Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Автореферати дисертацій(Національна бібліотека ім.В.І. Вернадського)

Праці вчених НФаУ

Бази даних у відкритому доступі

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Українські журнали відкритого доступу

Зарубіжні журнали відкритого доступу

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій (Наукова бібліотека НФаУ)

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Інформаційна культура

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Виставки та конференції з медицини та фармації

МОЗ країн світу

Патенти

Фармацевтичні організації та асоціації світу

Фармацевтичні та медичні НДІ та дослідницькі центри світу

Спеціалізовані ресурси з медицини та фармації

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Тематичні огляди

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаФІЛІМОНОВА Наталія Ігорівна 

Народилася – 15 січня 1967 року

Доктор медичних наук,  професор,  завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ.

Закінчила: педіатричний факультет Харківського медичного інституту (1990).

Працювала: лікар-педіатр 23-ї міської дитячої поліклініки (1990); аспірант (1993), асистент кафедри нормальної фізіології (1995), доцент кафедри патології (1998), професор кафедри біотехнології (2005), професор (2005), завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ (з 2008).

Напрями наукових досліджень: мікробіологічне обґрунтування розроблення комплексних препаратів на тлі композиційного використання антисептиків, антибіотиків та субстанцій інших фармакологічних груп, обґрунтування принципів створення лікарських препаратів на фоні суміщення субстанцій синтетичного та природного походження.

Науково-практичні здобутки: автор 130 наукових та навчально-методичних праць, серед них: 5 патентів, 2 підручники, 2 навчальні посібники. Підготувала 2 кандидатів наук.

Наукові публікації Філімонової Н. І.:

1. Antimicrobial, anti–inflammatory and analgesic activities of 2–amino–6–ethyl–4,6–dihydropyrano[3,2–c][2,1]benzothiazine 5,5–dioxides and triethylammonium 3–[1–(4–hydroxy–1–ethyl–2,2–dioxido–1H–2,1–benzothiazin–3–yl)–3–(het)arylmethyl]–1–ethyl–1H–2,1–benzothiazin–4–olat 2,2–dioxides / D. O. Lega [et al.] // Вісн. фармації. – 2016. – № 3. – С. 61–69.

2. Bocharov, A. A. Effect of human recombinant interleukin–33 on collagen mRNA expression in lung fibroblasts / A. A. Bocharov, N. I. Filimonova, N. E. Sheveleva // 15th International Congress of Immunology (ICI), Milan, 22 Aug–27 Aug, 2013. – Milan, 2013. – P. 551.

3. Combined inactivated cells of fungi c. albicans and c. tropicalis in the prevention candidiasis / M. V. Rybalkin [et al.] // Topical issues of new drugs development : abstracts оf international scientific and practical conference of young scientists and student, April 23, 2015. – Kh., 2015. – P. 269.

4. Determination of reactogenicity and allergenicity of the immunobiological drug for prevention and treatment of candidiasis / M. V. Rybalkin [et al.] // Вісник фармації. – 2014. – № 4. – С. 76–78.

5. Determination of toxicity of the immunobiological drug for prevention and treatment of candidal infection / M. V. Rybalkin [et al.] // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2014. – Vol. 6, № 9. – P. . 25–27.

6. Filimonova, N. I. Allergens of Candida / N. I. Filimonova // X Intercontinental Congress of Young Medical Scientists : Abstract Book, Poznan,17–21 May 2010. – Poznan, 2010. – Р. 122.

7. Filimonova, N. I. Effect of extract celandine on the biological properties of microorganisms / N. I. Filimonova, V. A. Megalinskyi // Actual questions of development of new drugs : book of abstracts of XX international scientific and practical conference of young scientists and students, devoted to the 90th anniversary of doctor of science in pharmacy, professor Dmitri Pavlovych Salo, April 25–26, 2013, Kharkiv. – Kharkiv, 2013. – P. 187.

8. Filimonova, N. I. General microbiology = [Общая микробиология] : synopsis of lectures to laboratory classes / N. I. Filimonova, M. M. Velika, N. Yu. Shevelyova ; NUPh. – Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2011. – 127 с.

9. Filimonova, N. I. Role of the practice microbiology, virology and immunology with microbiological diagnostics in the structure of professional training bachelor of laboratory diagnostics / N. I. Filimonova, I. Yu. Tishchenko // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матеріали наук.–практ. конф. з практики студентів НФаУ та коледжу НФаУ, м. Харків, 14 квіт. 2016 р. – Х., 2016. – С. 44–45.

10. Geyderikh, A. S. Prospective of use of herbal drugs by aerobic vaginitis / A. S. Geyderikh, N. I. Filimonova // Actual questions оf development оf new drugs : abstracts оf XX international scientifi c and practical conference of young scientists and student, April 22–23, 2014, Kharkiv. – Kharkiv, 2014. – P. 195.

11. In vitro antimicrobial activity evaluation of 2–amino–3–R–6–ethyl– 4,6–dihydropyrano[3,2–c][2,1] benzothiazine 5,5–dioxides with 4–aryl substituent and spirofused with 2–oxoindoline core / D. A. Lega [et al.] // Укр. біофармац. журн. – 2016. – № 3. – С. 24–32.

12. Iгнатова, О. О. Аспекти лабораторної дiагностики урогенiтального хламiдiозу / О. О. Iгнатова, Н. I. Фiлiмонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, присвяч. 140–рiччю з дня народж. д–ра фармац. та хiм. наук, проф. Миколи Овксентiйовича Валяшка, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 358.

13. Kirshenbaum, O. V. Efficiency of the household antiseptics / O. V. Kirshenbaum, N. I. Filimonova // Topical issues of new drugs development : abstracts оf international scientific and practical conference of young scientists and student, April 23, 2015. – Kh., 2015. – P. 359.

14. Kirshenbaum, O. V. Improvind methods for the discovery of new microorganisms – infectious diseases / O. V. Kirshenbaum, N. I. Filimonova // Topical issues of new drugs development : abstracts оf XXIII international scientific and practical conference of young scientists and student, April 21, 2016. – Kh., 2016. – Vol. 2. – P. 107.

15. Misureva, V. A. To the question of negative responces to antibiotic therapy / V. A. Misureva, N. I. Filimonova // Iнновацiйнi технологiї: роль та мiсце в сучаснiй методицi викладання iноземної мови : матерiали Всеукр. наук.–практ. конф., м. Харкiв, 25–26 берез. 2009 р. – Х., 2009. – С. 45–46.

