Фармакоэкономика в Украине: состояние и перспективы развития / М. Колесник // Еженед. Аптека.- 2010.- № 12.- С. 12-13. (О науч. практ. конф. в НфаУ).
9. Котвіцька, А. Ярмарок вакансій – практикум пошуку роботи / А. Котвіцька, О. Барковська // Еженед. Аптека.– 2011.– № 21(30 мая).– С. 19. (Конф. на базе НфаУ).
10. Котвіцька, А. Заочна форма навчання у НФаУ – досвід і традиції/ А. Котвіцька // Еженед. Аптека.– 2011.– № 16(25 апреля).– С. 14.
11. Куприненко, Н.Актуальные вопросы клинической фармации и фармацевтической опеки в профилактической медицине: фокус на пациента / Н. Куприненко // Новости медицины и фармации.– 2011.– № 10 (май).– С. 10-11. (Выступление ректора на регион. конференции).
12.Логвиненко, Л. Сочини свою жизнь. Валентин Черных о главном / Л. Логвиненко // Главное.- 2010.- № 1-2.- С. 5. (Интервью с ректором).
13.Один Один месяц из жизни НфаУ// Время.– 2011.– № 81.– С. 3. (Про науч.-практ. конф. и семинары, прошедшие в НфаУ).
14.Попов, С. Б. Традиции международного образования в Национальном фармацевтическом университете / С. Б. Попов // Газета Время.– 2011.– № 68.– С. 3 (О фармац. образовании иностран. студентов).
15.Приходько, О. VII Національний з’їзд фармацевтів України: основні тенденції фармацевтичного ринку / О. Приходько // Еженед. Аптека.– 2010.– № 38.– С. 8. (Про з’їзд фармацевтів на базі НФаУ).
16. Приходько, О. VII Національний з’їзд фармацевтів України: сьогодення та майбутнє української фармації / О. Приходько // Еженед. Аптека.– 2010.– № 36.– С. 8. (Про з’їзд фармацевтів на базі НФаУ).
17.Саковская, Л. Лучшее в секрете не держат / Л. Саковская // Время.- 2010.- № 29.- С. 3. (О кафедре иностранных языков № 1).
18.Саріогло, І. Українська фармація: погляд у майбутнє / І. Саріогло, С.А. Нестерова // Ваше здоров’я.– 2010.– № 36.– С. 1-2. (VII з’їзд фармацевтів України на базі НФаУ).
19.Современные достижения фармацевтической технологии : движение по нарастающей // Еженед. Аптека. – 2011. – № 48.– С. 12-13. (Науч.-практ. конф. на базе НфаУ).
20.Фармация Украины: Итоги и перспективы // Фармацевт практик.– 2010.– № 10.– С. 20-21. (О работе VII съезда фармацевтов).
21.Файденко, Ю.Аптечное производство Украины:проблемы и пути решения / Ю. Файденко// Провизор.- 2010.- № 10.- С. 9-12.
22.Файденко, Ю. В объективе НфаУ: "В сердце фармацевтической столицы кризиса нет, и не будет…" / Ю. Файденко // Провизор.- 2010.- № 4.- С. 8-11. (Интервью ректора о НфаУ)  
23.Чибисова, М. Национальный форум фармацевтов: подводим итоги / М. Чибисова // Провизор.– 2010.– № 18.– С. 2-9. (Про VII съезд фармацевтов на базе НФаУ).  
24.Чибисова, М. Логистика как «логика и истина» / М. Чибисова // Провизор.– 2011.– № 8.– С. 12-18. (Про науч.-практ. конф. на базе НфаУ)
25.Шибаева, А Фармакоэкономика в Украине: состояние и перспективы развития. Часть 1 / А. Шибаева // Еженед. Аптека. – 2011. – № 45. – С. 16-17. (Науч.–практ. конф. на базе НфаУ). 
26.Шибаева, А Фармакоэкономика в Украине: состояние и перспективы развития. Часть 2 / А. Шибаева // Еженед. Аптека. – 2011. – № 46. – С. 12-13. (Науч.–практ. конф. на базе НфаУ). 
27.Харьковские ученые запатентовали новую технологию // Вечерний Харьков.- 2010.- 24 февр.
28.VII Національний з’їзд фармацевтів України // Аптечный аудит.– 2010.– № 18.– С. 7-11. (Про рішення, прийняті на з’їзді фармацевтів). 
29.Вишневская, Л.От работы фармацевта зависитздоровье и благополучие нации//Вечерний Харьков.-2011.-25 октября.-№119(спецвыпуск).-с.3.
30
.Набока, О.Высшее образование-это образ мышления//Вечерний Харьков.-2011.-25 октября.-№119(спецвыпуск).-с.4.
31
.Крутских,Т.НФаУ принял эстафету от ленинградских коллег//Вечерний Харьков.-2011.-25 октября.-№119(спецвыпуск).-с.5.
32.Малый,В.С дипломом НФаУ можно работать за рубежом//Вечерний Харьков.-2011.-25 октября.-№119(спецвыпуск).-с.6.
33.Прокопенко,Т.Колледж-первая ступень фармацевтического образования//Вечерний Харьков.-2011.-25 октября.-№119(спецвыпуск).-с.7.