Національний   фармацевтичний   університет   крізь століття: історико-архітектурний нарис:    монографія    / А. А. Котвіцька, В. П. Черних, К. А. Іванова та ін. — X.: НФаУ, 2021.—164 с.

У монографії висвітлено історію розвитку фармацевтичної освіти в Харкові, зародження та створення фармацевтичних уста­нов у місті, історію архітектурних споруд, у яких розміщується Національний фармацевтичний університет.

Видання адресовано науковим працівникам, фахівцям-крає-знавцям та широкому колу читачів.