Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ЛІБЕР - видання до 2011 р.

Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2017 Рік

Періодичні видання в Internet

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Перелік наукових фахових видань України

Нормативні акти

Перелік періодичних видань представлених в УРЖ Джерело

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2017 рік

Події 2017 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаВіртуальна довідка

Ви можете залишити своє запитання

  • Введіть своє ім'я

  • Введіть свою електрону адресу

  • Введіть своє запитання

  • Введіть код, який Ви бачите на зображенні

Запитання 340

Як отримати логін-пароль для перегляду електронної версії документа?


Аліна         29.05.2013 12:26:18
Показати відповідь
Логін і пароль Ви можете отримати в Науковій бібліотеці НФаУ (вул. Блюхера, 4, к. 311). Зав. сектором ІБО Рибак Ю. А.

Запитання 326

Меня интерисует "Фармацевтический журнал" за 1991 год. Есть ли он у вас в библиотеке?


Алиса         24.05.2013 16:41:37
Показати відповідь
"Фармацевтический журнал" за 1991 г. Вы можете просмотреть в читальном зале НБ НФаУ (к. 314).

Запитання 325

Добрий день! Допоможіть знайти літературу по темі "Фітохімічне дослідження тополі";


Сергій         24.05.2013 15:34:41
Показати відповідь
Добрий день Сергій! Пропонуємо Вам наступну літературу : Бородіна, Наталія Валеріївна. Фармакогностичне дослідження рослин роду тополя [Текст] : автореферат дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / Н. В. Бородіна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - К., 2007. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17 Бурлакова, Олена Олександрівна. Фармакогностичне дослідження Populus Simoni Carr [Текст] : магіст. робота / О. О. Бурлакова ; наук. кер. В. М. Ковальов ; НФаУ, Каф. фармакогнозії. - Х. : [б. и.], 2010. - 73 с. - Бібліогр.: с. 70-73. Вивчення мікроелементного складу Populus Simonii Carr. [Текст] / A. M. Рудник [та ін.] // Запорож. мед. журнал. - 2008. - Том 2, № 2. - С. 173-174. - Бібліогр.: с. 174 Денис, А. І. Обгрунтування вибору допоміжних речовин для створення таблеток на основі екстракту листя тополі китайської [Текст] / А. І. Денис, Т. А. Грошовий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний журнал. - 2012. - № 1. - С. 58-62. - Бібліогр.: с. 62 Денисюк, Марина Вікторівна. Дослідження фенольних сполук бруньок бальзамічних тополь [Текст] : магіст. робота / М. В. Денисюк ; наук. кер. О. В. Демешко ; НФаУ, Каф. фармакогнозії. - Х. : [б. и.], 2012. - 82 с. - Бібліогр.: с. 77-82. Исаева, Е. В. Состав, свойства и переработка отходов вегетативной части тополя после извлечения экстрактивных веществ. Сообщение 1. Химический состав твердых и жидких отходов [Текст] / Е. В. Исаева, Т. В. Рязанова // Химия растительного сырья : журнал теоретических и прикладных исследований. - 2012. - № 3. - С. 59-65. - Библиогр.: с. 63-64 . Ковальов, Сергій Володимирович. Фармакогностичне дослідження рослин родин Fabaceae, Rosaceae, Cannabaceae, Iridaceae, Salicaceae, Apocynaceae як джерел отримання лікарських засобів [Текст] : дис. ... д-ра фармац. наук (з додатком) : 15.00.02 / С. В. Ковальов ; наук. конс. І. Х. Макаревич ; НФаУ. - Х., 2012. - 407 с. - Бібліогр.: с. 360-407 Лисич, Інна Михайлівна. Стандартизація листя та кори тополі Максимовича [Текст] : магіст. робота / І. М. Лисич ; наук. кер. Н. В. Бородіна ; НФаУ, Каф. фармакогнозії. - Х. : [б. и.], 2011. - 70 с. - Бібліогр.: с. 67-70. Лойко, Аліна Іванівна. Вивчення фармакологічної активності екстракту з листя тополі китайської [Текст] : магіст. робота / А. І. Лойко . - Х. : [б. и.], 2009. - 56 с. - Бібліогр.: с. 50-56. Луцак, І. В. Екстракт кори осики - потенційний адаптоген [Текст] / І. В. Луцак, С. Ю. Штриголь // Фармакологія та лікарська токсикологія. - 2011. - № 5. - С. 195-196. Мозкова, Юлія Володимирівна. Дослідження ліпофільних сполук тополі волосистоплідної [Текст] : магіст. робота / Ю. В. Мозкова ; наук. кер. Н. В. Бородіна ; НФаУ, Каф. фармакогнозії. - Х. : [б. и.], 2011. - 69 с. - Бібліогр.: с. 66-69. Нікішіна, Світлана Олександрівна. Фармакогностичне дослідження тополі дельтоподібної [Текст] : магіст. робота / С. О. Нікішіна ; наук. кер. Н. В. Бородіна ; НФаУ, Каф. фармакогнозії. - Х. : [б. и.], 2012. - 95 с. - Бібліогр.: с.87-95. Одарич, Юлія Олексіївна. Стандартизація ліпофільного екстракту з бруньок тополі китайської [Текст] : магіст. робота / Ю. О. Одарич ; наук. кер. Н. В. Бородіна ; НФаУ, Каф. фармакогнозії. - Х. : [б. и.], 2011. - 69 с. - Бібліогр.: с. 61-69. Рудник, Анна Михайлівна. Фармакогностичне дослідження бальзамічних тополь флори України [Текст] : автореф. дис. ... / А. М. Рудник. - Х., 2011. - 20 с. - Бібліогр.: с.15-18 Семененко, Анна Леонідівна. Стандартизація листя тополі канадської [Текст] : магіст. робота / А. Л. Семененко ; наук. кер. Н. В. Бородіна ; НФаУ, Каф. фармакогнозії. - Х. : [б. и.], 2012. - 98 с. - Бібліогр.: с. 92-98. Фармакогностичне дослідження листя Populus Alba L. [Текст] / Н. В. Бородіна [та ін.] // Запорож. мед. журнал. - 2008. - Том 2, № 2. - С. 170-172. - Бібліогр.: с. 172 Ярошенко, Олена Ігорівна. Стандартизація сировини тополі духмяної [Текст] : магіст. робота / О. І. Ярошенко ; наук. кер. Н. В. Бородіна ; НФаУ, Каф. фармакогнозії. - Х. : [б. и.], 2011. - 75 с. - Бібліогр.: с. 70-75.

