Дистанційне комплектування

  Шановні викладачі!

 Для замовлення нової літератури радимо переглянути прайси, каталоги видавництв, книготоргівельних організацій (адреси сайтів додаються) та відіслати  бланк-замовленняна адресу відділу комплектування бібліотеки:kompl-lib@nuph.edu.ua

Дякуємо за співпрацю!

Видавництво «Знання»

Видавництво «Медицина»

Видавничий дім «Центр учбової літератури»

Видавництво «Магнолія 2006»

Видавництво «Нова книга»

Видавництво «Новий світ-2000»

Видавництво «Каравела»

Видавництво «Кондор»

ВТД «Університетська книга»

Центр навчальної літератури