Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ЛІБЕР - видання до 2011 р.

Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2017 Рік

Періодичні видання в Internet

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Перелік наукових фахових видань України

Нормативні акти

Перелік періодичних видань представлених в УРЖ Джерело

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2017 рік

Події 2017 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаБД «Праці вчених НФаУ»

Бібліогріфічна база даних «Праці вчених НФаУ» містить повну інформацію про друковані праці вчених Національного фармацевтичного університету починаючи з 1805 року. У базі представлено близько 27 000 джерел інформації, до яких входять бібліографічні описи статей, тез доповідей, матеріалів конференцій, монографій, підручників, навчальних посібників, довідників, методичних видань, авторефератів дисертацій та дисертацій, патентів та авторських свідоцтв.

Бібліографічний опис здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Пошук в базі можна здійснювати :

На основі БД «Праці вчених НФаУ» у 2005 році було видано бібліографічний покажчик «Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету», до якого увійшли праці вчених з 1805 р. по 2005 р.

Скористатися бібліографічною базою «Праці вчених НФаУ» можна в Довідково-бібліогріфічному відділі бібліотеки (к.210 по вул. Блюхера, 4), який працює з 9 до 17 години, вихідні: субота та неділя.