16. Priymak, L. A. Diffculties in finding chlamidial infection in patiens with hypothyroidism / L. A. Priymak, N. I. Filimonova // Actual questions оf development оf new drugs : abstracts оf XX international scientifi c and practical conference of young scientists and student, April 22–23, 2014, Kharkiv. – Kharkiv, 2014. – P. 200.

17. Rybalkin, M. V. Comparison of the action of associated antigens and associated inactivated cells of c. Albicans and c. Tropicalis fungi / M. V. Rybalkin, N. I. Filimonova, L. S. Strelnikov // Вісник фармації. – 2014. – № 3. – С. 70–73.

18. Rybalkin, M. V. Protein and polysaccharidic determinants of fungus candida albicans allergen / M. V. Rybalkin, D. Gaman, N. Filimonova // 3–rd International Scientific Interdisciplinary Congress for medical students and young doctors, 14–16 April 2010. – Kh., 2010. – С. 36.

19. Rybalkin, M. V. The experimental substantiation of advisability of introducing an adjuvant to the composition of the immunobiological solution “Сandidocyde” / M. V. Rybalkin, N. I. Filimonova // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 4. – С. 45–48.

20. Silayev, A. O. Antimicrobal activity of phytosubstance obtained from alnus glutinosa leaves / A. O. Silayev, V. A. Volkovoy, N. I. Filimonova // Topical issues of new drugs development : abstracts оf international scientific and practical conference of young scientists and student, April 23, 2015. – Kh., 2015. – P. 367

21. The study of protective properties of associated antigens of candida albicans and candida tropicalis / M. V. Rybalkin [et al.] // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2014. – Vol. 6, № 4. – P. 954–957.

22. The use of aliphatic aldehydes in the synthesis of new pyran annulated derivatives of 1H–2,1–benzothiazin–4–one 2,2–dioxide via domino–type interactions. The antimicrobial activity of the compounds synthesized / D. A. Lega [та ін.] // Журн. орган. та фармац. хімії. – 2016. – Том 14, № 2. – С. 29–40.

23. Tishchenko, I. Yu. ,Practice at department of microbiology, virology and immunology – an integral part of basic medical education / I. Yu. Tishchenko, N. I. Filimonova // Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ в Україні та за кордоном : матеріали наук.–практ. конф. з практики студентів НФаУ та коледжу НФаУ, м. Харків, 14 квіт. 2016 р. – Х., 2016. – С. 40–43.

25. Абу–Асад Фуад Параметри синергiдного спiввiдношення антимiкробних властивостей у антибiотикiв i антисептикiв / Абу–Асад Фуад, I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова // Вiсн. Вiнниц. держ. мед. ун–ту. – 2001. – № 1. – С. 1–3.

26. Альхуссейн, В. В. Мiкробiологiчнi обгрунтування складу м'якої лiкарської форми з екстрактом кори осики та декаметоксином / В. В. Альхуссейн, Н. I. Фiлiмонова, Д. I. Дмитрiєвський // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 23–24 квiт. 2009 р. – Х., 2009. – С. 135.

27. Антимiкробнi властивостi препаратiв на основi продуктiв бджiльництва / Л. Ф. Сiлаєва [та ін.] // Клiнiч. фармацiя. – 2008. – Т. 12, № 4. – С. 50–54.

28. Антимiкробна активнiсть похiдних N–(4–оксо–3,4–дигiдрохiназолiн–3–iл)сукцинамiнової кислоти / I. Л. Дикий [та ін.] // Вiсник фармацiї. – 2007. – № 2. – С. 58–61.

29. Антимiкробна активнiсть природних та синтетичних похiдних антрахiнону / I. Л. Дикий [та ін.] // Вiсник фармацiї. – 2006. – № 4. – С. 23–26.

30. Антимiкробний потенцiал екстрактiв капусти брокколi / I. М. Владимирова [та ін.] // Клiнiч. фармацiя. – 2008. – Т. 12, № 1. – С. 49–52.

31. Бiотехнологiчне обгрунтування актуальностi розробки нового iмунодiагностичного препарату на основi бiомаси грибiв Сandida albicans / М. В. Рибалкiн [та ін.] // Укр. бiофармац. журн. – 2010. – № 6. – С. 75–83.

32. Бензоати 6,9–дiамiно–2–етоксиакридинiю, їх синтез та бiологiчна активнiсть / О. М. Свєчнiкова [та ін.] // Мед. хiмiя. – 2002. – Т. 4, № 2. – С. 43–46.

33. Вивчення синергiзму мiж дiючими речовинами у м'якiй лiкарськiй формi з хлорофiлiптом / Н. I. Фiлiмонова [та ін.] // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузi України : матерiали VI Нац. з'їзду фармац. України, м. Харкiв, 28–30 верес. 2005 р. – Х., 2005. – С. 615.

34. Визначення складу алергенних субстанцiй клiтин грибу роду Сandida albicans, одержаних рiзними способами / Н. I. Фiлiмонова [та ін.] // Запорожский мед. журн. – 2010. – Т. 12, № 2. – С. 136–138.

35. Визначення числа життєздатних бiфiдобактерiй та антагонiстичної активностi в таблетованих кишковорозчинних формах пробiотика та синбiотика / М. М. Кобець [та ін.] // Шпитальнi iнфекцiї: сучасний стан проблеми : матерiали наук.–практ. конф., м. Харкiв, 11–12 груд. 2008 р. – Х., 2008. – С. 50–51

36. Використання екстракту капусти брокколi в якостi антимiкробного засобу / I. Л. Дикий [та ін.] // Сьогодення та майбутнє фармацiї : тез. доп. Всеукр. конгр., м. Харкiв, 16–19 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 385.

37. Влияние ионизирующего излучения на специфическую активность антибиотиков / И. Л. Дикий [та ін.] // Анналы Мечниковского ин–та. – 2003. – № 4–5. – С. 130–131.

38. Влияние разных видов эвтаназии на биохимические показатели крови экспериментальных животных / М. Е. Березнякова [та ін.] // I Нац. конгр. з бiоетики : тез. доп. – 2001. – С. 116.

39. Вплив бактерiальних лiпополiсахаридiв на функцiональну активнiсть макрофагiв / I. Л. Дикий [та ін.] // Клiнiч. фармацiя. – 2008. – Т. 12, № 1. – С. 62–64.

40. Вплив жовчорезистентностi на змiну основних властивостей пробiотикiв та їх бактерiоциногенностi / I. Л. Дикий [та ін.] // Клiнiч. фармацiя. – 2008. – Т. 12, № 4. – С. 46–49.

