Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ЛІБЕР - видання до 2011 р.

Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2017 Рік

Періодичні видання в Internet

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Перелік наукових фахових видань України

Нормативні акти

Перелік періодичних видань представлених в УРЖ Джерело

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2017 рік

Події 2017 р.

Архів

Новини

Нові надходження

Статистика
2013

 1. Бабак Т. М. Сучасні аспекти застосування менеджменту в діяльності співробітників фармацевтичних організацій : диплом. робота / Т. М. Бабак; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 110 с.
 2. Глібова В. К. Удосконалення підходів до формування асортименту аптек (на прикладі венотонізуючих препаратів) : диплом. робота / В. К. Глібова; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 93 с.
 3. Горяйнова Д. В. Маркетингові складові лікарського забезпечення хворих на цукровий діабет : диплом. робота / Д. В. Горяйнова; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 7 7с.
 4. Дудка М. В. Дослідження факторів впливу на потенціал ринку флебопротекторних препаратів : диплом. робота / М. В. Дудка; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 84 с.
 5. Кононова О. С. Дослідження та оцінка конкурентоспроможності аптечного закладу: диплом. робота / О. С. Кононова; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 70 с.
 6. Корєнєва А. С. Стан та напрями розвитку маркетингу послуг в аптеці : диплом. робота / А. С. Корнєва; НФаУ, каф.ММФ. – Х. , 2013 . – 94 с.
 7. Крапивна Ю. О. Вивчення конкурентоспроможності стоматологічних препаратів : диплом. робота / Ю. О. Кропивна; Ю. О. Крапивна; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 115 с.
 8. Матюхіна А. В. Дослідження сучасних особливостей реклами та інформації про лікарські засоби : диплом. робота / А. В. Матюхіна; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 94 с.
 9. Опанасенко А. В. Сучасні напрями управління персоналом фармацевтичних організацій : диплом. робота / А. В. Опанасенко; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 89 с.
 10. Платонов М. К. Разработка и использование стратегии брендинга в фармации : диплом. работа / М. К. Платонов; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 65 с.
 11. Фартушна С. Г. Організація роботи медичного (фармацевтичного) представника : диплом. робота / С. Г. Картушна; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 95с.
 12. Хомутова К. О. Аналіз та прогнозування ринку України на прикладі засобів, що сприяють відмові від тютюнопаління : диплом. робота / К. О. Хомутова; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 101 с.
 13. Хортова А. Ю. Дослідження ризиків виникнення побічної реакції на прикладі серцево-судинних захворювань : диплом. робота / А. Ю. Хортова; НФаУ, каф. ММФ. – Х., 2013. – 81 с.

2014

 1. Бєлік, А. О. Розробка напрямів удосконалення збутової політики фармацевтичного підприємства : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 68 с.
 2. Білецька, О. С. Вивчення сприйняття дієтичних добавок кінцевими споживачами : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 72с.
 3. Божко, А. І. Заходи соціально-відповідального маркетингу у формуванні PR-стратегії фармацевтичних підприємств : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 148 с.
 4. Галстян, А. А. Маркетингові дослідження та прогнозування ринку ферментних препаратів : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 83 с.
 5. Гелеверя, Т. М. Вивчення поведінки споживачів на ринку засобів для зниження маси тіла : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 80 с.
 6. Горіна, Д. А. Маркетингові дослідження та оцінка ринку лікарських препаратів для лікування хвороб щитовидної залози : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 77 с.
 7. Григорова, В. В. Обґрунтування вибору методів стимулювання збуту в аптечних закладах : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 47 с.
 8. Курочкін, С. С. Дослідження ефективності управління аптечним підприємством : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 73 с.
 9. Ляшенко, Г. Ю. Оцінка ефективності використання мерчандайзингу в аптечному закладі : диплом. робота / НФаУ. каф.ММФ. – Х., 2014. – 59 с.
 10. Олійник, О. Е. Аналіз особливостей постмаркетингових досліджень лікарських засобів : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 72 с.
 11. Постой, В. В. Аналіз ринку та споживчих переваг препаратів для лікування йододефіцитних станів : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 76 с.
 12. Приходько, Т. О. Маркетингові дослідження вітчизняного ринку седативних засобів рослинного походження : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 82 с.
 13. Рубан, А. А. Дослідження впливу інформаційних технологій на процес навчання сучасного студента фармацевтичного вузу : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 73 с.
 14. Сєдова, Г. В. Аналіз та прогнозування фармацевтичного ринку України на прикладі препаратів, які застосовуються під час вагітності : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 88 с.
 15. Терехова, О. В. Прогнозування цін оригінальних препаратів, у яких закінчується термін патентного захисту в Україні : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 79 с.
 16. Фігас, О. М. Удосконалення форм і методів попередження та врегулювання конфліктних ситуацій в діяльності аптечних підприємств : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 78 с.
 17. Шевченко, Я. М. Оцінка роботи медичних представників співробітниками аптеки : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 48 с.

