Journals in the NUPh library fund

JOURNALSSUBSCRIPTION PERIOD
Art of medicine (ДВНЗ “Івано-франківський національний медичний університет)2019 рp.
Chemistry & Cheinical Technology (НУ «Львівська політехніка»)2019 – 2021 рp.
Clinics in Laboratory Medicine2019 – 2020 рp.
Die Pharmazie1956-1990 рp., 2002-2003 рp.,
2005 рp.,
2007-2008 рp.,
2010 -2015 рp.,
2019 рp.
Fitoterapia.–Italy (английский)1999-2003 рp., 2007-2008 рp., 2010-2017 рp.
Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafery2020 – 2021 рp.
Nature Biotechnology / Biotechnology Journal2019 – 2020 рp.
Quality Management Journal2019 рp.
ScienceRise: фармацевтичні науки (украинский, русский,английский)2016 рp. – 2017 рp.
Therapeutic Innovation & Regulatory Science 2019 рp.
Актуальні питання фармацевт.і мед. науки2011 – 2020 рp.
Алергія у дитини2008-2009 рp.,
2015 рp., 2017 рp. 2019-2020 рp.
Аспекти публічного управління2019-2021 рp.
Бібліотечний форум УкраЇни: історія, теорія і пр-ка2017-2021 рp.
Бізнес-інформ2019-2021 рp.
Биотехнология2001-2015 рp.
Біотехнологія // Biotechnologia Acta2008 рp., 2011-2014 рp., 2018-2021рp.
Буковинський медичнийвісник1998 рp. 2001 рp., 2004 рp.,
2010-2016 рp., 2018-2020 рp.
Вестник фармации. Витебск2017-2020 рp.
Ветеренарна медицина: міжвідомчий тематичний науковий збірник2020-2021 pр.
Вища школа2006-2021 pр.
Вісник Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова2010 –2012 pр.
Вісник фармації1993 – 2021 pр.
Дерматологія та венерологія2005 pр., 2012 – 2016 pр., 2018 pр.
Держава і право2019 pр.
Економіка України2004 – 2021 pр.
Екологічний вісник2014 – 2020 pр.
Екомоміка. Менеджмент. Бізнес2019 – 2021 pр.
Економіка та прогнозування2019 – 2021 pр.
Експериментальна і клінічна медицина2006 – 2020 pр.
Експерементальна та клінічна стоматологія2017 – 2019 pр.
Журнал органічної та фарм. хімії2003 – 2020 pр.
Запорізький медичний журнал2002 – 2020 pр.
Humanitarium : збірник наук. праць / ДВНЗ
“Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди” – Педагогіка
2017 – 2019 pр.
Здоров’я, спорт, реабілітація 2019 – 2021 pр.
Здоров’я жінки. Health of Woman 2006 – 2020 pр.
Здоров’я чоловіка
Здоров’я чоловіка
2004 pр.,
2012 – 2020 pр.
Здоров’я суспільства 2013 – 2016 pр.
Інноваційна педагогіка 2018 – 2021 pр.
Інформаційний збірник Міністерства освіти України2008 – 2018 pр.
Інвестиції: практика та досвід 2012 – 2014 pр.,
2019 – 2021 pр.
Квіти України 2012 – 2018 pр.
Клиническая фармакология и терапия 2005 – 2013 pр.,
2015 – 2018 pр.
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 2010 – 2019 pр.
Клінічна та експериментальна патологія 2010 – 2019 pр.
Клінічна фармація1997 – 2021 pр.
Лабораторна діагностика 2010 – 2016 pр.
Лабораторная диагностика. Восточная Европа (Беларусь)2019 – 2020 pр.
Лікарська справа // Врачебное дело 2002 – 2006 pр.,
2010 – 2021 pр.
Ліки 1996 – 2007 pр.
Ліки України 1998 – 2013 pр.,
2016 – 2021 pр.
Логистика: проблемы и решения 2007 – 2018 pр.
Львівський медичний часопис 1997 pр., 2000 pр.,
2004 – 2020 pр.
Маркетинг в Україні 2005 – 2021 pр.
Маркетинг і менеджмент інновацій 2015 pр.
Маркетинговые исследования в Украине 2005 – 2018 pр.
Медичні аспекти здоров’я жінки.2007 – 2008 pр.
Медичні аспекти здоров’я чоловіка. 2016 pр.
