Правила користування «Єдиною карткою читача ЗВО Харкова»

(Правила є складовою частиною Правил користування бібліотекою)

1. Загальні правила.

 • Єдина картка читача створюється у рамках проекту «Єдина картка читача ЗВО Харкова», у якому беруть участь бібліотеки закладів вищої освіти Харківського регіону.
 • «Єдина картка читача» забезпечує систему взаємообслуговування читачів у бібліотеках закладів вищої освіти Харківського регіону.
 • «Єдина картка читача» є документом, який дає право власнику безкоштовно користуватися послугами бібліотек, які беруть участь у проекті.
 • Інформацію про проект «Єдина картка читача бібліотек ЗВО Харкова» бібліотеки- учасниці розміщують на своїх веб-сайтах у відповідних інформаційних блоках, а також дають посилання на веб-сайти усіх інших бібліотек учасниць проекту.

1.1 «Єдина картка читача» виготовляється за єдиним шаблоном і містить наступні дані:

 • позначка «Єдина картка читача ЗВО Харкова» на зеленому фоні.
 • назва бібліотеки закладу вищої освіти, де реєструється читач;
 • реєстраційний номер читача бібліотеки, де була отримана картка, який складається не менше ніж з 7 символів і містить сиглу відповідної бібліотеки (наприклад: 09000155, де сигла 09 – код ВНЗ, реєстраційний номер – 155);
 • прізвище, ім’я, по-батькові читача; 
 • категорія читача;
 • факультет;
 • фотокартка;
 • штрих-код;
 • дата видачі картки;
 • термін дії картки; 

1.2 Термін дії «Єдиної картки читача» визначається за категоріями:

 • Студент – 5-6 років
 • Аспірант, пошукач – 3 роки
 • Науковець, викладач, співробітник – термін роботи у закладі з щорічною перереєстрацією у бібліотеці

2. Порядок отримання «Єдиної картки читача». 

2.1. Читач реєструється та отримує «Єдину картку читача» у бібліотеці закладу вищої освіти, де навчається або працює, згідно Правил користування даною бібліотекою і сплачує вартість за діючим у цій бібліотеці Прейскурантом.

2.2. Читачі, які були вже зареєстровані у бібліотеці на час введення «Єдиної картки читача», повинні отримати «Єдину картку читача» для використання послуг та ресурсів бібліотек які беруть участь у проекті «Єдина картка читача ЗВО Харкова», згідно цих правил.

2.3. При втраті, пошкодженні, зміні прізвища читача, «Єдина картка читача» поновлюється згідно Правил користування бібліотекою.

3. Права та обов’язки користувача «Єдиної картки читача». 

3.1. «Єдина картка читача» дає право власнику безкоштовно користуватися фондами, електронними ресурсами, послугами, які надаються на території бібліотек-учасниць проекту «Єдина картка читача бібліотек ЗВО Харкова».

3.2. «Єдину картку читача» забороняється передавати іншій особі.