Фізіологія сільськогосподарських тварин: Підручник. 2-ге вид., пере-роб. і допов. / За ред. Науменко В. В., Дячинський А. С.,|Демченко В. Ю., Дерев’янко І. Д. — К.: Центр учбової літератури, 2021 – 568 с

У підручнику стисло, на сучасному науковому рівні викладено основні фізіологіч­ні процеси сільськогосподарських тварин кровообіг, травлення, дихання, обмін речовин та енергії, розмноження, виділення, лактація. Показано нейрогуморальні регуляторні механізми організму тварин. Значну увагу приділено фізіології м’язів і нервів, цен­тральній нервовій системі, вищій нервовій діяльності, аналізаторам (органам чуття).

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів освіти IIІ та IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Ветеринарна медицина» та «Технологія вироб­ництва і переробки продукції тваринництва».