Формування бізнес-моделі підприємства. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, Г. В. Кубасова – X.: НФаУ, 2020. – 228 с

У підручнику запропоновані різні підходи до формування дієвої бізнес-моделі, що забезпечує ефективний механізм роботи підприємства. Представлений в підручнику матеріал дозволяє з’єднати теоретичні основи формування бізнес-моделі з практикою господарської діяльності вітчизняних підприємств. Показані особливості формування різних видів бізнес-моделей, детально розглянуті методичні підходи до оцінки їх якості на основі використання сучасних інструментів.