Консультації / тренінги

Консультації та тренінги

Шановні колеги, скористайтесь послугою і замовте індивідуальну або групову консультацію / тренінг із наступних тем :

  • пошук наукової інформації
  • користування освітніми, науковими веб-ресурсами та сервісами: повнотекстовими, реферативними БД, інформаційно-пошуковими системами та наукометричними інструментами.

  • оформлення списків літератури та посилань до статті відповідно до вимог конкретних вітчизняних та міжнародних видань, допомога в транслітерації прізвищ авторів
  • оформлення списків літератури та посилань до дисертації, навчальних видань, кваліфікаційних робіт
  • розміщення матеріалів в Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів НФаУ  (eaNUPh)
  • Ідентифікації дослідника в міжнародному науковому просторі (реєстрація/актуалізація авторських профілей в реєстрах ResearcherID, ORCID, актуалізація профілей в Scopus). Створення/актуалізація представництв дослідників в Google Академія, ResearchGate, Mendeley та ін.
  • Наукометричні показники авторів за даними Scopus, Web of Science.

Детальніша інформація:  library@nuph.edu.ua   +38 (0572) 65-88-91

 

Замовити індивідуальну / групову консультацію / тренінг

Консультації/тренінги
Статус в НФаУ
Що бажаєте замовити?
Тематика консультації /тренінгу