41. Гаман, Д. В. Разработка технологии очищення аллергенного экстракта Сandida albicans / Д. В. Гаман, Н. В. Рыбалкин, Н. И. Филимонова // Человек и лекарство : тез. докл. ХVIII Рос. нац. конгр., г. Москва, 11–15 апр. 2011 г. – М., 2011. – С. 501–502.

42. Гейдерiх, О. Г. Iсотричнi i сучаснi аспекти епiдемiологiчної характеристики нозокомiальних iнфекцiй / О. Г. Гейдерiх, I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова // Клiнiч. фармацiя. – 2008. – Т. 12, № 4. – С. 4–7.

43. Городенко, В. Мiкробiологiчне обгрунтування створення комплексних антимiкробних препаратiв на основi антисептикiв / В. Городенко, О. Г. Гейдерiх, Н. I. Фiлiмонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобів : тез. доп. мiжвузiвської студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 193.

44. Дикий, I. Л. Альтернативний засiб алергодiагностики туберкульозної iнфекцiї / I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова, О. Г. Гейдерiх // Створення, виробництво, та стандартизацiя та фармакоекономiчнi дослiдження нових лiкарських засобiв та бiологiчно активних добавок : тез. доп. II Мiжнар. наук.–практ. конф., м. Харкiв, 12–13 жовт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 183.

45. Дикий, I. Л. Антимiкробнi властивостi протизапального препарату амiзола / I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова // Вiсн. Вiнниц. держ. ун–ту. – 2002. – № 2. – С. 268–269.

46. Дикий, I. Л. Вплив глюкокортикоїдiв на токсигеннi властивостi мiкроорганiзмiв / I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова // Клiнiч. фармацiя. – 2008. – Т. 12, № 3. – С. 64–68.

47. Дикий, I. Л. Ефективнiсть iнтраназальної iмунiзацiї хворих на хронiчну стафiлококову iнфекцiю / I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова, О. Г. Гейдерiх // Лiки та життя : мiжнар. мед.–фармац. конгр., м. Київ, 6–9 лют. 2007 р. – Х., 2007. – С. 80–81.

48. Дикий, I. Л. Мiкробiологiчне дослiдження антисептичних мазей, створених за салоловим принципом мукробоцидної дiї / I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова, О. А. Шакун // Клiнiчна фармацiя в Українi: Матерiали VII Всеукраїнської наук.–практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 15–16 листоп. 2007 р. – Х., 2007. – С. 140.

49. Дикий, I. Л. Мiкробiологiчне обiрунтування складу антисептичного препарату пролонгованої дiї "Декацеол" / I. Л. Дикий, Н. I. Зайцев, Н. I. Фiлiмонова // Лiкарська справа. Врачебное дело. – 2002. – № 7. – С. 114–117.

50. Дикий, I. Л. Мiкробiологiчне обгрунтування використання пробiотикiв при розладi шлунково–кишкового тракту / I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова, В. О. Мiсюрьова // Клiнiчна фармацiя в Українi: Матерiали VII Всеукраїнської наук.–практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 15–16 листоп. 2007 р. – Х., 2007. – С. 34.

51. Дикий, I. Л. Особливостi фармацевтичної опiки пацiєнтiв при прийомi пробiотикiв для лiкування дисбактерiозiв / I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова, В. О. Мiсюрьова // Шпитальнi iнфекцiї: сучасний стан проблеми : матерiали наук.–практ. конф., м. Харкiв, 11–12 груд. 2008 р. – Х., 2008. – С. 6–7.

52. Дикий, I. Л. Хiмiотерапевтичнi властивостi мазi "Гексафеноксид" на основi фенолвмiсних антисептикiв / I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова, О. А. Шакун // Клiнiч. фармацiя. – 2007. – Том 11, № 3. – С. 46–50.

53. Дикий, I. Л. Влияние ионизирующего излучения на специфическую активность антибиотиков / I. Л. Дикий, А. А. Манский, Н. И. Филимонова // Журналы ин–та Мечникова. – 2003. – № 4–5. – С. 130–131.

54. Дикий, И. Л. Антимикробные свойства и химиотерапевтическая активность нового антисептика аспарцида при экспериментальной гнойной инфекции / И. Л. Дикий, Н. И. Филимонова, Н. В. Дубинина // Експерим. i клiнiч. медицина. – 2004. – № 2. – С. 43–46.

55. Дикий, И. Л. Влияние дисбактериозов кишечника на восприимчивость и особенности клинической характеристики гепатита А / И. Л. Дикий, Г. Л. Великоданов, Н. И. Филимонова // Лекарства–человеку : материалы науч.–практ. конф. – Х., 2001. – Т. 16, № 1–2. – С. 143–146.

56. Динамика биологической активности антибиотика при конфармационной реверсии / А. А. Манский [и др.] // Биотехнология. Образование. Наука. Практика : сб. тез. III Всеукр. науч.практ. конф. с междунар. участием, г. Харьков, 18–20 окт. 2006 г. – Х., 2006. – С. 126.

57. Дослiдження амiнокислотного складу екстракту грибiв Сandida albicans / М. В. Рибалкiн [та ін.] // Укр. журн. клiнiч. та лаб. мед. – 2010. – Т. 5, № 4. – С. 181–183.

58. Дослiдження мiкробної контамiнацiї порошку вичавок винограду та таблеток на його основi / Н. А. Домар [та ін.] // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв: Матерiали Всеукраїнської наук.–практ. конф. студ. та молодих вчен., м. Харкiв, 17–18 трав. 2007 р. – Х., 2007. – С. 113–114.

59. Дослiдження стабiльностi розчину алергену гриба Candida albicans для дiагностики кандидамiкозiв / М. В. Рибалкiн [та ін.] // Укр. журн. клiнiч. та лаб. мед. – 2013. – Т. 8, № 1. – С. 71–75.

60. Елiмiнацiйно–пригнiчуючий вплив етакридину лактату на формуавння антибiотикорезистентних штамiв стафiлокока / I. Л. Дикий [та ін.] // Вiсник фармацiї. – 2004. – № 4. – С. 56–59.

61. Журавльов, М. С. Бiологiчна активнiсть природних та синтетичних похiдних антрахiнону / М. С. Журавльов, Т. М. Крючкова, Н. I. Фiлiмонова // Створення, виробництво, та стандартизацiя та фармакоекономiчнi дослiдження нових лiкарських засобiв та бiологiчно активних добавок : тез. доп. II Мiжнар. наук.–практ. конф., м. Харкiв, 12–13 жовт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 51–52.

62. Залежнiть хiмiотерапевтичної ефективностi пробiотикiв вiд порушень секреторної дiї ШКТ / В. О. Мiсюрьова [та ін.] // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв: матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 16–17 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 212.