 2015

 1. Бєлік, А. О. Розробка напрямів удосконалення збутової політики фармацевтичного підприємства : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 68 с.
 2. Білецька, О. С. Вивчення сприйняття дієтичних добавок кінцевими споживачами : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 72с.
 3. Денисенко, Д. В. Оптимізація методів стимулювання збуту в аптечній мережі : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. М. Евтушенко. – Х., 2015. – 76 с.
 4. Кулібаба, А. Е. Стан та можливості використання Інтернет–маркетингу на фармацевтичному ринку : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. В. Шуванова. – Х. , 2015. – 71 с.
 5. Лазарєв, С. Г. Вивчення системи менеджменту якості як складової конкурентоспроможності фармацевтичної організації : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ; наук. кер. О. М. Євтушенко. – Х., 2015. – 67 с.
 6. Ляпунов, В. В. Маркетингові дослідження ринку препаратів для фармакокорекції тривожно-депресивних розладів : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. Ю. М. Кобець. – Х., 2015. – 98 с.
 7. Мазуркевич, Г. Г. Маркетингові дослідження вітчизняного ринку гепатопротекторів : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. В. Шуванова. – Х., 2015. – 71 с.
 8. Мамедова, Ю. Т. Оцінка ефективності стратегії брендингу фармацевтичного підприємства : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. А. Б. Ольховська. – Х., 2015. – 85с.
 9. Мойсєєва, О. О. Оцінка фармацевтичного обслуговування в аптеках м. Харкова : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. С. В. Жадько. – Х., 2015. – 54с.
 10. Олійник, О. Е. Аналіз особливостей постмаркетингових досліджень лікарських засобів : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 72 с.
 11. Османова, Д. Б. Маркетингові дослідження ринку протиалергічних антигістамінних препаратів : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. С. В. Жадько. – Х., 2015. – 67с.
 12. Паламарчук, С. В. Оцінка та контроль маркетингової діяльності аптечного підприємства : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. А. Б. Ольховська. – Х., 2015. – 81с.
 13. Постой, В. В. Аналіз ринку та споживчих переваг препаратів для лікування йододефіцитних станів : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 76 с.
 14. Присіч, К. С. Дослідження та моделювання купівельної поведінки споживачів лікарських препаратів : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. П. Півень. – Х., 2015. – 112 с.
 15. Рубан, А. А. Дослідження впливу інформаційних технологій на процес навчання сучасного студента фармацевтичного вузу : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 73 с.
 16. Сєдова, Г. В. Аналіз та прогнозування фармацевтичного ринку України на прикладі препаратів, які застосовуються під час вагітності : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 88 с.
 17. Сироєжкіна, О. В. Вивчення переваг споживачів венотонізуючих лікарських препаратів : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. С. В. Жадько. – Х., 2015. – 61с.
 18. Ситник, К. О. Оцінка та моделювання процесу формування лояльності у відвідувачів аптечного закладу : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. П. Півень. – Х., 2015. – 78 с.
 19. Стародубська, А. О. Аналіз Інтернет-комунікацій фармацевтичних компаній при взаємодії з фахівцями : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. С. В. Жадько. – Х., 2015. – 65с.
 20. Тарасенко, Ю. І. Дослідження споживчої поведінки при виборі лікарських засобів від кашлю : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. А. Б. Ольховська. – Х., 2015. – 88с.
 21. Терехова, О. В. Прогнозування цін оригінальних препаратів, у яких закінчується термін патентного захисту в Україні : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 79 с.
 22. Тимченко, Н. О. Аналіз складових формування маркетингової PR-стратегії фармацевтичного підприємства та оцінка їх ефективності : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. А. Б. Ольховська. – Х., 2015. – 99с.
 23. Федотова, А. П. Дослідження основних аспектів формування аптечного асортименту і надання послуг, оцінка їх впливу на лояльність клієнтів : диплом. робота / НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. П. Півень. – Х., 2015. – 98 с.
 24. Фігас, О. М. Удосконалення форм і методів попередження та врегулювання конфліктних ситуацій в діяльності аптечних підприємств : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. – Х., 2014. – 78 с.
 25. Шевченко, Я. М. Оцінка роботи медичних представників співробітниками аптеки : диплом. робота / НФаУ. каф. ММФ. Х., 2014. – 48 с.