Запитання 304

Суть ареалу ЛР. Взаємозв’язок між кліматом і ареалом.


Анна         04.05.2013 00:44:59
Показати відповідь
Шановна Оксана! Пропоную Вам переглянути ці книги та журнали в читальному залі Наукової бібліотеки НФаУ: Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР : атлас / кол. авт. ЛГУ им. А. А. Жданова. - Л. : ЛГУ , 1983. - 208 с. Лекарственные растения. Энциклопедия / авт.-сост. И. Н. ПУТЫРСКИЙ,. В. Н. ПРОХОРОВ. -  2-е изд.,стереотип . - Минск : Книжный дом , 2005. - 655 с. Лекарственные растения СССР. Культивируемые и дикорастущие растения : фотоальбом / сост.: О. В. Журба. - изд. 2-е, испр. - М. : Планета , 1988. - 207 с., ил. Минаева, В.Г. Лекарственные растения Сибири : моногр. / В. Г. Минаева. - 5-е изд., перераб. и доп.  - Новосибирск : Наука , 1991. - 430 с. Крылова, И. Л. SCOPOLIA CARNIOLICA JACQ.: ареал, морфология, биология, экология, фитоценология, ресурсная характеристика / И. Л. Крылова // РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. - 1996. - Т. 32, вып.1-2. - С. 3-16. Крылова, И. Л. DIOSCOREA CAUCASICA LIPSKY - ареал, морфология, биология и эколого-ценотическая характеристика / И. Л. Крылова // РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. - 1996. - Т.32, вып.4. - С. 1-13. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник / Ю. Е. Алексеев, М. Г. Вахрамеева, Л. В. Денисова, С. В. Никитин. - М. : Агропромиздат , 1988. - 223 с. Дикорастущие и культивируемые лекарственные растения, их диагностика и применение : справочник / под ред. Л. М. Городнянская и др. - Х. : ХФИ , 1991. - 428 с. Мiнарченко, В. М. Медична ботанiка : пiдручник / В. М. Мiнарченко, Л. М. Махиня, П. I. Середа . - К. : Медицина , 2009. - 326 с.

Запитання 273

Здравствуйте. В интернете нашел ссылку на работы ваших ученых, но кто это я не знаю. Есть только такая информация: quot;В Украинской фармацевтической академии г. Харькова на кафедре ботаники под руководством профессора Сербина был проведен фармакогностический анализ эхинацеи пурпурной, культивируемой на Украине. Определены и приведены макро- и микроскопические диагностические признаки лекарственного сырья – корней и травы. Разработан способ качественной идентификации спиртно-водных вытяжек из травы методом ТСХ, приведены данные на ВЭЖХ.quot; Если возможно, прошу Вас подобрать публикации по содержанию различных веществ в растении Эхинацея пурпурная. Заранее благодарен, асс. кафедры анатомии человека ДЗ quot;Луганский государственный медицинский университетquot;, Евгений


