Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Виставки та конференції з медицини та фармації

МОЗ країн світу

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Спеціалізовані ресурси з медицини та фармації

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

Статистика 

Економіка. Менеджмент і маркетинг.

 1. Асоціація стран-експортерів нафти (ОПЕК), The Organisaition of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) – www.opec.org
 2. Журнал «Foreign policy» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.foreignpolicy.com
 3. Інвестиційна газета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investgazeta.net
 4. Офіційна сторінка Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.wto.org
 5. Офіційний веб-сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org
 6. Офіційний веб-сайт Організації Об`єднаних Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.un.org
 7. Офіційний сайт «Великої двадцятки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.g20.org
 8. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.worldbank.org
 9. Офіційний сайт Организації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), The Organisaition for Economic Cooperation and Development (OECD) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.oecd.org
 10. Офіційний сайт Міжнародна асоціація розвитку (МАР), The International Development Association (IDA) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.worldbank.org/ida
 11. Офіційний сайт Міжнародна фінансова корпорація (МФК), The International Finance Corporation (IFC) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.ifc.org
 12. Офіційний сайт Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (БАІГ), The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.miga.org
 13. Український незалежний центр політичних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ucipr.kiev.ua/ers
 14. World Economic Outlook (WEO).Recovery, Risk, and Rebalancing. October 2010. International Monetary Fund [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.imf.org
 15. Офіційний сайт Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України.Відображені питання економічного і соціального розвитку України - http://me.kmu.gov.ua
 16. "Україна - Европейский Союз"- офіційний сайт представництва України при Європейському Союзі. Містить інформацію про євро інтеграцію в галузі економіки - http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/
 17. Повнотекстовий архів журналу "Національний банк України" (1999-2006 рр.), Бюлетень НБУ та інші матеріали в розділі "Офіційні видання" -http://www.bank.gov.ua/