Медицина сьогодні і завтра. 2007 – 2020 pр.
Медична психологія 2008 – 2018 pр.
Медична та клінічна хімія 2015 – 2021 pр.
Медична хімія 2000 – 2001 pр.,
2003 – 2014 pр.
Менеджер по персоналу 2016 – 2018 pр.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология2016 – 2021 pр.
Міжнародний медичний журнал2007 – 2019 pр.
Мікробіологічний журнал 2001 pр.,
2003 – 2021 pр.
Мікробіологія і біотехнологія Microbiology & Biotechnology2019 – 2021 pр.
Мир ветеренарии 2021 pр.
Новий колегіум 2005 – 2012 pр.
2021 pр.
Онкология 2000 pр., 2002 pр.,
2007 – 2014 pр.
Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання2011 pр.
Освіта України: Спецвипуск газети 2013 – 2020 pр.
Патологія 2011 – 2020 pр.
Проблеми безперервної медичної освіти та науки2011 – 2016 pр.,
2018 – 2020 pр.
Проблеми харчування 2006 – 2017 pр.
Проблеми ендокринної патології 2014 pр.,
2016 – 2017 pр.
Растительные ресурсы 1968 – 2018 pр.
Раціональна фармакотерапія 2009 pр.,
2011 – 2018 pр.
Репродуктивна эндокринологія 2012 pр. – 2020 pр.
Рецепт
2017 pр.,
2019 – 2020 pр.
Сімейна медицина 2014 – 2019 pр.
Современная фармация 2012 р. – 2018 pр.
Cовременные проблемы токсикологии2000 pр., 2006 – 2007 pр.,
2009 – 2012 pр.
Соціальна фармація в охороні здоров’я 2015 – 2021 pр..
Спортивна медицина і фізична реабілітація 2019 pр.
Стандартизація, сертифікація, якість 2005 – 2021 pр
Сучасна гастроентерологія 2002 – 2019 pр.
Сучасні медичні технології 2009 – 2016 pр.
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки2013 – 2018 pр.
Тара и упаковка 2008 – 2017 pр.
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 2008 – 2009 pр.,
2011 р.., 2014 pр.
Український біофармацевтичний журнал 2008 – 2021 pр.
Український біохімічний журнал 1999 pр.,
2005 – 2014 pр.,
2019 pр.
Український журнал дерматології, венерології, косметології2002 pр.,
2007 – 2021 pр.
Український медичний часопис 1998 – 2000 pр.,
2002 – 2008 pр.,
2011 – 2021 pр.
Український терапевтичний журнал 2000 – 2002 pр.,
2007 pр.,
2009 – 2012 pр.,
2015 – 2016 pр.
Український хімічний журнал. Украинский
химический журнал.
1994 р., 1996 pр.,
2002 – 2009 pр.,
2011 – 2021 pр.
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації2008 – 2021 pр.
Управління якістю 2019 – 2021 pр
Управление персоналом 2019 – 2021 pр.
Фармакологія та лікарська токсикологія 2008 – 2021 pр.
Фармаком
Фармаком
1992 – 1996 pр.,
1998 – 2021 pр.
Фармацевт-практик 2003 – 2021 pр.
Фармацевтическая отрасль (пром.обозрение) 2009 – 2010 pр.,
2012 pр.,
2014 – 2018 pр.
Фармацевтическая промышленность 2007 pр, 2009 –
2018 pр.
Фармацевтические технологии и упаковка 2006 – 2013 pр.,
2015 – 2018 pр.
Фармацевтический журнал. Узбекистан 2004 – 2015 pр.,
2019 – 2020 pр.
Фармацевтичний журнал 1959 – 2021 pр.
Фармацевтичний часопис 2008 – 2021 pр.
Фармация 1967 – 1994 pр.,
1997 – 2018 pр.
Фінанси України 2003 – 2014 pр.,
2019 – 2021 pр.
Фітотерапія часопис 2002 – 2021 pр.
Химико-фармацевтический журнал 1967 – 2018 pр.
Химия гетероциклических соединений 1965 pр.. – 1994 pр.,
2000 pр.,
2002 – 2008 pр.,
2010 pр.
Химия природных соединений 1965 – 2000 –
2016 pр.
Економіка АПК 2017 pр.
Экспериментальная и клиническая
фармакология
1992 – 2006 pр.,
2008 – 2018 pр.