Українська мова для іноземців. Рівень В1: навчальний посібник/ Віденко Л. В., Завгородній В. А., Казанджиєва М. С та ін. Суми: Університетська книга, 2020.363 с

Пропонований посібник є третьою частиною навчального комплексу для іноземних громадян, які бажають вивчати українську мову з метою подальшого навчання, стажування, працевлаштування, отримання громадянства України та складання сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної на рівні В1.

Посібник складається з 15 уроків, кожний з яких присвячений певній темі, спрямованій на знайомство з Україною, її природою, культурою, дер­жавним устроєм, традиціями та звичаями тощо. Кожний урок містить та­кож словник, лексико-граматичний коментар, граматичні таблиці, завдання для самостійної роботи та контролю знань.