Національний  фармацевтичний  університет.   2015-2020  :  стат.  довід.  / М-во охорони здоров’я України ; Нац. фармац. ун.-т ; уклад. : А. І. Федосов та ін.; за заг. ред. А. А. Котвіцької. – Харків : НФаУ, 2021. – Вип. 6. – 152 с.

У шостому виданні довідника знайшли відображення конкретні цифри та факти розвитку Національного фармацевтичного університету за період 2015-2020 pp.