Українська мова для іноземців: навчальний посібник/ Барчук О. Г., Волкова О.М., Ворона Н. О. та ін.; за ред. Т.О. Деггярьової. Вид. 4-те, стер. Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2019.400 с

Пропонований посібник містить мовний і комуні­кативний матеріал, необхідний для засвоєння української мови інозе­мцями на елементарному рівні, а також різноманітні практичні завдан­ня, зручні граматичні таблиці, українсько-англо-арабський словник та словничок мігранта.