Науково- практична інтернет-конференція «Університетська бібліотека та інформаційні сервіси для науки та освіти» (10.10.2013)

З 10 по 18 жовтня 2013 року на сайті  наукової бібліотеки НФаУ відбулася  науково-практична інтернет-конференція

«УНІВЕРСИТЕТСЬКА БІБЛІОТЕКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СЕРВІСИ ДЛЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ»

Статті та тези конференції

Назва статті Автор Установа
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ПОТРЕБИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Н. Б. Гавриш Національний фармацевтичний університет, м. Харків
ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ: ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (З ДОСВІДУ РОБОТИ НБ НФаУ) Г. В. Дзюба,О. М. Подковиріна Національний фармацевтичний університет, м. Харків
БІБЛІОТЕЧНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ В НОВОМУ ВИМІРІ: ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙ ТА НОВАЦІЙ   Г. В. Трохименко,Р. А. Драган  Харківська обласна бібліотека для дітей
ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ «БІБЛІОМІСТ» ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕК ОДЕЩИНИ О. О. Баюш Одеський національний політехнічний університет
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»  І. П. Зарвирог  Наукова бібліотека Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
 МІЖНАРОДНА КОМУНІКАЦІЯ БІБЛІОТЕК ВНЗ: СУЧАСНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ  Д. В. Ніколаєв  Харківська державна академія культури
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ БІБЛІОТЕКАРЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  Лисенко О. А.  Харківський інститут банківської справи
СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА БІОБІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ ЯК ЗАСОБУ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ УНІВЕРСИТЕТУ  І. О. Бєлоус  Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ (НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ)  М. Н. Кузнецова,Е. Н. Кислицина  Научная библиотекяи ГБОУ ВПО «Пермская государственная фармацевтическая академия»
БУКТРЕЙЛЕРИ ЯК ЗАСІБ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНІЙ БІБЛІОТЕЦІ  Ю. М. Леках  Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету
ВПРОВАДЖЕННЯ PR-КОМУНІКАЦІЙ У РЕПРЕЗЕНТАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО АРХІВУ БІБЛІОТЕКОЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  В. В. Каїді  Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету
СОЗДАНИЕ WEB-САЙТА КАК ПРОЦЕСС ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА БИБЛИОТЕКИ  А. В. Адамчук  Луганська обласна Наукова медична бібліотека
РОЛЬ БІБЛІОТЕК У СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ  Т. В. Івакіна  Фундаментальна бібліотека Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГОВЫДАЧИ В БИБЛИОТЕКЕ ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  Н. В. Гарина, Н. В. Антропова  Научная библиотека Одесского национального медицинского университета.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НФаУ  О. П. Васильєва  Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету
НОВЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ КГМУ  Е. В. Майорова  Научная библиотека Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Образования «Казанский государственный медицинский университет»
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НБ УІПА – ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПРОЦЕСІВ  І. М. П’яткова,О. М. Рибальченко  Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії
SWOT-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ  Т. Б. Павленко  Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету
К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.  М. В. Тирон,И. В. Федорук,Н. М Шкрябко  Научная библиотека Национального фармацевтического университета
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  В. В. Хивренко,Ю. А. Рыбак  Научная библиотека Национального фармацевтического университета
ДУХОВНО-ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА: ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА И.В. Киричок Харьковский национальний медицинский университет