Про бібліотеку


Електронні ресурси


Бази даних

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2018 Рік

Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м.Харкова

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

Фармацевтичні журнали світу

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Виставки та конференції з медицини та фармації

МОЗ країн світу

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Спеціалізовані ресурси з медицини та фармації

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаСписок учасників проекту «Єдина картка читача»

 1.    Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 2.    Харківський національний університет радіоелектроніки
 3.    Українська державна академія залізничного транспорту
 4.    Харківський національний медичний університет
 5.    Національний фармацевтичний університет
 6.    Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка
 7.    Харківський державний університет харчування та торгівлі
 8.    Українська інженерно-педагогічна академія
 9.    Харківська гуманітарно-педагогічна академія
 10.    Харківський інститут фінансів Українського державного університету та міжнародної торгівлі
 11.    Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 12.    Харківський національний аграрний університет імені В. Н. Докучаєва
 13.    Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
 14.    Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
 15.    Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
 16.    Харківська медична академія післядипломної освіти
 17.    Харківський національний економічний університет
 18.    Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 19.    Національний університет цивільного захисту України
 20.    Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут"
 21.    Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 22.    Харківський національний університет внутрішніх справ
 23.    Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 24.    Харківський інститут банківської справи Університету банківської справинаціонального банку України
 25.    Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
 26.    Харківська державна академія культури