63. Изучение влияния нового вагинального геля, содержащего фитоэстрогены хмеля, на биотоп влагалища у овариэктомированных самок крыс / О. С. Синицына [и др.] // Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової медицини : матеріали VIII Всеукр. наук.–практ. конф. з міжнар. участю, м. Вінниця, 9–10 листоп. 2015 р. – Вінниця, 2015. – С. 231–233.

64. Иммунология : учеб. пособие для фармац. вузов и ф–тов / И. Л. Дикий [и др.] ; УкрФА. – Х. : УкрФА, 1999. – 119 с.

65. Инфекционные болезни и эпидемиология : конспект лекций по специальности "Лабораторная диагностика" : учебное пособие / И. Л. Дикий [и др.]. – Х., 2006. – 160 с.

66. Калiєвi солi 3–нiтро–N–фенiлантранiлових кислот, їх синтез i бiологiчна активнiсть / С. Г. Iсаєв [та ін.] // Лекарства–человеку: Материалы науч.–практической конф., 15 марта 2002 г., Т.XVII, № 1. – Х., 2002. – Т. 17, № 1. – С. 177–181.

67. Кобець, Ю. М. Мiкробiологiчнi дослiдження комбiнованої мазi антисептичної дiї для лiкування ранового процесу / Ю. М. Кобець, В. I. Чуєшов, Н. I. Фiлiмонова // Вiсник фармацiї. – 2006. – № 4. – С. 66–68.

68. Ковальов, В. В. Актуальнiсть введення препарату амiзон до складу м'якої лiкарської форми з екстрактом хлорофiлiпту. Вып. Вип. XV / В. В. Ковальов, Н. I. Фiлiмонова, В. М. Остапенко // Актуальнi питання фармацевтичної та медичної науки та практики : зб. наук. ст. – 2006. – Т. 2. – С. 448–449.

69. Кондратенко, Ю. М. Патофiзiологiчнi аспекти вугрової хвороби / Ю. М. Кондратенко, Н. I. Фiлiмонова // Тез. доп. наук. студ. конф. – Х., 2002. – С. 195.

70. Котвiцька, А. А. Мiкробiологiчне обiрунтування рецетурного складу мазi на основi анальбену / А. А. Котвицька, Є. Я. Левiтiн, Н. I. Фiлiмонова // Вiсник фармацiї. – 2001. – № 1. – С. 36–38.

71. Лiкувально–профiлактичнi властивостi мазi на основi природних антисептикiв в умовах експериментальної гнiйно–запальної патологiї / I. М. Набока [та ін.] // Вiсник фармацiї. – 2008. – № 3. – С. 80–82.

72. Лiпосомальнi антимiкробнi препарати / Н. I. Фiлiмонова [та ін.] // XIV мiжнар. мед. конгр. студентiв та молодих вчених, м. Тернопiль, 13–15 квiт. 2010 р. – Х., 2010. – С. 329.

73. Левiтiн, Є. Я. Антивiрусна активнiсть та просторова структура замiщенних бензилiденгiдразидiв 4–нiтро–2–хлорбензойної кислоти / Є. Я. Левiтiн, Н. I. Фiлiмонова // Фармаком. – 2001. – № 1. – С. 37–39.

74. Литвиненко, Д. Є. Роль парвовiрусiв в iнфекцiйнiй патологiї людини / Д. Є. Литвиненко, Н. I. Фiлiмонова, Н. Ю. Шевельова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, присвяч. 140–рiччю з дня народж. д–ра фармац. та хiм. наук, проф. Миколи Овксентiйовича Валяшка, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 363.

75. Мiкробiологiчна оцiнка перспективностi антисептикiв з "соловим" принципом дiї як консервантiв косметичних i лiкарських засобів / I. Л. Дикий [та ін.] // Вiсн. Вiнниц. нац. мед. ун–ту. – 2004. – № 8. – С. 486–488.

76. Мiкробiологiчне обгрунтування придатностi хлорофiлiпту для створення м`якої лiкарської форми антиiнфекцiйного призначення / I. Л. Дикий [та ін.] // Вiсник фармацiї. – 2005. – № 4. – С. 73–76.

77. Мiкробiологiчне обгрунтування принципу створення комплексних антимiкробних препаратiв з упереджувальними властивостями щодо формування антибiотикорезистентностi / Н. I. Фiлiмонова [та ін.] // Вiсник фармацiї. – 2005. – № 1. – С. 69–72.

78. Мiкробiологiчне обгрунтування сумiсного застосування пробiотичних препаратiв з антибiотиками / Н. I. Фiлiмонова [та ін.] // Укр. бiофармац. журн. – 2011. – № 2. – С. 74–78.

79. Мiкробiологiчне обгрунтування сушiння рослинного порошку вичавок винограду культурного в мiкрохвильовому полi пiд вакуумом / Н. А. Домар [та ін.] // Запорожский мед. журн. – 2007. – № 5. – С. 119–122.

80. Мiкробiологiчне обгрунтування технологiї та складу комплексних мазей на основi антисептикiв та нестероїдних протизапальних засобiв / I. Л. Дикий [та ін.] // Фармац. журн. – 2006. – № 2. – С. 64–69.

81. Мiкробiологiя : пiдруч. для студ. вищ. навч. закладiв : учебное пособие / I. Л. Дикий [та ін.]. – Х., 2006. – 432 с

82. Мiсюрьова В. О. Антибiотик – ассоцiйована дiарея як найчастiший негативний прояв антибiотикотерапiї / В. О. Мiсюрьова, Н. I. Фiлiмонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 23–24 квiт. 2009 р. – Х., 2009. – С. 244, 290.

83. Мiсюрьова, В. О. Вивчення впливу жовчорезистентностi на бактерiоциногенну функцiю пробiотикiв / В. О. Мiсюрьова, Н. I. Фiлiмонова, I. Л. Дикий // Клiнiчна фармацiя в Українi : матерiали VIII Всеукраїнської наук.–практ. конф. за участю мiжнар. спец., м. Харкiв, 6–7 листоп. 2008 р. – Х., 2008. – С. 116.

85. Мiсюрьова В. О. Мiкробiологiчнi аспекти хiмiотерапевтичної ефективностi пробiотикiв / В. О. Мiсюрьова, I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова // Сьогодення та майбутнє фармацiї : тез. доп. Всеукр. конгр., м. Харкiв, 16–19 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 413.