2016

 1. Алієва, Є. С. Маркетингові дослідження наркотичних засобів, представленних на ринку України : диплом. робота / Є. С. Алієва ; НФаУ. каф. ФММ. – Х., 2016. - 66с.
 1. Андрюшкова, Л. О. Маркетингові дослідження ринку назальних засобів і аналіз споживчих переваг : диплом. робота / Л. О. Андрюшкова ; каф. ФММ ; наук. кер. О. П. Півень. – Х., 2016. – 98 с.
 2. Добрянська, Д. А. Формування аптечного асортименту парафармацевтичних товарів : диплом. робота / Д. А. Добрянська ; каф. ФММ ; наук. кер. О. М. Євтушенко. – Х., 2016. – 69 с.
 3. Ковінька, А. Ю. Аналіз і оцінка видів лояльності клієнтів на фармацевтичному ринку : диплом. робота / А. Ю. Ковінька ; каф. ФММ ; наук. кер. Півень О. П. – Х., 2016. – 103 с.
 4. Кравчук, Д. В. Використання теорії поколінь в процесі управління персоналом на прикладі фармацевтичних організацій : диплом. робота / Д. В. Кравчук ; каф. ФММ ; наук. кер. М. М. Кобець. – Х., 2016. – 74 с.
 5. Лисенко, А. С. Удосконалення маркетингової діяльності фармацевтичної організації : диплом. робота / А. С. Лисенко ; каф. ФММ ; наук. кер. І. В. Пестун. – Х., 2016. – 59 с
 6. Онищук, В. О. Оцінка тенденцій попиту на препарати для лікування болю у горлі в Україні : диплом робота / В. О. Онищук ; каф. ФММ ; наук. кер. Шуванова О. В. – Х., 2016. – 59 с.
 1. Плєшакова, І. В. Розробка рекомендацій щодо удосконалення асортиментної політики аптечного закладу : диплом. робота / І. В. Плєшакова ; НФаУ. каф. ФММ. – Х. , 2016. - 107 с.

