Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2018 Рік

Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м.Харкова

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Платформа ЛІГА:ЗАКОН

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

Статистика2013

  1. Єрьоміна Г. О. Синтез, будова і фармакологічна активність 9-гідразино-5-нітроакридинів та їх похідних : диплом. робота / Г. О. Єрьоміна; НФаУ, каф. мед. хімії. – Х., 2013. – 70 с.
  2. Лукашова Г. В. Дослідження регіоселективності бромування 3-алкіл-2-метилхінолін-4-онів та синтез на їх основі 2-N-R-амінометилзаміщених похідних : диплом. робота / Г. В. Лукашкова; НФаУ, каф. мед. хімії. – Х., 2013. – 65с.
  3. Мухаметова Ю. М. Цілеспрямований синтез нових сполук з діуретичною дією серед похідних 4-метил-7хлор-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-6-сульфамідів : диплом. робота / Ю. М. Мухаметова; НФаУ, каф.мед.хімії. – Х., 2013. – 45 с.

2016

  1. Гослінська, О. С. Пошук біологічно активних речовин серед похідних амідів 2-гідрокси-4-оксо-4Н-піридо [1,2а]піримідин-3-карбонових кислот : диплом робота / О. С.Гослінська ; каф. мед. хімії ; наук. кер. Березнякова Н. Л. – Х., 2016. – 42 с.

 

 2015

  1. Зав’язун, М. А. Синтез та біологічні властивості похідних 4-гідрокси-2-оксо-1-фурфурил-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислоти : диплом. робота / НФаУ. каф. мед. хімії, наук. кер. Н. Л. Березнякова. – Х., 2015. – 41 с.
  2. Іванова, І. І. Синтез, фізико-хімічні властивості та протимікробна активність магнієвих і алюмінієвих солей нітрозаміщених N–фенілантранілових кислот : диплом. робота / НФаУ. каф. мед. хімії, наук. кер. В. Д. Яременко. – Х., 2015. – 96 с.
  3. Іванова, К. С. Розробка методів аналізу 6-нітро-N-(2`-карбокси-4`-бромфеніл)антранілової кислоти : диплом. робота / НФаУ. каф. мед. хімії, наук. кер. З. Г. Єрьоміна. – Х., 2015 . – 55 с.
  4. Кислиця, О. Г. Пошук перспективних антиконвульсантів в ряду анілідів 5-феніламіно-1,3,4-тіадіазол-2-іл-тіоацетатної кислоти: диплом. робота / НФаУ. каф. мед. хімії, наук. кер. Л. О. Перехода. – Х., 2015. – 52 с.

2017

  1. Зуриліна, А. В. Пошук нових біологічно активних сполук психо- та нейротропної дії в ряду 3-(R-феніламінометил)-2-метил-1Н-хінолін-4-онів : диплом. робота / А. В. Зуриліна; НФаУ. каф. мед. хімії; наук. кер. І. М. Подольський. – Х., 2017. – 67 с.