Місія Наукової бібліотеки

Наукова бібліотека активно підтримує місію Національного фармацевтичного університету створюючи і розвиваючи комфортне фізичне та віртуальне інформаційне середовища для користувачів на засадах якісного і оперативного доступу до інформаційних ресурсів, що сприяють їх освітній, науковій, професійній діяльності та саморозвитку протягом всього життя.
Діяльність Наукової бібліотеки НФаУ у контексті розвитку університету спрямована на вирішення важливих завдань:

  • Розвиток інформаційних ресурсів власної генерації та організація доступу до світових наукових е-ресурсів.
  • Формування фонду з урахуванням потреб наукового та освітнього процесів та на основі постійної тісної співпраці з кафедрами та структурними підрозділами університету.
  • Сприяння відкритому доступу до результатів наукових досліджень в НФаУ через розвиток та підтримку Електронного Архіву НФаУ (інституційного репозитарію).
  • Вдосконалення «вбудованого партнерства» з кафедрами: у супроводі публікаційної активності, наукометричних та бібліометричних вимірювань та ін.
  • Покращення якості та розширення спектру бібліотечних сервісів, що гнучко відповідають потребам користувачів на засадах комфортності, оперативності, інформативності.
  • Сприяння розвитку інформаційної культури, академічної доброчесності і вдосконалення дослідницьких компетенцій здобувачів освіти та викладачів університету.