Список учасників проєкту «Єдина картка читача» ІІ півріччя 2020 р.

1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

2. Харківський національний університет радіоелектроніки

3. Український державний університет залізничного транспорту

4. Харківський національний медичний університет

5. Національний фармацевтичний університет

6. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

7. Харківський державний університет харчування та торгівлі

8. Українська інженерно-педагогічна академія

9. Харківська гуманітарно-педагогічна академія

10. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 

11. Харківський національний аграрний університет імені В. Н. Докучаєва

12. Харківський національний університет міського господарства імені   О. М. Бекетова

13. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

14. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

15. Харківська медична академія післядипломної освіти

16. Харківський національний економічний університет імені СеменаКузнеця

17. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

18. Національний університет цивільного захисту України

19. Нацiональний технiчний унiверситет “Харкiвський полiтехнiчний iнститут”

20. Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

21. Харківський національний університет внутрішніх справ

22. Харківський національний автомобільно-дорожній університет

23. ПВНЗ Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

24. Харківська державна академія культури

25. ТОВ Харківський університет

26. Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

27. ПЗВО Харківський технологічний університет «ШАГ»

Список бібліотек постійно доповнюється