Наукові  школи  Національного фармацевтичного університету : монографія / укл.: В. П. Черних та ін. ; за ред. А. А. Котвіцької. — Харків : НФаУ, 2021. — 212 с.

У виданні висвітлено історію становлення та розвитку нау­кових шкіл НФаУ, представлено фундаторів (лідерів) та їхні наукові здобутки, а також результати науково-дослідницької роботи учених університету, що охоплює всі аспекти фарма­цевтичної діяльності. Представлено 6 наукових шкіл універ­ситету за такими напрямами: хімічним, фармакогностичним, технологічним, фармакологічним, медико-біологічним і ор­ганізаційно-економічним.

Видання розраховано на науковців і практиків, виклада­чів, аспірантів, магістрантів, студентів — майбутніх фахівців фармацевтичного сектора сфери охорони здоров’я, а також на широке коло читачів.