Про бібліотеку


Електронні ресурси


Електронний каталог ЛІБЕР - видання до 2011 р.

Електронний каталог ІРБІС - видання з 2011 р.

Автореферати дисертацій

Бази даних

Перелік тем дипломних робіт виконаних на кафедрах НФаУ

Періодичні видання


Періодичні видання у фонді Бібліотеки

Періодичні видання, передплачені бібліотекою на 2017 Рік

Періодичні видання в Internet

На допомогу молодому науковцю


Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій

Національний стандарт України Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015, який набуває чинності з 10 березня 2017 року для аспірантів та дисертантів

Перелік наукових фахових видань України

Нормативні акти

Перелік періодичних видань представлених в УРЖ Джерело

Перелік електронних наукових фахових видань України

На допомогу студенту


Тестова система SunRav

Тренінгова система КРОК1 та КРОК2

Методичні рекомендації щодо оформлення Бібліографічного опису документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007

Графік проведення лекцій з курсу Інформаційна культура

Графік видачі підручників

Рекомендаційні бібліографічні списки

Презентація послуг та електронних ресурсів наукової бібліотеки

The Scientific Library of NUPh for English-speaking students: services and electronic resources

Індекси наукового цитування


Індекси наукового цитування

Система комплектування


Дистанційне комплектування

Корисні лінки


Internet-ресурси за профілем університету

Провідні медичні та фармацевтичні ВНЗ

Бібліотеки on-line

Компендіум on-line

Віртуальні тематичні огляди


2017

2016

Віртуальні виставки


Нові надходження

Тематичні виставки

Події


План заходів на 2017 рік

Події 2017 р.

Архів

Новини

Нові надходження

СтатистикаНаукова бібліотека НФаУ – інформаційно-комунікаційний центр освіти та науки, який сприяє інтелектуальному зростанню та вихованню нових кадрів для фармацевтичної галузі. Фонди нашої бібліотеки – це документальне свідоцтво розвитку фармацевтичної освіти та науки не тільки України, а й всього світу. Бібліотека укомплектована цінними, унікальними вітчизняними та зарубіжними галузевими виданнями; широко представлені праці вчених університету - підручники, посібники, методичні розробки, монографії, довідники, матеріали наукових конференцій, статті з періодичних видань.

Бібліотечний фонд представлений наступними колекціями:

       Колекція цінних та рідкісних видань ХIХ - ХХ ст. російською, англійською та німецькою мовами – близько 2 500 примірників. Серед них «Руководство по фармацевтической и медико-химической практике» (1889 р.), «Archiv der Pharmazie», «Zeitschrift für Analytische Chemie», «Pharmaceutisch Weekblad» (1842 р.), колекція «Фармацевтичного журналу» з 1879 року та ін;

       Неопубліковані документи – близько 10 000 примірників дисертацій, авторефератів дисертацій, дипломних та магістерських робіт, захищених у нашому університеті з дня заснування;

       Традиційні друковані видання понад 420 000 примірників наукових, навчальних, довідкових та художніх видань. В тому числі близько 240 000 –державною мовою та 24 000 видань іноземними мовами;

       Електронні видання на CD та DVD - близько 4500 примірників. Серед них «Електронна бібліотека навчальних видань НФаУ» в 2-х частинах, що налічує 340 000 примірників електронних аналогів навчально-методичної літератури вчених університету.

До послуг користувачів:

          6 абонементів (4 - навчальної літератури; наукової літератури та літературно-художніх видань);

          • 8 читальних залів (наукової, навчальної, довідкової, зарубіжної літератури), які оснащені сучасною комп’ютерною технікою, в тому числі в студентських гуртожитках.

     Кожного року усіма підрозділами наукової бібліотеки НФаУ обслуговується близько 14 000 студентів та викладачів. Річна книговидача складає 760 000 примірників, кількість відвідувань становить 270 000.

      Діяльність бібліотеки спрямована на розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів; створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

      Парк комп’ютерної техніки НБ НФаУ складає 60 ПК, що дає змогу студентам активно використовувати електронні ресурси бібліотеки НФаУ та усьго світу.

Електронні інформаційні ресурси НБ НФаУ:

          •  Електронний каталог;

          •  Електронна бібліотека;

          •  Електронний архів НФаУ;

          •  Бібліографічна БД «Праці вчених НФаУ»;

          •  База даних «Книгозабезпеченість навчального процесу»;

          •  База даних «Електронні реферативні журнали ВІНІТІ»;

          •  База даних «Автореферати дисертацій, захищених в НФаУ».

     З метою підвищення інформаційної культури студентів в курсі «Вступ до фаху» провідні бібліографи бібліотеки читають лекції по темі «Інформаційний пошук та електронні ресурси бібліотеки».

    Культурно-виховні заходи, у тому числі книжково-ілюстровані традиційні та віртуальні виставки, що проводить бібліотека, спрямовані на популяризацію літератури, висвітлюють історичний розвиток України, її культуру. В презентаціях книг, круглих столах, літературних вечорах беруть участь вчені вузу та Харкова, майстри художнього слова. Велику популярність мають організовані бібліотекою «Дні аспіранта» та «Тижні дипломника».