Система управління якістю Національного фармацевтичного університету: досвід впровадження /
за ред. А. А. Котвіцької. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. 32 с.

У виданні представлено досвід Національного фармацевтичного університету з питань проектування, впровадження й розвитку системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001; висвітлено особливості функціонування такої системи у національному закладі вищої освіти. Для представників освітньої та наукової сфер фахівців із питань забезпечення якості вищої освіти, вступників, здобувачів вищої освіти, фахівців практичної фармації та інших галузей.