Котвіцька, А. А.  Микола Овксентійович Валяшко: особистість, уче­ний, педагог (1871-1955 pp.) / А. А. Котвіцька, В. П. Чер-них, В. Ю. Фесенко. – Харків : НФаУ, 2021. – 184 с.

У монографії висвітлено життєвий шлях, педагогічну, нау­ково-організаційну й науково-дослідну діяльність М. О. Ва-ляшка. Автори акцентують увагу на умовах формування особистості вченого, характеризують його внесок у розви­ток хімії та фармації наприкінці XIX – першій половині XX ст. На основі історіографічного матеріалу, значного об­сягу історичних джерел розкрито роль М. О. Баляшка в ін-ституалізації вітчизняної вищої фармацевтичної освіти.

Матеріали монографії стануть у пригоді науковим пра­цівникам, викладачам, аспірантам, керівникам закладів ви­щої освіти; студентам; громадським діячам, краєзнавцям; усім, хто цікавиться питаннями становлення та розвитку за­кладів вітчизняної вищої освіти, діяльністю фундаторів фар­мацевтичної освіти, історією України та вітчизняної науки.