Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Електронний архів (репозитарій) НФаУ

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2018 Рік

Зведений каталог періодичних видань, що надійшли до бібліотек м.Харкова

Наукова періодика України НБУ ім. В.І. Вернадского

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Приклади оформлення бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016

Перелік наукових фахових видань України

Платформа ЛІГА:ЗАКОН

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2018 рік

Події 2018 р.

Архів

Новини

Нові надходження

Статистика
2013

 1. Волкова Д. М. Наукові підходи до розробки системи мотивації працівників аптек: диплом. робота / Д. М. Волкова; НФаУ, каф. ОЕФ. – Х., 2013. – 88 с.
 2. Вороніна І. О. Дослідження соціально-психологічного клімату у професійному фармацевтичному середовищі : диплом. робота / І. О. Вороніна; НФаУ, каф. ОЕФ. – Х., 2013. – 108 с.
 3. Ілюшик О. Р. Дослідження державного регулювання відпуску лікарських засобів за рецептами та без рецептів : диплом. робота / О. Р. Ілюшик; НФаУ, каф. ОЕФ. – Х., 2013. – 87 с.
 4. Клочкова Т. О. Організаційно-економічні дослідження фармацевтичного забезпечення хворих на бронхіт у педіатрії : диплом. робота / Т. О. Клочкова; НФаУ, каф. ОЕФ. – Х., 2013. – 82 с.
 5. Кобилянський Б. О. Дослідження результатів впровадження пілотного проекту щодо державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих з гіпертонічної хвороби : диплом. робота / Б. О. Кобилянський; НФаУ, каф. ОЕФ. – Х., 2013. – 85 с.
 6. Коростильова Є. А. Аналіз соціально-психологічних аспектів управління конфліктними ситуаціями в аптечних закладах : диплом. робота / Є. А. Коро стильова; НФаУ, каф. ОЕФ. – Х., 2013. – 128 с.
 7. Сердюк Д. В. Узагальнення результатів клініко-економічного аналізу фармакотерапії діарей вірусного походження у дітей : диплом. робота / Д. В. Сердюк; НФаУ, каф. ОЕФ. – Х., 2013. – 68 с.
 8. Скрябіна А. О. Дослідження синдрому професійного вигоряння у фармацевтичній діяльності : диплом. робота / А. О. Скрябіна НФаУ, каф. ОЕФ. – Х., 2013. – 108 с.
 9. Тихоненко В. О. Фармакоекономічний аналіз схем лікування гіпертонічної хвороби різних ступенів тяжкості : диплом. робота / В. О. Тихоненко; НФаУ, каф.ОЕФ. – Х. , 2013. – 72 с.

2014

 1. Барагамян, А. А. Фармакоекономічне дослідження фармацевтичної допомоги хворим на стенокардію в Україні та Вірменії : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 40 с.

 2. Бондаренко, А. А. Дослідження аспектів професійної діяльності провізора в рамках фармацевтичної допомоги : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 86 с.

 3. Голофаєва, Т. В. Фармакоекономічні дослідження схем лікування запальних гінекологічних захворювань у СМСЧ-2 м. Южноукраїнська, : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 78 с.

 4. Дубовська, І. С. Дослідження практичної підготовки у системі вищої фармацевтичної освіти закордонних країн : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 53 с.

 5. Змисля, М. В. Дослідження стану фармацевтичного забезпечення хворих на запальні гінекологічні захворювання у м. Києві : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 84 с.

 6. Ігнатенко, М. О. Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих на лейкози : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 82 с.

 7. Ковалик, Т. І. Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих на рак легенів : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 54 с.

 8. Котляревська, А. О. Організація роботи військової (госпітальної) аптеки з товарними запасами : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 104 с.

 9. Кукурудза, О. І. Дослідження ринку лікарських засобів, що застосовуються для лікування цукрового діабету II типу : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 76 с.

 10. Ліхолєтова, М. Д. Фармакоекономічний аналіз ефективності надання фармацевтичної допомоги хворим на туберкульоз : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 99 с.

