European Patent Office

Європейське патентне бюро

Free Patents Online

Онлайн пошук патентної інформації

PRIORSMART

Світовий патентний пошук

WIPO

Всесвітня організація інтелектуальної власності

ЕАПО

Євразійська патентна організація

PATENTSCOPE

Повнотекстовий пошук у міжнародних опублікованих заявках на патенти від Всесвітньої організації інтелектуальної власності

База патентів України

Патенти та корисні моделі України

Укрпатент

Український інститут інтелектуальної власності 

Укрмедпатентінформ

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України