Сучасні  досягнення  фармацевтичної технології  і  біотехнології: збірник наукових праць. Випуск 6. -X.: Вид-во НФаУ, 2019. – 559 с.

Збірник містить матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конфере­нції «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології» (7-8 листопада 2019 p.).

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти розробки, виробництва, конт­ролю якості, стандартизації та реалізації лікарських засобів на сучасному етапі.

Для широкого кола науковців, співробітників фармацевтичних та біотех-нологічних підприємств, науково-дослідних установ, фармацевтичних фірм, ви­кладачів закладів вищої освіти.