 11. Погребняк, О. С. Дослідження доступності лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні серцево-судинних захворювань : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 52 с.

 12. Тимощенко, Д. А. Дослідження сучасних організаційно-економічних проблем виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 54 с.

 13. Чемерис, О. Я. Фармакоекономічне дослідження схем лікування запальних захворювань ЛОР-органів у отоларингологічному відділенні 5-ої міської лікарні м. Суми : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х., 2014. – 50 с.

 14. Шуміліна, Г. В. Фармакоекономічне дослідження фармацевтичного забезпечення пацієнтів з захворюваннями ЛОР-органів у Луганській та Харківській областях : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ. – Х. , 2014. – 52 с.

2015

 1. Безроднова, К. А. Аналіз фінансово-господарчої діяльності аптеки м. Харкова : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. С. Г. Калайчева. – Х., 2015. – 54 с.
 2. Бреус, Є. Л. Дослідження проблем державного регулювання та ефективності діяльності професійних громадських організацій у фармації : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. В. М. Чернуха. – Х., 2015. - 61 с.
 3. Василенко, Ю. П. Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих на лейкози в стаціонарних умовах : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Г. Л. Панфілова. – Х., 2015. – 103 с.
 4. Возіянова, А. В. Аналіз потреби військовослужбовців у непорушних товарних запасах за умов активних бойових дій : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. О. В. Винник. – Х., 2015. – 60 с.
 5. Воронецька, А. М. Організаційно-економічні дослідження фармацевтичного забезпечення хворих на венозну недостатність : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Л. С. Сімонян. – Х., 2015. – 70 с.
 6. Зелена, В. О. Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення онкологічних хворих в Україні : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Г. Л. Панфілова. – Х., 2015. – 60 с.
 7. Метковський, Є. О. Дослідження стану фармацевтичної допомоги хворим на урологічні захворювання : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. М. В. Подколзіна. – Х., 2015. – 64 с.
 8. Нестеренко, Н. М. Фармакоекономічне дослідження фармацевтичного забезпечення хворих на діабет ІІ типу : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. М. В. Подколзіна. – Х., 2015. - 80 с.
 9. Поліщук, І. В. Дослідження організаційно-економічних підходів до фармацевтичного забезпечення хворих на епілепсію : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Л. С. Сімонян. – Х., 2015. – 68 с.
 10.   Севоян, А. А. Дослідження підходів до впровадження належної практики дистриб’юції в світі та Україні : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. А. С. Немченко. – Х., 2015. – 50 с.
 11.   Смеречук, С. Д. Дослідження стану та проблем суспільного регулювання у фармації : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. В. М. Чернуха. – Х., 2015. – 69 с.
 12.   Стрельцова, Т. В. Організаційно-економічні дослідження фармацевтичного забезпечення вакцинами для профілактики грипу : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Л. С. Сімонян. – Х., 2015. – 61 с.
 13.   Тимошенко, М. І. Фармакоекономічне дослідження фармацевтичного забезпечення хворих на цукровий діабет ІІ типу : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. М. В. Подколзіна. – Х., 2015. – 62 с.
 14.   Турдімурадова, Д. В. Ретроспективний аналіз стану фармацевтичного забезпечення населення України : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Г. Л. Панфілова. – Х., 2015. – 90 с.
 15. Чаленко, Т. О. Теоретичні основи аналізу фінансово-господарської діяльності аптеки м. Маріуполь : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. С. Г. Калайчева. – Х., 2015. - 70 с.
 16.   Чанг, Ханг Нга Результати експертної оцінки проблем фармацевтичного забезпечення хворих на лейкози в Україні : диплом. робота / НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Г. Л. Панфілова. – Х., 2015. – 91 с.

