• Українська
  • English
  • Фізична терапія

    Добрий день, я студент освітньої програми Фізична терапія, підкажіть будь ласка, чи є в бібліотеці підручники з дисциплін “Теорія та методика фізичного виховання” та “Терапевтичні вправи”?

    Добрий день, так, у бібліотеці є підручники з цих дисциплін. Попрацювати з літературою Ви можете в читальному залі бібліотеки або отримати на навчальному абонементі.

    Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : Університетська книга, 2019. – 467 с.

    Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : [підруч. для студ. I рівня вищої освіти: галузь знань 22 “Охорона здоров’я”, спец. 227 “Фізична терапія, ерготерапія”] / Л. О. Вакуленко [та ін.] ; за заг. ред.: Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. – 372 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 369-371.

ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА
ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА Закрити
ВІРТУАЛЬНА ДОВІДКА