Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2018 Рік

Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м.Харкова

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Платформа ЛІГА:ЗАКОН

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

Статистика22 квітня 2013 р. науковою бібліотекою НФаУ був організован науково-практичний семінар, робота якого була спрямована на обговорення питань розвитку наукометричних баз даних та їх можливостей, проблем публікації робіт українських вчених у провідних світових виданнях та рецензованих журналах, що включені до наукометричних баз даних.

У семінарі взяли участь молоді науковці, викладачі, завідувачі кафедрами Національного фармацевтичного університету. Лекцію проводив Васильєв Олексій Всеволодович, к. т. н., директор Асоціації «Інформатіо-Консорціум» (м. Київ). Загальна кількість присутніх становила 77 осіб.

До порядку денного семінару було внесено та заслухано такі питання:

Учасників семінару привітала директор наукової бібліотеки НФаУ Н. Б. Гавриш, яка коротко зупинилась на актуальності використання наукометричних баз даних у наукових дослідженнях, а також ролі університету та бібліотеки в загальному розвитку наукових досліджень фармацевтичної галузі та репрезентації наукових доробків вчених в світовому масштабі.

Під час дискусії на семінарі наголошувалось, що використання наукометричних баз даних у наукових дослідженнях, сприяє підвищенню цитування наукових доробків вітчизняних вчених та робить їх відомими в усьому світі, розширює можливості вчених щодо визначення широти та глибини наукових досліджень інших науковців, а також надає вченим можливість розширювати свої комунікаційні зв’язки з вченими всього світу.

Дискусійними стали питання інтеграції вітчизняних науковців до наукометричних баз даних та які саме наукометричні бази даних відповідають профілю Університету, умови входження вчених та їх наукових доробків до цих баз даних.

Насамкінець були підведені підсумки роботи в цілому. Семінар пройшов успішно, доповідь визвала неабияку зацікавленість молодих вчених та професорсько-викладацького складу, було відзначено високий рівень підготовки доповіді та презентації. Відбувся обмін досвідом серед фармацевтичних фахівців та директором Асоціації «Інформатіо-Консорціум», Васильєвим Олексієм Всеволодовичем. Визначені пріоритетні напрями успішної співпраці Національного фармацевтичного університету та Асоціації «Інформатіо-Консорціум».

Семінар ухвалил:

  1. Результати роботи семінару визнати задовільними.
  2. Упроваджувати результати та досягнення семінару у науково-методичну роботу університету та бібліотеки.

Семінар продемонстрував високий загальний рівень наукових досліджень у фармацевтичній галузі, необхідність інтеграції науковців в світовий науковий процес.

Обговорення доповіді та узагальнення висновків дало можливість оцінити рівень науково-методичної роботи учасників семінару та сформулювати такі рекомендації:

  1. Схвалити основні положення наукової доповіді, відзначити її актуальність, ґрунтовність, наукове, методичне та практичне значення.
  2. Концепції та можливості наукометричних баз даних та їх використання для наукових досліджень розглядати як нагальне завдання сучасного розвитку фармацевтичної науки
  3. Застосовувати наукометричні бази даних для досягнення ефективності та якості наукових досліджень вчених університету.
  4. Сприяти впровадженню проектів інтеграції вчених до наукометричних баз даних фармацевтичного профілю.
  5. Сприяти налагодженню комунікаційної взаємодії між вченими університету та вченими, які репрезентують свої наукові доробки в світову спільноту безпосередньо через наукометричні бази даних.