Alma mater: історія століття : Десять десятиріч в історії ХФІ Золоті сторінки, 2021. — 756 с.

Видання підготовлено на основі історичних матеріалів, представлених структурними підрозділами Національного фармацевтичного університету, і являє собою огляд історичного періоду від створення у 1921 р. Харківського хіміко-фармацевтичного інституту, основних етапів його розвитку і отримання ста­тусу Національного фармацевтичного університету — лідера вищої фармацевтичної освіти України, а та­кож новітній період історії з життя університету до 2021 року.

Представлено нариси про видатних постатей в історії вишу— ректорів і членів трудового колективу у різні роки, а також цінний історичний матеріал щодо розвитку кафедр Національного фармацевтичного університету.