86. Мiсюрьова В. О. Проблеми вiдтворення експериментальної моделi дисбактерiозу кишечника / В. О. Мiсюрьова, Н. I. Фiлiмонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, присвяч. 140–рiччю з дня народж. д–ра фармац. та хiм. наук, проф. Миколи Овксентiйовича Валяшка, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 257.

87. Манський О. А. Вплив термiнiв зберiгання на фiзико–хiмiчнi та технологiчнi властивостi стрептомiцину сульфату / О. А. Манський, I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова // Сучаснi досягнення фармацевтичної технологiї : матерiали I наук.–практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 20–21 листоп. 2008 р. – Х., 2008. – С. 14–17.

88. Методические разработки к лабораторным занятиям по патологической физиологии. Ч.1 "Типовые патологические процессы" : метод. рек. / А. И. Березнякова [и др.]. – Х. : Вид–во "Константа", 2001. – 66 с.

89. Методические разработки к лабораторным занятиям по патологической физиологии. Ч.2 "Патология органов и систем" : метод. рек. / А. И. Березнякова [и др.]. – Х. : Вид–во "Константа", 2001. – 86 с.

90. Методические разработки к лабораторным занятиям по патологической физиологии. Ч.3 "Патология органов и систем" : метод. рек. / А. И. Березнякова [и др.]. – Х. : Вид–во "Константа", 2001. – 98 с.

91. Микробиология : метод. рек. для студ. фармац. высш. учеб. заведений / И. Л. Дикий [и др.]. – Х., 2004. – 144 с.

92. Микробиология в схемах, рисунках и таблицях : учеб. пособие для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов / Н. И. Филимонова [и др.]. – Х. : Вид–во НФаУ, 2010. – 111 с.

93. Микробиология : метод. рек. к выполнению контрольных работ для студентов заочной (дистанционной) формы обучения / И. Л. Дикий [и др.]. – Х., 2006. – 52 с.

94. Минакова, Д. А. Вирусно – генетическая теория рака : за и против / Д. А. Минакова, Н. И. Филимонова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчен., м. Харків, 19–20 квіт. 2012 р. : У 2 т. / НФаУ; редкол. В. П. Черних [та ін.] ; уклад. К. Ю. Куликовська [и др.]. – Х. : НФаУ, 2012. – Т. 2. – С. 441.

95. Минакова, Д. А. Гельминтозы – проблема современности / Д. А. Минакова, Н. И. Филимонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, присвяч. 140–рiччю з дня народж. д–ра фармац. та хiм. наук, проф. Миколи Овксентiйовича Валяшка, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 366.

96. Мисюрева, В. А. Антибиотикорезистентность и пути ее решения / В. А. Мисюрева, Н. И. Филимонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2010 р. – Х., 2010. – С. 270.

97. Мисюрева, В. А. Фармакоэкономическое обоснование применения пробиотиков для лечения и профилактики антибиотик–ассоциированного дисбактериоза кишечника и псевдомембранозного колита / В. А. Мисюрева, Н. И. Филимонова, С. В. Мисюрева // Фармакоекономiка в Українi: стан та перспективи розвитку : матерiали III наук.–практ. конф., м. Харкiв, 25–26 лют. 2010 р. – Х., 2010. – С. 237–239.

98. Мохамед Мофтах Елаати Новые подходы к созданию иммунопрофилактических препаратов / Мохамед Мофтах Елаати, Н. И. Филимонова // Фармацiя України. Погляд у майбутнє : матерiали VII Нац. з'їзду фармац. України, м. Харкiв, 15–17 верес. 2010 р. – Х., 2010. – Т. 1. – С. 526.

99. Мухамед Мофтах Елаати Химиотерапевтическая эффективность вакцин, созданных на основе бактериофагов / Мухамед Мофтах Елаати, Н. И. Филимонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, присвяч. 140–рiччю з дня народж. д–ра фармац. та хiм. наук, проф. Миколи Овксентiйовича Валяшка, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2011 р. – Х., 2011. – С. 369.

100. Нагорна, Є. Ф. Хiмiотерапевтична активнiсть комплексного препарату на тлi пiроксикаму i доксицiклiну / Є. Ф. Нагорна, К. Г. Крдоян, Н. I. Фiлiмонова // Тез. доп. наук. конф. молодих вчених та студ. – Х., 2001. – С. 196.

101. Обгрунтування спiльного використання пролiкiв iз "салоловим" принципом дiї / О. А. Шакун [та ін.] // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв: Тез. доп. мiжвузiвської студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 296.

102. Обгрунтування хiмiотерапевтичного напрямку в удосконаленнi клiнiко–епiдемiологiчного контролю за госпiтальними iнфекцiями / I. Л. Дикий [та ін.] // Клiнiч. фармацiя. – 2008. – Т. 12, № 4. – С. 43–45.

103. Обоснование состава и технологии производства раствора «Кандидоцид» / Н. В. Рыбалкин [и др.] // Фармация Казахстана. – 2015. – № 2. – С. 42.

104. Обоснование температурного режима и величины водородного показателя при получении раствора аллергена для иммунодиагностики кандидозной инфекции / Н. В. Рыбалкин [и др.] // Фармаком. – 2013. – № 2. – С. 43–47.

105. Остапенко, В. М. Мiкробiологiчне обгрунтування перспективностi створення лiпосомальних препаратiв, якi вмiщують риванол та хлорофiлiпт / В. М. Остапенко, Н. I. Фiлiмонова, I. Л. Дикий // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобів : тез. доп. мiжвузiвської студент. наук. конф., м. Харкiв, 27 квiт. 2006 р. – Х., 2006. – С. 260.

106. Оценка антигенов клеток грибов Candida albicans / Н. В. Рыбалкин [и др.] // Фармация Казахстана. – 2014. – № 10. – С. 40–42.

107. Пат. 63611А, Україна, А61F9/00 Спосiб моделювання отиту / О. I. Тихонов [та ін.].  № 2003054292, завл. 13.05.03 ; опубл.15.01.04. Бюл. №1. – 2003.

108. Патологическая физиология : метод. рек. к лаборат. занятиям для заоч. формы обучения / А. И. Березнякова [и др.] ; НФаУ. – Х. : НФаУ, 2002.  Ч. 1 : Общая нозология. Типические патологические процессы. – 64 с.

109. Патологическая физиология : метод. рек. к лаборат. занятиям для заоч. формы обучения / А. И. Березнякова [и др.] ; НФаУ. – Х. : НФаУ, 2002.  Ч. 2 : Типические патологические процессы. – 60 с.