2016

 1. Волтарніст, Д. Ф. Дослідження стану фармацевтичної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу : диплом. робота / Д. Ф.Волтарніст ; каф. ОЕФ ; наук. кер. М. В. Подколзіна – Х., 2016. – 78 с.
 2. Куртій, А. С. Аналіз ринку протигрибкових лікарських засобів : диплом. робота / А. С. Куртій ; каф. ОЕФ ; наук. кер. М. В. Подколзіна – Х., 2016. – 86 с.
 1. Лахтіна, Я. А. Фармакоекономічний аналіз раціональності використання схем хіміотерапії гострих лейкозів в Україні : диплом. робота / Я. А. Лахтіна ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Г. Л. Панфілова. – Х. , 2016. – 68 с.
 2. Леонова, А. О. Дослідження стану фармацевтичної допомоги хворим на гіпертонічну хворобу у м. Павлоград : диплом. робота / А. О. Леонова ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. М. В. Подколзіна. – Х., 2016. – 145 с.
 3. Рибалко, Н. М. Дослідження соціально-психологічних складових адаптації фармацевтичних працівників у робочому середовищі : диплом. робота / Н. М. Рибалко ; каф. ОЕФ ; наук. кер. Н. В. Тетерич – Х., 2016. – 83 с.

2017

 1. Астахова, С. В. Дослідження фармацевтичного забезпечення хворих на гіпертонічну хворобу : диплом. робота / С. В. Астахова ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. М. В. Подколзіна. – Х. , 2017. - 64 с.
 2. Бакуринський, С. М. Дослідження мотиваційної направленості професіоналізації студентів випускників вищих навчальних фармацевтичних закладів : диплом. робота / С. М. Бакуринський ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Н. В. Тетерич. – Х. , 2017. - 71 с.
 3. Борщ, Т. О. Дослідження проблем функціонування добровільного медичного страхування в Україні : диплом. робота / Т. О. Борщ ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Г. Л. Панфілова. – Х. , 2017. - 98 с.
 4. Жиленко, А. В. Аналіз проблем фармацевтичного забезпечення населення України за умов системної кризи : диплом. робота / А. В. Жиленко ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Г. Л. Панфілова. – Х. , 2017. - 94 с.
 5. Жукова, І. В. Аналіз ринку парафармацевтиків антикелоїдної дії : диплом. робота / Жукова, І. В. НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. В. І. Міщенко. – Х. , 2017. - 46 с.
 6. Зайцева, О. Г. Фармакоекономічні дослідження терапії хворих на виразкову хворобу шлунку та дванадцятипалої кишки в Україні : диплом. робота / О. Г. Зайцева ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Л. С. Сімонян. – Х. , 2017. - 70 с.
 7. Карпенко, М. П. Дослідження лідерства у системі професійних відносин фармацевтичного середовища : диплом. робота / М. П. Карпенко ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Н. В. Тетерич. – Х., 2017. - 68 с.
 8. Лисенко, Г. В. Аналіз основних підходів в організації доступної фармацевтичної допомоги хворим на остеоартрози в Україні : диплом. робота / Г. В. Лисенко ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Г. Л. Панфілова. – Х. , 2017. - 76 с.
 9. Мальцева, Т. І. Організаційно-економічні дослідження фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз в Україні та світі : диплом. робота / Т. І. Мальцева ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. Л. С. Сімонян. – Х. , 2016. - 67 с.
 10. Познякова, М. О. Дослідження фармацевтичного забезпечення дітей хворих на інфекційні захворювання : диплом. робота / М. О. Познякова ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. М. В. Подколзіна. – Х. , 2017. - 78 с.
 11. Селявкіна, К. С. Дослідження переваг покупців парафармацевтиків антигістамінної дії : диплом. робота / К. С. Селявкіна ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. В. І. Міщенко. – Х. , 2017. - 55 с.
 12. Черкасова, К. І. Експрес-аналіз господарчо-фінансової діяльності аптеки : диплом. робота / К. І. Черкасова ; НФаУ. каф. ОЕФ; наук. кер. І. В. Жирова. – Х. , 2017. - 7168 с.