Українська мова для студентів-іноземців (початковий рівень): навчальний посібник / Волкова О. М., Ворона Н. О., Голованенко Є. О. та ін.; за ред. Т. О. Дегтярьової. Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2019. 256 с

Пропонований посібник є складовою частиною навчального комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою подальшого навчання у вищих навчальних закладах України.