110. Патологическая физиология : метод. рек. к лаборат. занятиям для заоч. формы обучения / А. И. Березнякова [и др.] ; НФаУ. – Х. : НФаУ, 2002.  Ч. 3 : Патология органов и систем. – 88 с.

111. Патологическая физиология : метод. рек. к лаборат. занятиям для заоч. формы обучения / А. И. Березнякова [и др.] ; НФаУ. – Х. : НФаУ, 2002.  Ч. 4 : Патология органов и систем. – 116 с.

112. Подъяченкова, Е. С. Биохимическая активность бактерий семейства Enterobacteriaceae / Е. С. Подьяченкова, Н. И. Филимонова // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчен., м. Харків, 19–20 квіт. 2012 р. : У 2 т. / НФаУ; редкол. В. П. Черних [та ін.] ; уклад. К. Ю. Куликовська [та ін.]. – Х. : НФаУ, 2012. – Т.2. – С. 444.

113. Потенцiальний вплив iонiзацiйного опромiнювання на специфiчну активнiсть антибiотикiв / I. Л. Дикий [та ін.] // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузi України: Матерiали VI Нац. з'їзду фармац. України, м. Харкiв, 28–30 верес. 2005 р. – Х., 2005. – С. 511–512.

114. Потенцiюючий вплив радiацiйного опромiнювання на бактерицидну активнiсть антибiотикiв / I. Л. Дикий [та ін.] // Фармаком. – 2004. – № 4. – С. 74–77.

115. Рибалкiн, М. В. Iмунологiчнi дослiдження фракцiй алергенiв Сandida при виявленнi кандидамiкозiв / М. В. Рибалкiн, Н. I. Фiлiмонова // Лiки – людинi. Сучаснi проблеми створення, вивчення та апробацiї лiкарських засобiв : матерiали XXVIII всеукр. наук.–практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 3 лют. 2011 р. – Х., 2011. – С. 113–114.

116. Рибалкiн, М. В. Дослiдження активностi алергенiв грибiв Сandida у лiофiлiзованiй та у формi розчину з рiзними стабiлiзаторами та консервантами при рiзних умовах зберiгання / М. В. Рибалкiн, Н. I. Фiлiмонова // Фармацiя України. Погляд у майбутнє : матерiали VII Нац. з'їзду фармац. України, м. Харкiв, 15–17 верес. 2010 р. – Х., 2010. – Т. 1. – С. 396.

117. Рибалкiн, М. В. Мiкробiологiчна оцiнка перспективностi антисептичних властивостей екстракту клiтин грибу роду Сandida albicans / М. В. Рибалкiн, Н. I. Фiлiмонова // Хист. – 2010. – Вип. 12.  С. 146–147.

118. Рибалкiн, М. В. Технологiчнi методи одержання алергених iзолятiв клiтин грибу роду Сandida albicans / М. В. Рибалкiн, Д. В. Гаман, Н. I. Фiлiмонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2010 р. – Х., 2010. – С. 208.

119. Розробка складу розчину алергену на основi гриба Сandida albicans для виявлення кандидозної iнфекцiї / М. В. Рибалкiн [та ін.] // Укр. журн. клiнiч. та лаб. мед. – 2011. – Т. 6, № 1. – С. 109–113.

120. Рыбалкин, Н. В. Разработка технологии очистки иммунологического препарата на основе грибов рода Candida albicans для аллергодиагностики кандидозной инфекции // Биотехнология и биомедицинская инженирия : III Всероссийской науч. конф. с междунар. участием, посвятщ. 75–летию Курского гос. мед. ун та. – Курск, 2010. – С. 137–141.

121. Сборник тестов для самостоятельной работы студентов по микробиологии : метод. указ. / И. Л. Дикий [и др.]. – Х., 2008. – 112 с.

122. Синтез та антимiкробна активнiсть солей 3,4–диметилфенiлоксамоїламiнокислот з основами амiноакридинiв / Х. М. Альрахавi [та ін.] // Фармац. журн. – 2008. – № 2. – С. 73–76.

123. Синтез та бiологiчнi властивостi 3–фенiлзамiщених 1–R–4–гiдрокси–2–оксохiнолiнiв / I. В. Українець [та ін.] // Вiсник фармацiї. – 2001. – № 2. – С. 3–8.

124. Синтез та протимiкробна активнiсть анiлiдiв 4–гiдрокси–2–оксо–1–фенiл–2,5–дигiдро–1Н–пiроло–3–карбонової кислоти / В. О. Зубков [та ін.] // Вiсник фармацiї. – 2008. – № 4. – С. 13–16.

125. Синтез та протимiкробна активнiсть анiлiдiв 4–гiдрокси–2–оксо–1–фенiл–2,5–дигiдро–1Н–пiроло–3–карбонової кислоти / В. О. Зубков [та ін.] // Сьогодення та майбутнє фармацiї : тез. доп. Всеукр. конгр., м. Харкiв, 16–19 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 46.

126. Синтез, будова та бiологiчна активнiсть 5–нiтро–9–N–арiламiнопохiдних акридину / Л. В. Ярцева [та ін.] // Актуальнi питання фармацевтичної та медичної науки та практики : зб. наук. ст. – 2003. – Вип. Х.  С. 120–121.

127. Спiрiдонов, Д. А. М'яка лiкарська форма з протимiкробною активнiсть на основi бруньок тополя / Д. А. Спiрiдонов, Н. I. Фiлiмонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 23–24 квiт. 2009 р. – Х., 2009. – С. 258.

128. Спиридонов, Д. А. Антибактерiальний препарат на основi екстракту бруньок тополя / Д. А. Спиридонов, Н. I. Фiлiмонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 21–22 квiт. 2010 р. – Х., 2010. – С. 286.

129. Спосiб оптимiзацiї застосування пробiотикiв при кишкових дисбактерiозах / I. Л. Дикий [та ін.] // Лiки та життя : мiжнар. мед.–фармац. конгр., м. Київ, 6–9 лют. 2007 р. – Х., 2007. – С. 51.

130. Стрельнiкова, Ю. Л. Антисептичнi препарати з "сололовим" принципом антимiкробної дiї / Ю. Л. Стрельнiкова, О. А. Шакун, Н. I. Фiлiмонова // Науковi основи створення лiкарських засобiв: Тез. доп. мiжвузiвської студ. наук. конф., м. Харкiв, 14–15 квiт. 2005 р. – Х., 2005. – С. 267.

131. Тищенко, И. Ю. Антимикробная активность эфирных масел мяты перечной, шалфея лекарственного, сосны обыкновенной и мелиссы лекарственной / И. Ю. Тищенко, Н. И. Филимонова // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали ІІ Міжнар. наук.–практ. internet–конф., м. Харків, 21–23 берез. 2016 р. – Х., 2016. – С. 239–240.

