Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ЛІБЕР - видання до 2011 р.

Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2017 Рік

Періодичні видання в Internet

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Перелік наукових фахових видань України

Нормативні акти

Перелік періодичних видань представлених в УРЖ Джерело

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2017 рік

Події 2017 р.

Архів

Новини

Нові надходження

Статистика2013

  1. Єрьоміна Г. О. Синтез, будова і фармакологічна активність 9-гідразино-5-нітроакридинів та їх похідних : диплом. робота / Г. О. Єрьоміна; НФаУ, каф. мед. хімії. – Х., 2013. – 70 с.
  2. Лукашова Г. В. Дослідження регіоселективності бромування 3-алкіл-2-метилхінолін-4-онів та синтез на їх основі 2-N-R-амінометилзаміщених похідних : диплом. робота / Г. В. Лукашкова; НФаУ, каф. мед. хімії. – Х., 2013. – 65с.
  3. Мухаметова Ю. М. Цілеспрямований синтез нових сполук з діуретичною дією серед похідних 4-метил-7хлор-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-6-сульфамідів : диплом. робота / Ю. М. Мухаметова; НФаУ, каф.мед.хімії. – Х., 2013. – 45 с.

2016

  1. Гослінська, О. С. Пошук біологічно активних речовин серед похідних амідів 2-гідрокси-4-оксо-4Н-піридо [1,2а]піримідин-3-карбонових кислот : диплом робота / О. С.Гослінська ; каф. мед. хімії ; наук. кер. Березнякова Н. Л. – Х., 2016. – 42 с.

 

 2015

  1. Зав’язун, М. А. Синтез та біологічні властивості похідних 4-гідрокси-2-оксо-1-фурфурил-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислоти : диплом. робота / НФаУ. каф. мед. хімії, наук. кер. Н. Л. Березнякова. – Х., 2015. – 41 с.
  2. Іванова, І. І. Синтез, фізико-хімічні властивості та протимікробна активність магнієвих і алюмінієвих солей нітрозаміщених N–фенілантранілових кислот : диплом. робота / НФаУ. каф. мед. хімії, наук. кер. В. Д. Яременко. – Х., 2015. – 96 с.
  3. Іванова, К. С. Розробка методів аналізу 6-нітро-N-(2`-карбокси-4`-бромфеніл)антранілової кислоти : диплом. робота / НФаУ. каф. мед. хімії, наук. кер. З. Г. Єрьоміна. – Х., 2015 . – 55 с.
  4. Кислиця, О. Г. Пошук перспективних антиконвульсантів в ряду анілідів 5-феніламіно-1,3,4-тіадіазол-2-іл-тіоацетатної кислоти: диплом. робота / НФаУ. каф. мед. хімії, наук. кер. Л. О. Перехода. – Х., 2015. – 52 с.

2017

  1. Зуриліна, А. В. Пошук нових біологічно активних сполук психо- та нейротропної дії в ряду 3-(R-феніламінометил)-2-метил-1Н-хінолін-4-онів : диплом. робота / А. В. Зуриліна; НФаУ. каф. мед. хімії; наук. кер. І. М. Подольський. – Х., 2017. – 67 с.