Евгений         29.03.2013 23:34:36
Показати відповідь
Уважаемый Евгений! Предлагаем Вам просмотреть такие материалы по вашей теме: Бабич, О.Л. Фармакогностичне дослiдження коренiв ехiнацеї блiдої : магiст. робота / Олександр Леонiдович Бабич, Кол. авт. НФаУ. Каф. ХПС, Наук. кер. Вiкторiя Сергiївна Кисличенко . - Х. : Б. в. , 2009. - 95 с. Бунiна, Н.С. Фiзико-хiмiчнi дослiдження гомеопатичних препаратiв на основi Ехiнацеї : магiст. робота / Наталiя Сергiївна Бунiна, Кол. авт. НФаУ. Каф. АТЛ, Наук. кер. Свiтлана Олександрiвна Тихонова . - Х. : Б. в. , 2010. - 68 с. Гудзенко, А. В. Стандартизацiя ехiнацеї пурпурової у багатокомпонентних рослинних сумiшах / А. В. Гудзенко, Т. В. Ковальчук и О. О. Цуркан // Фармацевтичний журнал. - N.1. - 2009. - С. 130-135. Доклиническое токсикологическое исследование фитопрепаратов из эхинацеи пурпурной травы [Текст] / Л. В. Крепкова [и др.] // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2012. - N 1. - С. 178-184 Дослiдження жирнокислотного складу ехiнацеї пурпурової / А. В. Гудзенко, О. О. Цуркан, Т. В. Ковальчук и Т. М. Курапова // ФIТОТЕРАПIЯ. - N.2. - 2009. - С. 63-65. – Дьяконова, Я.В. Фармакогностичне вивчення Echinacea рallida Nutt : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02. - / Яна Володимирiвна Дьяконова, Кол. авт. Нац. мед. акад. пiслядиплом. освiти iм.П.Л.Шупика . - К. : Б.в. , 2009. - 22 с. - - Бiблiогр.: с.16-19. Ехiнацеї пурпурової коренi Echinaceae purpureae radix : Проект // ФАРМАКОМ. - N.1. - 2008. - С. 20-23 Котов, Андрій Георгійович. Терпеноїди та фенілпропаноїди деяких видів родини Asteraceae [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.05 / А. Г. Котов ; ДНЦЛЗ. - Х., 1996. - 24 с. Куцик, А.В. Эхиноцея пурпурная - источник иммуностимулирующих природных веществ / А.В. Куцик и Людмила Михайловна Серая // Лекарственные средства Украины, синтез, научные исследования, производство, реализация : тезисы докладов научно-практической конференции 23-24 сентября 1992 года. - Х. : Б. и., 1992. - С.72 Мозгалова, Т.Г. Фiтохiмiчне вивчення ехiнацеї блiдої : магiст.робота / Тетяна Генадiївна Мозгалова, Кол. авт. НФаУ. Каф. ХПС, Наук. кер. Лариса Володимирiвна Упир . - Х. : Б. в. , 2006. - 69 с. - - Бiблiогр.: с.63-69. Рибак, О. В. Мiкробiологiчне дослiдження екстрактiв Ехiнацiї пурпурової та Рудбекiї роздiльнолистої / О. В. Рибак и В.В. Данiлейченко // ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. - N.3. - 2006. - С.93-97 Состав метаболитов липофильной фракции плодов эхинацеи пурпурной / М. С. Демин, В. И. Осипов, Н. Б. Демина, Т. В. Булгаков и В. А. Быков  // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - N.5. - 2010. - С. 52-56. Стойко, М.В. Фармакогностичне вивчення квiток ехiнацеї блiдої : магiст. робота / Михайло Вiкторович Стойко, Кол. авт. НФаУ. Каф. ХПС, Наук. кер. Вiкторiя Сергiївна Кисличенко . - Х. : Б. в. , 2011. - 90 с. Флавоноиды травы эхинацеи пурпурной / В. А. Куркин, А. С. Акушская, Е. В. Авдеева, Е. И. Вельмяйкина, Е. Д. Даева и В. И. Каденцев // Химия растительного сырья. - N.4. - 2010. - С. 87-89. Химический состав ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, интродуцированной в республику Башкортостан / Р.М. Баширова, З. К. Никитина, Г.Г. Шайдуллина, А.В. Баймухаметова, И.Ю. Усманов // Растительные ресурсы. - Т.36,Вып.2. - 2000. - С.103-107. Чекман, И.С. Клинико-фармакологические свойства эхинацеи / Иван Сергеевич Чекман // ПРОВИЗОР. - N.6 март. - 2001. - С.40-41.. - Библиогр.:с.41(23 назв.). Экспериментальное изучение репаративных свойств масел семян календулы, энотеры и эхинацеи [Текст] / Ю. А. Леонидова [и др.] // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2012. - N 1. - С. 203-208.
<--Назад сторінка. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Вперед-->