132. Тищенко, И. Ю. Роль плесневых грибов в патогенезе бронхиальной астмы / И. Ю. Тищенко, Н. И. Филимонова // Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика : тези доп. Міжнар. наук.–практ. конф., 27–28 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 22–24.

133. Фiлiмонова, Н. I. Антибактерiальний препарат на основi екстракту бруньок тополя // Хiмiо– та iмунотерапiя iнфекцiйних хвороб : матерiали Всеукр. наук.–практ. конф., м. Суми, 25–26 листоп. 2009 р. – Х., 2009. – С. 22.

134. Фiлiмонова, Н. I. Антимiкробнi та антитоксичнi властивостi комплексного препарату "Декацеол" / Н. I. Фiлiмонова, О. I. Зайцев, I. Л. Дикий // Вiсник фармацiї. – 2005. – № 2. – С. 66–70.

135. Фiлiмонова, Н. I. Бiотехнологiчнi аспекти розробки алергодiагностикума кандидозної iнфекцiї // Бiологiя: вiд молекули до бiосфери : матерiали IV мiжнар. конф. молодих науковцiв, 17–21 листоп. 2009 р. – Х., 2009. – С. 30.

136. Фiлiмонова, Н. I. Бiотехнологiчнi аспекти розробки антибактерiальних препаратiв на основi бiомаси патогенних грибiв Кандида // Медицина третього тисячолiття : тез. мiжвузiвської конф. молодих вчених та студентiв, м. Харкiв, 19–20 сiч. 2010р. – Х., 2010. – С. 231.

137. Фiлiмонова, Н. I. Бактерiохiмiчнi аспекти у визначеннi механiзмiв антисептичної дiї ектерициду / Н. I. Фiлiмонова, I. Л. Дикий // Вiсн. Буковинської держ. мед. академiї. – 2004. – № 2. – С. 239–245.

138. Фiлiмонова, Н. I. Вивчення антимiкробної активностi мазi на основi Brassica oleracea L. var. italica Plenck / Н. I. Фiлiмонова, I. М. Владимирова, О. Г. Гейдерiх // Клiнiч. фармацiя. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 58–60.

139. Фiлiмонова, Н. I. Вивчення реологiчних властивостей гiдрофiльної мазi з екстрактом бруньок тополi / Н. I. Фiлiмонова, Д. А. Спиридонов // Фармац. часопис. – 2011. – № 3. – С. 57–59.

140. Фiлiмонова, Н. I. Гексаметiлентетрамiн як антисептик та консервант лiкарських засобiв / Н. I. Фiлiмонова // Експерим. i клiнiч. медицина. – 2002. – № 3. – С. 58–61.

141. Фiлiмонова, Н. I. Дослiдження алергiчних бiополiмерiв, одержаних шляхом поєднання ультразвукової та хiмiчної обробки бiомаси грибiв роду Сandida albicans / Н. I. Фiлiмонова, I. Л. Дикий, М. В. Рибалкiн // Запорожский мед. журн. – 2010. – Т. 12, № 3. – С. 123–125.

142. Фiлiмонова, Н. I. Експериментальне моделювання генералiзованого кандидозу у гвiнейських свинок та його патологоанатомiчна дiагностика // Актуальнi проблеми клiнiчної, експериментальної, профiлактичної медицини, стоматологiї та фармацiї : программа та матерiали 72–ї мiжнар. наук.–практ. конф. – Х., 2010. – С. 29.

143. Фiлiмонова Н. I. Мiкробiологiчнi аспекти фармакологiчної активностi глюкокортикоїдiв / Н. I. Фiлiмонова // Вiсн. Вiнниц. держ. мед. ун–ту. – 2002. – № 1. – С. 46–47.

144. Фiлiмонова, Н. I. Мiкробiологiчне обгрунтування сумiсностi пролiкiв з консервантами косметичних засобiв за антимiкробними властивостями // Запорожский мед. журн. – 2010. – Т. 12, № 6. – С. 78–80.

145. Фiлiмонова, Н. I. Мiкробiологiчне обгрунтування сумiсностi пролiкiв з консервантами косметичних засобiв за антимiкробними властивостями / Н. I. Фiлiмонова, О. А. Шакун // Фармацiя України. Погляд у майбутнє : матерiали VII Нац. з'їзду фармац. України, м. Харкiв, 15–17 верес. 2010 р. – Х., 2010. – Т. 1. – С. 562.

146. Фiлiмонова, Н. I. Ранозагоювальна активнiсть лiпофiльного екстракту бруньок тополi китайської / Н. I. Фiлiмонова, Д. А. Спиридонов // Фармацiя України. Погляд у майбутнє : матерiали VII Нац. з'їзду фармац. України, м. Харкiв, 15–17 верес. 2010 р. – Х., 2010. – Т. 1. – С. 352.

147. Фiлiмонова, Н. I. Роль виробничої практики в фаховiй пiдготовцi студентiв зi спецiальностi "Лабораторна дiагностика" / Н. I. Фiлiмонова, Н. Ю. Шевельова, В. С. Трух // Конференцiя за результатами практики студентiв Нацiонального фармацевтичного унiверситету : тез. доп., м. Харкiв, 28 квiт. 2011р. – Х., 2011. – С. 22–23.

148. Фiлiмонова, Н. I. Синьогнiйна iнфекцiя: обiрунтування деяких напрямкiв розробки ефективних засобiв iмунопрофiлактики та iмунотерапiї / Н. I. Фiлiмонова, I. Ю. Кучма, I. Л. Дикий // Вiсн. Вiнниц. нац. мед. ун–ту. – 2004. – № 8. – С. 476–479.

149. Фiлiмонова, Н. I. Фармакологiчна ефективнiсть нестероїдних протизапальних препаратiв як антиiнфекцiйних засобiв при лiкуваннi експериментальної гнiйно–запальної iнфекції / Н. I. Фiлiмонова // Експерим. i клiнiч. медицина. – 2001. – № 1. – С. 56–65.

150. Фармакологiчнi аспекти створення комплексних антимiкробних препаратiв на основi дозозалежного поєднання антисептикiв природного i синтетичного походження / I. О. Iвачов [та ін.] // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв: матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 16–17 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 201.

151. Фармакологiчна перспективнiсть "Пролiкiв" як сучасних антисептикiв / Н. I. Фiлiмонова [та ін.] // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузi України: Матерiали VI Нац. з'їзду фармац. України, м. Харкiв, 28–30 верес. 2005 р. – Х., 2005. – С. 615–616.

