Попадюха Ю. А. Сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації: Навч. посіб. / Ю.А.Попадюха.. – К.: Центр учбової літератури, 2021. – 300 с

Розглянуто сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи, які викорис­товуються в технологіях фізичної реабілітації та оздоровлення. Начальний посібник рекомендовано студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація».