Фізіологія сільськогосподарських тварин. Практикум.  3-тє вид.,   перероб і допов. / За ред. Науменко В. B. , Демченко В. Ю,   І. Д. Дерев’янко, А. С Дячинського. К.: Центр учбової літератури, 2021— 264 с

Практикум написано відповідно до програми, затвердженої Головним управлінням кадрового забезпечення і аграрної освіти Мінсільгосппроду України 12 січня 1994 р.

У практикуму описано методики проведення дослідів з вивчення фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі тварин, хірургічних операцій, які роблять при підготовці тварин до гострих і хронічних експериментів.

Він може бути корисним для викладачів, аспірантів, працівників галузі тваринни­цтва та усіх хто цікавиться питаннями фізіології.