Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ЛІБЕР - видання до 2011 р.

Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2017 Рік

Періодичні видання в Internet

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Перелік наукових фахових видань України

Нормативні акти

Перелік періодичних видань представлених в УРЖ Джерело

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2017 рік

Події 2017 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаВіртуальна довідка

Ви можете залишити своє запитання

  • Введіть своє ім'я

  • Введіть свою електрону адресу

  • Введіть своє запитання

  • Введіть код, який Ви бачите на зображенні

Запитання 751

Здравствуйте! Я -студентка дневного отделения НФаУ. Хотя бы 3-4 раза в году я посещаю отдел библиотеки, чтобы взять учебную литературу. Возникает проблема поиска нужного кабинета по разным этажам корпуса. Это вызывает некоторые неудобства и забирает лишнее время, поскольку приходится узнавать информацию в разных местах, откуда направляют то туда, то туда. Есть ли возможность разместить стенд в холле библиотеки для лучшей ориентировки по кабинетам?Так же была бы очень интересной информация про литературные отделы и читальные залы.


Ирина         12.02.2014 20:36:06
Показати відповідь
Добрый день Ирина! Спасибо за ваш вопрос и интересные предложения! Обязательно учтем все Ваши предложения и пожелания в ближайшее время !

Запитання 750

как найти официальные сайты кафедр, например клиническая лабораторная диагностика, что бы можно было посмотреть задания для контрольных работ для заочного отделения?


Валентина         29.01.2014 17:13:24
Показати відповідь
Кафедри НФаУ: http://nuph.edu.ua/struktura-nfau-2/kafedry/

Запитання 749

Здравствуйте , нашла у вас в эл.каталоге интересующую меня статью в эл.виде , для ее просмотра я не могу зарегистрироватся


Виктория         28.01.2014 09:46:11
Показати відповідь
Чтобы просмотреть полные тексты публикаций Вам нужно пройти авторизацию в электронном каталоге. Логин и пароль Вы можете получить в Научной библиотеке (к. 204).

Запитання 746

чи можу я знайти літературу завдання для виконання контрольної роботи по темі ресурсознавство?(фармація 6 курс 2.5 рн)


