Інформаційно-бібліографічний відділ

Основні функції:

  • організація доступу до довідково-інформаційного фонду;
  • складання науково-допоміжних, рекомендаційних покажчиків на допомогу освітньому процесу та науково-дослідній роботі та презентація їх на сайті бібліотеки;
  • організація науково-інформаційної діяльності з використанням масових  та індивідуальних форм інформування користувачів;
  • виконання бібліографічних довідок за інформаційними запитами;
  • організація роботи віртуальної довідкової служби для віддалених користувачів;
  • консультування з питань проведення інформаційного і патентного пошуку;
  • консультування з питань оформлення списків літератури та посилань до дисертацій, навчальних видань, кваліфікаційних робіт та інших публікацій відповідно до вимог конкретних вітчизняних та міжнародних видань;
  • систематичне наповнення БД «Праці вчених НФаУ» та підтримка в актуальному стані авторитетного файлу АБІС;
  • виконання послуги із визначення коду Універсальної Десяткової Класифікації (УДК) на публікації за замовленням користувачів;
  • адміністрування Електронного архіву НФаУ та консультування з питань розміщення в ньому наукових та освітніх матеріалів НФаУ.

Завідувачка відділом:

Хівренко Вікторія Вікторівна

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4, к.114

Тел.: +38 (0572) 65-88-91 

E-mail: ibv-lib@nuph.edu.ua