152. Филимонова, Н. И. Исследование диагностических свойств иммунологического препарата на основе аллергенов Candida albicans при выявлении кандидозной инфекции // Клинические и теоретические аспекты современной медицины : материалы междунар. студенческая науч. конф. – Х., 2009. – С. 225.

153. Филимонова, Н. И. Мiкробiологiчне обiрунтування рацiонального сумiсного використання глюкокортикоїдiв i нестероїдних протизапальних препаратiв з антибiотиками : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступ. докт. мед. наук / Н. И. Филимонова. – Х., 2004. – 39 с.

154. Филимонова, Н. И. Мiкробiологiчне обiрунтування рацiонального сумiсного використання глюкокортикоїдiв i нестероїдних протизапальних препаратiв з антибiотиками : дис. ... докт. мед. наук / Н. И. Филимонова. – Х., 2004. – 304 с.

155. Филимонова, Н. И. Методы диагностики микогенной аллергии / Н. И. Филимонова, И. Ю. Тищенко // Фармацевтична мікробіологія і клінічна лабораторна діагностика : тези доп. Міжнар. наук.–практ. конф., 27–28 листоп. 2014 р. – Х., 2014. – С. 24–25.

156. Филимонова, Н. И. Микробиологические аспекты создания антимикробных препаратов на основе наносеребра / Н. И. Филимонова, О. Г. Гейдерих // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії : матеріали ІІ Міжнар. наук.–практ. інтернет–конф., м. Харків, 12–13 листоп. 2015 р. – Х. : Вид–во НФаУ, 2015. – С. 379.

157. Филимонова, Н. И. Микробиологическое обоснование пригодности бактериофагов для создания препаратов иммунопрофилактического назначения // Укр. бiофармац. журн. – 2010. – № 4. – С. 73–76.

158. Филимонова, Н. И. Новые подходы к созданию иммунопрофилактических препаратов / Н. И. Филимонова // Фармацiя України. Погляд у майбутнє : матерiали VII Нац. з'їзду фармац. України, м. Харкiв, 15–17 верес. 2010 р. – Х., 2010. – Т. 2. – С. 138.

159. Филимонова, Н. И. Перспективы совместного использования пробиотиков и антибиотиков в комплексных схемах лечения дисбактериозов кишечника / Н. И. Филимонова, Мухамед Мофтах Эльаати // Сучаснi досягнення фармацевтичної технологiї : матерiали II наук.–практ. конф. з мiжнар. участю, м. Харкiв, 17–18 листоп. 2011 р. – Х., 2011. – С. 227–228.

160. Филимонова, Н. И. Антимикробный потенциал преднизалона и его производных / Н. И. Филимонова // Лекарства–человеку : материалы науч.–практ. конф. – 2002. – Т. 17, № 3. – С. 403–408.

161. Филимонова, Н. И. Влияние противовоспалительных препаратов на формирование антибиотикорезистентности у микроорганизмов / Н. И. Филимонова // Лекарства–человеку : материалы междунар. науч.–практ. конф. – 2001. – Т. 16, № 1–2. – С. 474–477.

162. Филимонова Н. И. Фармакологическая совместимость глюкокортикоидов и антибиотиков по антимикробному назначению / Н. И. Филимонова // Лекарства–человеку : материалы науч.–практ. конф., г. Харьков, 20 марта 2003 г. – 2003. – Т. 18, № 1. – С. 186–192.

163. Фракцiйне роздiлення та iмунодiагностичнi скринiнговi дослiдждення грибiв Candida / М. В. Рибалкiн [та ін.] // Укр. бiофармац. журн. – 2010. – № 4. – С. 68–72.

164. Хiмiотерапевтична ефективнiсть антисептичної мазi "Гексафеноксид" при лiкуваннi опiкової хвороби / О. А. Шакун [та ін.] // Сьогодення та майбутнє фармацiї : тез. доп. Всеукр. конгр., м. Харкiв, 16–19 квiт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 438.

165. Характеристика фармакологiчних властивостей анальбена / О. О. Захарова [та ін.] // Тез. доп. наук. конф. молодих вчених та студ. – Х., 2001. – С. 195.

166. Химико–терапевтическая активность облученных образцов стрептомицина сульфата при экспериментальной гнойной инфекции / А. А. Манский [и др.] // Фармаком. – 2012. – № 3. – С. 102–104.

167. Шакун, О. А. Мiкробiологiчне обгрунтування використання мазi "Гексафеноксид" при шпитальних iнфекцiях / О. А. Шакун, Н. I. Фiлiмонова // Шпитальнi iнфекцiї: сучасний стан проблеми : матерiали наук.–практ. конф., м. Харкiв, 11–12 груд. 2008 р. – Х., 2008. – С. 102–103.

168. Шакун, О. А. Мiкробiологiчне обгрунтування рецептурного складу комплексної антисептичної мазi / О. А. Шакун, Н. I. Фiлiмонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобів : матерiали Всеукраїнської наук.–практ. конф. студ. та молодих вчен., м. Харкiв, 17–18 трав. 2007 р. – Х., 2007. – С. 258.

169. Шакун, О. А. Рiванол як антисептик з елiмiнацiйною дiєю на R–плазмiду множинноїлiкарської стiйкостi / О. А. Шакун, Н. I. Фiлiмонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв: Тез. доп. мiжвузiвської студ. наук. конф., м. Харкiв, 13–14 квiт. 2004 р. – Х., 2004. – С. 187.

170. Шакун, О. А. Створення нових антимiкробних препаратiв, як шлях подолання проблеми антибiотикорезистентностi / О. А. Шакун, Мухамед Мафтах Елаатi, Н. I. Фiлiмонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв : матерiали всеукр. наук.–практ. конф. студ. та молодих вчених, м. Харкiв, 23–24 квiт. 2009 р. – Х., 2009. – С. 267.

171. Шакун, О. А. Хiмiотерапевтична активнiсть мазi "Гексафеноксид" при локалiзованої гнiйної iнфекцiї в експериментi / О. А. Шакун, I. Л. Дикий, Н. I. Фiлiмонова // Актуальнi питання створення нових лiкарських засобiв: Матерiали Всеукраїнської наук.–практ. конф. студ. та молодих вчен., м. Харкiв, 17–18 трав. 2007 р. – Х., 2007. – С. 257.

172. Шпитальнi iнфекцiї: сучасний стан проблеми : матерiали наук.–практ. конф., м. Харкiв, 11–12 груд. 2008 р / В. П. Черних [та ін.]. – Х., 2008. – 180 с.