Виктория         06.12.2013 21:11:29
Показати відповідь
Шановна Вікторія! Пропоную Вам бібліографічний список літератури по ресурсознавству. Вся ця література є у фонді НБ НФаУ. Скористатися електронною бібліотекою НФаУ ви можите авторизувавшись в електронному каталозі Ірбіс. Бібліографічний список «Ресурствознавство»  Касьянов, З. В. Оценка ресурсов лекарственных растений Гайнского и Кочевского районов Пермского края [Текст] / З. В. Касьянов, Г. И. Олешко, В. Д. Белоногова // Фармация. - 2010. - N 7. - С. 17-19. Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин [Текст] : зб. тестів для підготов. до ліценз. іспиту "Крок-2" укр. і рос. мовами / НФаУ ; за ред. В. М. Ковальова ; уклад. О. О. Стремоухов [та ін.]. - Х. : НФаУ, 2009. - 270 с. Фисун, М. Н. Оценка ресурсов GALEGA ORIENTALIS, TRIFOLIUM PRATENSE и LOTUS CORNICULATUS (FABACEAE) в фитоценозах горной зоны Кабардино-Балкарии [Текст] / М. Н. Фисун, А. Я. Тамахина, А. А. Гадиева // Растительные ресурсы. - 2011. - Том 47, N 3. - С. 1-8.  Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин [Текст] : метод. рек. для спец. "Фармація", "Технологія фармацевтичних препаратів", "Технологія парфумерно-косметичних засобів" заоч. та дистанц. форм навчання / Н. М. Солодовниченко [та ін.] ; НФаУ. - Х. : НФаУ, 2006. - 192 с. Ресурсоведение лекарственных растений [Текст] : метод. рек. для студ. спец. "Фармация" / В. Н. Ковалев [и др.] ; НФаУ. - Х. : НФаУ, 2002. - 55 с.   Фармакогнозия [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. Ковалев [и др.] ; НФаУ. - Х. : НФаУ, 2007. - 272 с.   Гром, И. И. Ресурсы лекарственных и витаминоносных растений и сведения о народной медицине Коми АССР [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук / И. И. Гром ; Тартуский гос. ун-т. - Тарту, 1965. - 23 с.   Изучение ресурсов дикорастущих лекарственных растений в ВИЛАРе: основные направления и результаты [Текст] / В. А. Быков [и др.] // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2012. - N 1. - С. 32-39. Попов , Вадим Иванович. Изучение ресурсов лекарственных растений и некоторых народных средств Могилевской области БССР [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / В. И. Попов ; Ставропольский гос. мед. ин-т. - Ставрополь, 1974. - 22 с.   Сотник, В. Ф.Ресурсы толокнянки в Европейской части СССР [Текст] : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / В. Ф. Сотник ; Ленинградский хим.-фармац. ин-т. - Л. : [б. и.], 1969. - 17 с.  Токарева, Вера Даниловна. Природные ресурсы лекарственных растений Курской области [Текст] : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / В. Д. Токарева ; 1-й Московский мед. ин-т им. И. М. Сеченова. - М., 1977. - 28 с.   Medicinal plants resource science [Text] = [Ресурсоведение лекарственных растений] : handbook for students of higher schools / V. S. Kyslychenko [et al.] ; ed. by V. S. Kyslychenko ; NUPh. - Kharkiv : NUPh: Golden Pages, 2012. - 168 p.  Актуальные вопросы ботанического ресурсоведения в Сибири [Текст] / отв. ред. К. А. Соболевская. - Новосибирск : Наука, 1976. - 240 с.  Растительность европейской части СССР [Текст] / под. ред.: А. Грибовой, Т. И. Исаченко, Е. М. Лавренко. - Л. : Наука, 1980. - 429 с. Resource science. Copy- book [Text] = [Тетрадь для студентов] / NUPh ; aut.-comp. V. S. Kyslychenko [et al.]. - Kharkiv : NUPh, 2011. - 26 p.  Лабораторный журнал по ресурсоведению [Текст] / О. П. Хворост [и др.] ; НФаУ, Каф. фармакогнозии. - Х. : [б. и.], 2012. - 21 с.  Тимченко, И. А. Оценка ресурсов ACHILLEA MILLEFOLIUM L. S. L. в Украине [Текст] / И. А. Тимченко // Вопросы биол., мед. и фармац. химии : научно-практический журнал. - 2012. - № 7. - С. 70-72.  Куркин, В. А. Вопросы рационального использования зверобоя травы [Текст] / В. А. Куркин, О. Е. Правдивцева // Вопросы биол., мед. и фармац. химии : научно-практический журнал. - 2012. - № 9. - С. 39-40. Дегтярева, С. И. Распределение эпифитных мохообразных по форофитам лесостепных дубрав Воронежской области [Текст] / С. И. Дегтярева // Растительные ресурсы. - 2013. - Том 49, № 1. - С. 3-9.  Шишмарев, В. М. Запасы сырья РТERIDIUM AQUILINUM (HYPOLEPIDACEAE) в Юго-Восточном Прибайкалье [Текст] / В. М. Шишмарев, Т. М. Шишмарева, Д. В. Санданов // Растительные ресурсы. - 2013. - Том 49, № 1. - С. 42-47.  Копотева, Т. А. Ресурсная оценка сфагновых мхов и их восстановление после заготовки сырья [Текст] / Т. А. Копотева // Растительные ресурсы. - 2013. - Том 49, № 1. - С. 57-64.  Ванієва, А. Р. Концептуальні засади формування та використання ресурсного потенціалу у процесі господарського розвитку [Текст] / А. Р. Ванієва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. - 2013. - № 9. - С. 91-94.   Онтогенетическая структура и оценка состояния ценопопуляций THYMUS MARSCHALLIANUS (LAMIACEAE) на Южном Урале и Алтае [Текст] / Е. Б. Колегова [и др.] // Растительные ресурсы. - 2013. - Том 49, № 3. - С. 341-352.  

Запитання 736

Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,на каком сайте можно взять задания для контрольной работы по фармакогнозии на ноябрь для заочного отделения 2,5 года обучения группы 2б?Заранее,спасибо!


Мария         14.11.2013 23:03:58
Показати відповідь
За такою інформацією зверніться на кафедру фармакогнозії Тел. (057)67-92-08, E-mail: gnosy@ukrfa.khakov.ua
<--Назад сторінка. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Вперед-->