Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2018 Рік

Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м.Харкова

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Платформа ЛІГА:ЗАКОН

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаНанотехнології у фармації

 1. Биологическая активность ионов, нано- и микрочастиц Cu и Fe в тесте ингибирования бактериальной биолюминесценции [Текст] / Д. Г. Дерябин [и др.] // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2011. - № 6. - С. 31-36.
 2. Биосенсорные тест-системы для направленного поиска генотоксикантов и оценки безопасности наноматериалов [Текст] / С. Г. Скуридин [и др.] // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2012. - № 1. - С. 98-108.
 3. Ведерникова, І. О. Вплив середовища на фізико-хімічний стан поверхні магнітних наночастинок [Текст] / І. О. Ведерникова, Л. П. Ольховик, А. О. Коваль // Фармацевтичний журнал. - 2012. - № 1. - С. 59-62. - Библиогр.: с. 62.
 4. Демина, Н. Б.  Нанотехнологические аспекты современной лекарственной формы [Текст] / Н. Б. Демина, С. А. Скатков, А. И. Тенцова // Фармация : науч.-практ. журн. - 2012. - № 4. - С. 47-50.
 5. Демина, Н. Б. Перспективные стратегии развития технологии наноносителей [Текст] / Н. Б. Демина, С. А. Скатков, А. И. Тенцова // Фармация. - 2012. - № 7. - С. 53-55.
 6. Демченко, О. П. Нанобіотехнологія: шлях у новий мікросвіт, створений синтезом хімії та біології [Текст] / О. П. Демченко, В. І. Назаренко // Біотехнологія. - 2012. - Т. 5, № 2. - С. 9-30
 7. Допоміжні речовини у розробці лікарських засобів: фармакологічні, фармацевтичні та технологічні аспекти [Текст] / Д. С. Савченко [та ін.] // Запорож. мед. журнал. - 2011. - № 5. - С. 122-129. - Бібліогр.: с. 128-129.
 8. Исследование влияния технологических параметров на свойства липосомальных наночастиц [Текст] / А. Е. Шахмаев [и др.] // Фармаком. - 2012. - № 1/2. - С. 82-87.
 9. Кондрашина, О. В. Оценка эффективности использования гибридного жидкокристаллического металлорганического наносоединения адресной доставки лекарственного вещества на основе ДНК для поражения клеток методом (157)GD-нейтрон-захватной терапии [Текст] / О. В. Кондрашина, В. А. Быков, А. И. Сливкин // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2010. - № 10. - С. 17-23.
 10. Кузнецова, И. Н. Стабильные нанодисперсии на основе перфторуглеродов и фосфолипидов [Текст] / И. Н. Кузнецова, В. С. Юрченко, Г. А. Кочеткова // Химико-фармацевтический журнал. - 2012. - Т. 46, № 2. - С. 52-56.
 11. Наномедицина и нанофармакология: инновационные технологии в Украину [Текст] // Провизор. - 2011. - № 8. - С. 63-64.
 12. Оценка качества наносомальной формы спарфлоксацина [Текст] / Т. З.К. Буй [и др.] // Фармация. - 2010. - № 3. - С. 18-21.
 13. Сорбция природных биологически активных веществ на наноалмазах [Текст] / Р. И. Валов [и др.] // Фармация. - 2010. - № 6. - С. 28-31.
 14. Тихонова, С. О. Перспективи розробки інноваційних лікарських препаратів на основі нанотехнологій [Текст] / С. О. Тихонова, О. І. Тихонов, О. О. Гайдукова // Вісн. фармації : МОЗ України. - 2012. - № 3. - С. 3-7.
 15. Токсико-фармакологические исследования биоматериала "Гиаматрикс®" [Текст] / О. И. Бурлуцкая [и др.] // Фармация. - 2011. - № 5. - С. 45-47.
 16. Умнова, О. А. Инновационное проектирование для малых фармацевтических предприятий (на примере липосомальной парфюмерно-косметической продукции) [Текст] / О. А. Умнова, Н. Б. Дремова, Л. М. Кузякова // Ремедиум. - 2012. - № 6. - С. 46-49. - Библиогр.: с. 49.
 17. Чекман, І . С. Природні нанотехнології у живій клітині: погляд на проблему [Текст] / І. С. Чекман // Лікарська справа. - 2012. - № 8. - С. 3-13
 18. Чекман, І. С. Нанотехнології та нанофармакологія: стан, перспективи впровадження результатів у клінічну практику [Текст] / І. С. Чекман // Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2011. - № 5. - С. 341-342.