Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ЛІБЕР - видання до 2011 р.

Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2017 Рік

Періодичні видання в Internet

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Перелік наукових фахових видань України

Нормативні акти

Перелік періодичних видань представлених в УРЖ Джерело

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2017 рік

Події 2017 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаБіологічно активні добавки

 1. МОЗ: разъяснение относительно диетических добавок и пищевых продуктов для специального диетического потребления [Текст] // Современная фармация : независимое издание инновационной отрасли. - 2013. - № 3. - С. 34-35
 2. Дієтичні добавки: доцільність вивчення питань щодо їх аналізу та контролю якості на додипломному етапі підготовки провізорів [Текст] / І.І. Геращенко, О.Ю. Коновалова, Т.К. Шураєва, О.Ю. Шевчук // Фітотерапія. Часопис. - 2013. - N 1. - С. 80-82
 3. Голубев, Владимир Николаевич. Пищевые и биологически активные добавки [Текст] : учебник для вузов / В. Н. Голубев, Л. В. Чичева-Филатова, Т. В. Шленская. - М. : ACADEMIA, 2003. - 208 с. - (Высшее образование).
 4. Пономарьов, Петро Хомович. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини [Текст] : навч. посіб. / П. Х. Пономарьов. - К. : Лібра, 1999. - 272 с. - Бібліогр.: с. 268-270.
 5. Гичев, Ю. Ю. Руководство по биологически активным пищевым добавкам [Текст] / Ю. Ю. Гичев, Ю. П. Гичев. - М. : Триада-Х, 2001. - 232 с.
 6. Милованов, Игорь Сергеевич. Справочник биологически активных пищевых добавок: пища для здоровья [Текст] / И. С. Милованов. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 320 с. - (Медицина для вас).
 7. Терещенко, Наталия Михайловна. Биологически активные вещества и их суррогаты [Текст] / Н. М. Терещенко. - Черкаси : Відлуння-Плюс, 2003. - 104 с.
 8. Гигиенические требования к диетическим добавкам : Минздрав Украины разработал соответствующий проект [Текст] // Современная фармация : независимое издание инновационной отрасли. - 2013. - № 11. - С. 17
 9. Рисман, Майкл. Биологически активные пищевые добавки:неизвестное об известном [Текст] / Майкл Рисман. - [Б. м. : б. и.], 1998. - 489 с.
 10. Редькин, Р. БАД: еда или лекарство? [Текст] / Р. Редькин // Фармацевт-практик : науково-популярний та станово-побутовий журнал. - 2013. - № 5. - С. 14-15
 11. Зозуля, Н. Когда килограммы стали лишними... [Текст] / Н. Зозуля // Современная фармация : независимое издание инновационной отрасли. - 2013. - № 4. - С. 39-46
 12. Львова, Л. Бады и лекарственные средства [Текст] / Л. Львова // Фармацевт-практик : науково-популярний та станово-побутовий журнал. - 2013. - № 9. - С. 44-45
 13. Лекарства и БАД в спорте [Текст] : практ. руководство для спортивных врачей, тренеров и спортсменов / под общ. ред.: Р. Д. Сейфуллы, З. Г. Орджоникидзе. - М. : Литтера, 2003. - 320 с.
 14. Как сохранить здоровье? Украинские пищевые биологически активные добавки [Текст] / под ред.: С. А. Лесник, С. В. Фус. - К. : Нора-принт, 1999. - 114 с. : ил. - (Вириа - сорбция).
 15. Бибик, Е. Ю. Анализ спектра пищевых добавок в продуктах питания [Текст] / Е. Ю. Бибик, Э. А. Яровая // Український медичний альманах. - 2011. - Т. 14, N 2. - С. 20-22
 16. Сметаніна, К. І. Фармацевтичні та нутріціологічні аспекти профілактичного використання біологічно активних добавок рослинного походження [Текст] / К. І. Сметаніна, О. В. Рибак // Фармацевтичний журнал. - 2011. - N 2. - С. 89-94
 17. Мельник, О. А. Біофлавоноїди цитрусових як потенційно активні біологічні добавки для використання в медичній практиці [Текст] / О. А. Мельник, І. В. Козак, О. А. Кучма // Фармацевтичний часопис. - 2011. - N 2. - С. 92-95. - Бібліогр.: с. 94-95
 18. Контроль якості харчових продуктів та харчових добавок [Текст] : метод. рек. зі спеціалізації для студ. фармац. ф-тів ВНЗ III-IV рівнів акредитації / П. О. Безуглий [та ін.] ; НФаУ. - Х. : НФаУ, 2003. - 52 с.