2017

 1. Антонович, М. О. Маркетингові дослідження ринку венотонізуючих лікарських засобів : диплом. робота / М. О. Антонович ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. С. В. Жадько. – Х., 2017. – 55с. 
 2. Баліцький М. О. Розроблення моделі для вибору споживачами глюкометрів : диплом. робота / М. О. Баліцький ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. Л. П. Дорохова. – Х., 2017. – 63 с. 
 3. Боднарчук, О. І. Оцінка споживчого попиту лікарських засобів для профілактики та лікування хвороб серця : диплом. робота / О. І. Боднарчук ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. З. Р. Сафіуліна. – Х., 2017. – 72 с.
 4. Бондаренко, І. С. Опрацювання процесу реалізації стратегічного плану в аптечному закладі: диплом. робота / І. С. Бондаренко ; каф. ФММ ; наук. кер. І. В. Софронова. – Х., 2017. – 64 с.
 5. Буряк, Р. І. Побудова моделі для порівняння слухових апаратів : диплом. робота / Р. І. Буряк ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. Л. П. Дорохова. – Х., 2017. – 58с. 
 6. Варганова, К. В. Оцінка та прогнозування ринку лікарських засобів для замісної гормональної терапії : диплом. робота / К. В. Варганова ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. Ю. Рогуля. – Х., 2017. – 61 с. 
 7. Ватраль, О. С. Маркетингові дослідження ринку вітамінних препаратів : диплом. робота / О. С. Ватраль ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. Л. П. Дорохова. – Х., 2017. – 61с.
 8. Вовченко, А. І. Оцінювання аптечного закладу як середовища фармацевтичного обслуговування населення : диплом. робота / А. І. Вовченко ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. Л. П. Дорохова. – Х., 2017. – 49с. 
 9. Гаврилова, І. О. Моделювання інтегрального сприйняття аптечного закладу відвідувачами : диплом. робота / І. О. Гаврилова ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. Л. П. Дорохова. – Х., 2017. – 55с.
 10. Ганжа, О. І. Аналіз та управління асортиментом аптечного підприємства : диплом. робота / О. І. Ганжа ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. І. В. Софронова. – Х., 2017. – 64 с. 
 11. Гарник, А. В. Опрацювання підходів до оцінки професійних якостей керівників аптечного підприємства : диплом. робота / А. В. Гарник ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. З. Р. Сафіуліна. – Х., 2017. – 67с. 
 12. Герасько, Н. В. Опрацювання маркетингових підходів до формування екстемпоральної рецептури в аптеці : диплом. робота / Н. В. Герасько ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. М. Євтушенко. – Х., 2017. – 93с.
 13. Гильц, О. Д. Обґрунтування асортименту гепатопротекторів в аптечному закладі : диплом. робота / О. Д. Гильц ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. З. Р. Сафіуліна. – Х. , 2017. - 69 с. 
 14. Громяк, К. М. Управління асортиментом аптечного підприємства : диплом. робота / К. М. Громяк ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. З. Р. Сафіуліна. – Х., 2017. – 71 с. 
 15. Джеппарова, Л. С. Обґрунтування асортиментної політики аптечного підприємства з урахуванням споживацьких переваг лікарських засобів для дітей : диплом. робота / Л. С. Джеппарова ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. З. Р. Сафіуліна. – Х., 2017. – 65с. 
 16. Іванцова, А. С. Удосконалення організації маркетингової діяльності оптової фармацевтичної фірми : диплом. робота / А. С. Іванцова ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. І. В. Пестун. – Х., 2017. – 76 с.
 17. Кочерга, К. В. Моделювання обслуговування в маркетинговій діяльності аптеки : диплом. робота / К. В. Кочерга ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. Л. П. Дорохова. – Х., 2017. – 68с. 
 18. Мєлаєва, І. І. Дослідження факторів вибору споживачами аптечних закладів : диплом. робота / І. І. Мєлаєва ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. Ю. Рогуля. – Х., 2017. – 62с. 
 19. Олефір, О. С. Розробка напрямів удосконалення аптечного асортименту лікувальних шампуней : диплом. робота / О. С. Олефір ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. Ю. Рогуля. – Х., 2017. – 68с.
 20. Осипова, І. В. Обґрунтування значущості біоетичних принципів як фактору конкурентоспроможності аптечного підприємства: диплом. робота / І. В. Осипова ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. З. Р. Сафіуліна. – Х., 2017. – 71с.
 21. Ракша, М. С. Дослідження стану та перспектив розвитку ринку лікарських препаратів жовчогінної дії : диплом. робота / М. С. Ракша ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. Ю. Рогуля. – Х., 2017. – 63 с. 
 22. Рязанцев, С. О. Оцінка рівня обслуговування споживачів аптечним підприємством : диплом. робота / С. О. Рязанцев ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. З. Р. Сафіуліна. – Х., 2017. – 58с.
 23. Соседкіна, Д. С. Оцінка споживчого попиту парафармацевтичної продукції на прикладі дитячого харчування : диплом. робота / Д. С. Соседкіна ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. З. Р. Сафіуліна. – Х., 2017. – 70 с.
 24. Стоянова, Д. М. Оцінка маркетингових складових ефективної роботи медичного представника : диплом. робота / Д. М. Стоянова ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. М. Євтушенко. – Х., 2017. – 117с.
 25. Ткаченко, А. В. Оцінка перспектив розвитку ринку серцево-судинних препаратів на прикладі інгібіторів ГМГ КоА-редуктази : диплом. робота / А. В. Ткаченко ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. О. М. Євтушенко. – Х. , 2017. - 67 с.
 26. Трофімова, І. Є. Маркетингові дослідження фармацевтичної інформації професійного спрямування : диплом. робота / І. Є. Трофімова ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. І. В. Пестун. – Х., 2017. – 71с.
 27. Тюпишев, К. В. Удосконалення підходів до управління асортиментом аптечного підприємства : диплом. робота / К. В. Тюпишев ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. С. В. Жадько. – Х., 2017. – 64 с.
 28. Фєлоненко І. О. Маркетингові дослідження ринку антибіотиків: диплом. робота / І. О. Фєлоненко ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. І. В. Софронова. – Х., 2017. – 61с. 
 29. Хоменко, Д. М. Оцінка ефективності роботи аптеки : диплом. робота / Д. М. Хоменко ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. І. В. Пестун. – Х., 2017. – 61с. 
 30. Шимко, О. Г. Формування асортименту лікарських засобів для використання в дитячій практиці : диплом. робота / О. Г. Шимко ; НФаУ. каф. ФММ; наук. кер. З. Р. Сафіуліна. – Х., 2017. – 55с.