Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2018 Рік

Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м.Харкова

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Платформа ЛІГА:ЗАКОН

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

Статистика
2013

 1. Баглай Т. О. Розробка МКЯ для аналізу супозиторіїв із аргініном, цинку сульфатом, ЛЕОБ : диплом. робота / Т. О. Баглай; НФаУ, каф. фармац. хімії. - Х., 2013. – 72 с.
 2. Гращенкова О. Г. Дослідження реакції лужного гідролізу нітрогліцерину в процесі його кількісного визначення : диплом. робота / О. Г. Гращенкова; НФаУ, каф. фармац. хімії. - Х., 2013. – 63 с.
 3. Ковбатюк М. В. Розробка і валідація методики кількісного визначення бісопрололу в таблетках : диплом. робота / М. В. Комбатюк; НФаУ, каф. фармац. хімії. - Х., 2013. – 58 с.
 4. Мигаль А. В. Дослідження взаємодії метронідазолу з солями важких металів : диплом. робота / А. В. Мигаль; НФаУ, каф. фармац. хімії. - Х., 2013. – 56 с.
 5. Ніконова С. Г. Синтез та протисудомна активність похідних 4-піперазинілпіримідину : диплом. робота / С. Г. Ніконова; НФаУ, каф. фармац. хімії. - Х., 2013. – 59 с.
 6. Півцайкіна О. С. Вивчення зберігання доксазозину в біологічному матеріалі при його гнитті : диплом. робота / О. С. Півцайкіна; НФаУ, каф. фармац. хімії. - Х., 2013. – 53 с.
 7. Сиромятнікова І. В. Ідентифікація та кількісне визначення празозину методом високоефективної рідинної хроматографії : диплом. робота / І. В.Сиромятнікова; НФаУ, каф. фармац. хімії. - Х., 2013. – 53 с.
 8. Шолік О. В. Дослідження умов екстракції хлоропіраміну з водних розчинів органічними розчинниками : диплом. робота / О. В. ШОЛІК; НФаУ, каф. фармац. хімії. - Х., 2013. – 51 с.
 9. Шум Н. О. Дослідження антигістамінних препаратів методом тонкошарової хроматографії в умовах, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу : диплом. робота / Н. О. Шум; НФаУ, каф. фармац. хімії. - Х., 2013. – 54 с.

 2014

 1. Двойнос І. О. Розробка методики кількісного визначення тимололу малеату : диплом. робота / НФаУ. каф. фармац. хімії. – Х., 2014. – 49 с.

 2. Кірдан В. Т. Кількісний аналіз преднізолону в субстанції та м’яких лікарських формах : диплом. робота / НФаУ. каф. фармац. хімії. – Х., 2014. – 53 с.

 3. Корольова М. С. Хімічне дослідження екстрактів ласкавцю золотистого (Bupleurum aureum Fisch) : диплом. робота / НФаУ. каф. фармац. хімії. – Х., 2014. – 52 с.

 4. Рубан Є. О. Опрацювання методики кількісного визначення терпеноїдів етерних олій за реакцією епоксидування пероксидекановою кислотою : диплом. робота / НФаУ. каф. фармац. хімії. – Х., 2014. – 63 с.

 5. Томаровська Л. Ю. Хіміко-токсикологічний аналіз кломіпраміну у біологічних рідинах : диплом. робота / НФаУ. каф. фармац. хімії. – Х., 2014. – 47 с.

 6. Хохлова Н. О. Дослідження взаємодії ципрофлоксацину гідрохлориду з солями металів : диплом. робота / НФаУ. каф. фармац. хімії. – Х., 2014. – 58 с.

2015

 1. Журенко, Д. С. Антигіпоксична активність і зв’язок будови з дією спіроциклічних похідних оксіндолу : диплом. робота / НФаУ. каф. фармац. хімії, наук. кер. П. О. Безуглий. – Х., 2015. – 57 с.
 2. Нечипоренко, Н. А. Вивчення хімічної стабільності очних крапель аптечного виготовлення, що містять бензилпеніцилін натрію : диплом. робота / НФаУ. каф. фармац. хімії, наук. кер. О. А. Здорик. – Х., 2015. – 47 с.
 3. Пальчик, С. О. Розробка методики кількісного визначення соталолу гідрохлориду : диплом. робота / НФаУ. каф. фармац. хімії, наук. кер. Н. Ю. Бевз. – Х., 2015. – 51 с.
 4. Панкова, Н. П. Розробка методики кількісного визначення раміприлу в комбінованих лікарських засобах : диплом. робота / НФаУ. каф. фармац. хімії, наук. кер. Н. Ю. Бевз. – Х., 2015. – 50 с.
 5. Яременко, М. С. Розробка методики кількісного визначення фенілефрину гідрохлориду в комбінованих лікарських засобах : диплом. робота / НФаУ. каф. фармац. хімії, наук. кер. Н. Ю. Бевз. – Х., 2015. – 46 с.

2016

 1. Дудка, К. І. Цілеспрямований пошук антимікробних засобів серед похідних N-,R-алкіламінів : диплом. робота / К. І. Дудка ; НФаУ. каф. фармац. хімії. - Х., 2016. - 61 с.Коваленко, К. В.
 2. Застосування методу ТШХ для ідентифікації глібенкламіду в біологічних об’єктах : диплом. робота / К. В. Коваленко ; каф. фармац. хімії ; наук. кер. С. І. Мерзлікін. – Х., 2016. – 55 с.

2017

 1. Безрук, І. В. Розробка методик контролю якості тетрацикліну гідрохлориду у складі комбінованих екстемпоральних лікарських форм : диплом. робота / І. В. Безрук; НФаУ. каф. фармац. хімії; наук. кер. В. А. Георгіянц. - Х., 2017. - 66 с.
 2. Бондарь, Н. Г. Виявлення антибактеріальних засобів у стічних та поверхневих водах України : диплом. робота / Н. Г. Бондарь; НФаУ. каф. фармац. хімії; наук. кер. П. О. Безуглий. - Х., 2017. - 63 с.
 3. Горькавець, Н. М. Розробка методик контролю якості інгредієнтів у комбінований екстемпоральній лікарській формі : диплом. робота / Н. М. Горькавець; НФаУ. каф. фармац. хімії; наук. кер. П. О Безуглий. – Х., 2017. – 53 с.
 4. Доброва, А. О. Дослідження можливої взаємодії доксицикліну з мінеральними водами та напоями в експерименті in vitro: диплом. робота / А. О. Доброва; НФаУ. каф. фармац. хімії; наук. кер. В. А. Георгіянц. - Х., 2017. - 64 с.
 5. Клімкіна, Б. Б. Опрацювання методики кількісного визначення N-ацетилцистеїну в лікарських засобах за допомогою дипероксидикарбонової кислоти : диплом. робота / Б. Б. Клімкіна,  НФаУ. каф. фармац. хімії; наук. кер. М. Є. Блажеєвський. - Х., 2017. - 41 с.