Нові надходження до фонду бібліотеки. 2021 рік : інформ. бюл. / уклад. О. В. Помазан. – Харків : НФаУ, 2021. –  59 с.

Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження до фонду наукової бібліотеки НФаУ за 2021 рік. У бюлетені подано повний бібліографічний опис нових видань (згідно ДСТУ 8302:2015) із анотаціями (мовою видання), що розкривають зміст.

  Національний фармацевтичний університет, як вітчизняний центр розвитку фармацевтичної освіти та науки, практично єдиний заклад вищої освіти, котрий видає підручники та навчальні посібники фармацевтичного напрямку.

Ці видання дуже високого рівня, відповідають робочим програмам, рекомендовані МОН або МОЗ України і охоплюють усі питання фармацевтичної галузі. З метою популяризації цих видань, презентуємо їх на перших сторінках нашого інформаційного бюлетеню.

  Матеріал систематизований за таблицями Універсальної десяткової класифікації та згрупований за галузями знань; у структурних частинах збірника документи  подано  в  алфавітному  порядку  авторів і назв.

  Маючи на меті оперативне інформування та сприяння найбільш ефективному використанню фондів бібліотеки, бюлетень допоможе користувачам орієнтуватися у змісті книг. Видання адресоване науковцям, здобувачам вищої освіти та іншим користувачам і є джерелом інформації для наукової, навчальної, довідково-бібліографічної та практичної діяльності.