Українська мова для іноземців. Рівень А2: навчальний посібник / Дегтярьова Т. О., Дядченко Г. В., Коньок О. П. та ін.; за заг. ред. Т. О. Дегтярьової. 2-ге вид., випр. Суми: Університетська книга, 2021. 215, [8]с.:іл.

Пропонований посібник є другою частиною навчального комплексу.

Опанування матеріалу посібника дозволить іноземцям оволодіти українською мовою в межах комунікативних тем: «Моя країна», «При­рода України», «Здоров’я», «Характер. Зовнішній вигляд», «Робота», «Послуги», «Готель», «Подорожі», «Дозвілля», «Українські свята»тощо.Граматичні таблиці, матеріали для допитливих, діалоги, клоуз-тести роблять процес вивчення української мови легким, цікавим і творчим.