Дугін С. П., Коньок О. П., Косенко Ю. Г.

Learn Ukrainian Now. Teach-yourself book. Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2020. 120 с

If you know English and want to learn Ukrainian, this book is for you! There are few rules and many examples in this book. It will give you the opportunity to compare a lot of English combinations of words and sentences with Ukrainian ones. Try to find the difference and likeness between them. It will help you understand the logic according to which the simple sentences in Ukrainian language are constructed.

You have the opportunity to determine whether you need this teach-yourself book. Open the lesson twenty and read the sentences you will be able to construct after having read this book.

Якщо ви знаєте англійську та хочете вивчати українську, ця книга саме для вас! У цій книзі декілька правил і багато прикладів. Ви маєте можливість порівняти багато слово­сполучень і речень англійською і українською мовою. Спробуйте знайти відмінності та подібності між ними. Це допоможе зрозуміти логіку, за якою будуються прості речення в українській мові.