Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ЛІБЕР - видання до 2011 р.

Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2017 Рік

Періодичні видання в Internet

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Перелік наукових фахових видань України

Нормативні акти

Перелік періодичних видань представлених в УРЖ Джерело

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2017 рік

Події 2017 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаСписок учасників проекту «Єдина картка читача»

 1.    Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 2.    Харківський національний університет радіоелектроніки
 3.    Українська державна академія залізничного транспорту
 4.    Харківський національний медичний університет
 5.    Національний фармацевтичний університет
 6.    Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка
 7.    Харківський державний університет харчування та торгівлі
 8.    Українська інженерно-педагогічна академія
 9.    Харківська гуманітарно-педагогічна академія
 10.    Харківський інститут фінансів Українського державного університету та міжнародної торгівлі
 11.    Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 12.    Харківський національний аграрний університет імені В. Н. Докучаєва
 13.    Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
 14.    Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
 15.    Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
 16.    Харківська медична академія післядипломної освіти
 17.    Харківський національний економічний університет
 18.    Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 19.    Національний університет цивільного захисту України
 20.    Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут"
 21.    Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 22.    Харківський національний університет внутрішніх справ
 23.    Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 24.    Харківський інститут банківської справи Університету банківської справинаціонального банку України
 25.    Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»